Kapcsolatfelvétel, érdeklődés, megbízás: vagy telefonon: 06 (30) 427-43-72

Az ismert adatok összeállításához előzetesen kitöltésre javasolt adatlap itt található (1 db fekvő A/4 lap DOC formátumban).

 

Gondolataim a családkutatásról, genealógiai példákkal

Kedves Látogató!

Ez a honlap elsősorban azoknak a családfakutatás iránt érdeklődőknek készült, akik idő, tapasztalat, hozzáértés híján, vagy egyszerűen csak a nagy távolság miatt nem tudják elődeik élettörténetének szálait felgöngyölíteni. Azoknak az érdeklődését szeretném még jobban felkelteni, akiket foglalkoztat saját családjuk múltjának története, akik szeretnék tudni, hogy honnan jöttek, kik voltak, hol éltek és mivel foglalkoztak őseik. Ezen információk megszerzéshez, felkutatásához e sorok révén ajánlom fel tapasztalataimat.

HA NEM SZERETNÉ A SAJÁT CSALÁDOMBÓL HOZOTT PÉLDÁKAT VÉGIGOLVASNI, HANEM EGYBŐL A CSALÁDFAKUTATÁS FELTÉTELEIRE KÍVÁNCSI, AKKOR KÉREM, GÖRDÍTSEN AZ OLDAL ALSÓ RÉSZÉRE A LILA SZÍNNEL ÍRT RÉSZEKHEZ!

Zacher András, 49 éves budapesti okl. építőmérnök vagyok, 5 gyermek édesapja (a családfa tehát nem csak papíron, hanem az életben is bővül :-). Mintegy 15 éve foglalkozom gyermekeim felmenőinek kutatásával, így mára az ily módon folyamatosan készülő adatbázis már több ezer nevet tartalmaz. A "családfakutatás" során azonban valójában nem is a "fa", hanem az egyének, a családok múltjának felderítése a cél, maga a "fa" csupán a végeredmény egy fajta rajzi megjelenítése. Maximalistának tartom magam, ezért is esik különösen jól a sok pozitív visszajelzés, amelyek tovább növelik "harci kedvemet".

De mit is várhatunk a családfakutatástól, mi az értelme egyáltalán az egésznek? Milyen információt adhat a múlt, amikor manapság mindenki csak a jövőjével van elfoglalva?

Őseink élete tele van hihetetlennél hihetetlenebb érdekességekkel, csak éppen rájuk kell bukkannunk, mert ezekről a múltbeli dolgokról az utódok már gyakran 2-3 generáció távlatából sem tudnak. Ennek bizonyítására álljon itt néhány kiragadott példa, melyet gyermekeim "gyökereinek" felderítése közben találtam.

A képen egyik anyai dédapám, Kiss Alajos látható első feleségével. Tudtuk, hogy 1899-ben 59 évesen, gyermektelenül nősült meg újra. Az azonban már csak a kutatások során derült ki, hogy második felesége, a nála 37 (!) évvel fiatalabb Babits Vilma dédanyám a saját keresztlánya volt, aki utóbb 5 gyermekkel ajándékozta meg, Nézzük a családfát grafikusan!
Zacher Jakab szépapám egy felvidéki német-ajkú faluban, a XII. század óta szepesi szászok (cipszerek) által lakott Nagyszalókon volt kovács mester. Első felesége, Gotthard Mária nem sokkal 4. gyermekük születése után meghalt. A gyerekeknek nyilvánvalóan sürgősen "anyára" volt szüksége, ezért apjuk pontosan 5 hét múlva újra megnősült. Második felesége semmilyen rokonságban nem állt az elsővel, ezért különösen érdekes, hogy őt is Gotthard Máriának hívták! Nézzük a családfát grafikusan!
A kis veszprémi falucska, Homokbödöge evangélikus templomában járva egy újabb meglepő adalékra bukkantam. E helyen keresztelték 1912-ben nagyapámat, Zacher Sándort. A nevezetes keresztelőkútra vésett szövegből tudtam meg, hogy azt 1889-ben Radics Ferencné nemes Papp Katalin, azaz szépanyám készíttette. Nézzük a családfát grafikusan!

5 gyermekem születési sorrendjében három fiú után legnagyobb meglepetésünkre kislány érkezett, méghozzá egyszerre kettő! Feleségemmel értetlenül álltunk a tények előtt, hiszen tudtunkkal egyenes ági őseink között korábban nem voltak ikrek. Kutatásaim során azonban kiderült, hogy egy eset mégis csak előfordult. Nejem Hullan István nevű ükapja 1854-ben Súr községben Ádám testvérével együtt ikerként jött világra, méghozzá ők is és 146 évvel később a lányaim is egyaránt október 8-án. Nézzük a családfát grafikusan!

Gyakran találunk a múltban kutatva 3. és 2., néha akár 1. fokú unokatestvérek közötti házasságokat. Előfordult az is - mint pl. nejem egyik ükanyja, Németh Zsuzsanna esetében 1889-ben Bakonyszombathelyen -, hogy valaki elhunyt férje testvérével, tehát saját sógorával esküdött meg. Nézzük a családfát grafikusan!

Mindig számítani lehet rá, hogy a kutatások során előkerül egy-egy kisnemesi ág is a múltból (armálissal, címerrel), ilyenek számomra többek között a bödögei Kovátsok. Ne legyenek ugyanakkor túl nagy elvárásaink, hiszen csak egészen ritka esetekben kerülnek elő a török kor előtti időkbe igazolhatóan visszavezethető ágazatok. A ma élő generációk őseinek többsége az egyszerű nép egyszerű fiai és lányai közül került ki, akiket a legtöbb esetben a XVIII. század elejéig lehetséges azonosítani Nézzük a családfát grafikusan!

Sorolhatnám tovább példáimat az ősök között felbukkanó szántói nótáriusról (a mai jegyző megfelelője), Szák falu bírájáról, a magyarul alig tudó horvát (Paukovits), szlovák (Valek, Spissak) és német nemzetiségű elődökről (Zacher, Kalix), a nevek eltérő írásalakjáról (Sacher, Sachar, Zachar, Zacher). Szót ejthetnék arról, hogy kisebb településeken milyen gyakran előfordul, hogy néhány generáció után már nem tartják számon a távoli rokonsági fokot, így az endogámia és az ősazonosság elve szerint előbb-utóbb szükségszerűen házasodnak össze egymással távoli rokonok. Még saját apósom és anyósom esetében is kiderítettem, hogy egymásnak egyben negyedik, ötödik és hatodik fokú unokatestvérei is! A hasonló példákat hosszasan lehetne sorolni, ezek azonban természetesen csak kiragadott apró részletek annak bizonyítására, hogy mindannyiunk származásában érdekesebbnél érdekesebb titkok rejtőznek. Bizonyára nem vagyok egyedül, ha úgy gondolom, hogy fantasztikus dolog, ha az embernek bővíthető digitális illetve grafikus formában, jellemzően a XVIII. sz. elejéig megvan a "múltja", ami általában a családfa 8-12 generációját jelenti. Természetesen egy jó adag szerencsére is szükség van a kutatáshoz, no meg rengeteg időre.

(A képre kattintva az PDF formátumban böngészhetővé válik.)

CSALÁDKUTATÁS, A CSALÁDFA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Kedves Látogatóm, ezúton szeretném Önnek is felajánlani a lehetőséget, hogy általam családja származásáról ezidáig még nem ismert tényeket és összefüggéseket tudjon meg egy teljes egyenes ági "családfakutatás" eredményeként. Feladatom praktikusan teljesítmény-arányossá tehető, így a kutatás végeztével díj csak a ténylegesen "felfedezett" és igazolt "vér szerinti" elődök után kerül felszámításra, ami az 1800. január 1. után születettek esetében 1.000 Ft/fő, az ennél régebben születetteknél pedig 4.000 Ft/fő. Semmiféle egyéb költség nincsen, sőt előzetesen limitálható a keretösszeg is.

A kutatás megkezdéséhez a lehető legtöbb rendelkezésre álló alap-információra szükség van, sosem lehet tudni, melyik az a szál, amelyik hasznos lehet. Gondolok itt a fiókok mélyén rejtőző régi anyakönyvi kivonatokra, igazolásokra, feljegyzésekre, a családi bibliákba bevezetett nevekre, gyászjelentésekre. A dokumentumok és az élő hozzátartozók emlékeinek segítségével célszerű összegyűjteni az alapadatokat és azokat például az alább mellékelt adatlapon ábrázolni. Elsősorban azt kell szem előtt tartani, hogy minden egyes ismert egyenes ági családős (apa, anya, nagyszülők, dédszülők, stb.) neve mellé a születés, házasságkötés és halálozás eseménye, valamint az ezek mindegyikéhez tartozó "mikor?", "hol?" és "mely vallás szerint?" kérdés, vagyis az egyes események időpontja, helye és a felekezeti hovatartozás kapcsolandó.

S hogy mire lehet végeredményképpen számítani? A kutathatóság határain belül, tehát az írásos forrásokkal igazolható időszakból minden követ megmozgatva a múltban elérhető legmélyebb szintig felkutatom valamennyi egyenes ági kapcsolatot, tehát a szülőkön és nagyszülőkön kívül az összes dédszülőt, ük- és szépszülőt, valamint az őket megelőző további nemzedékek azonosítható tagjait. Az ajándékozás céljára is kiválóan alkalmas 150-200 oldalas családkutatási dokumentáció tartalmazza az elvégzett kutatási módszerek részletes leírását azok logikus sorrendjében (sírkutatás, állami anyakönyvi kutatás a törvény adta keretek között, egyházi anyakönyvi kutatás, egyéb levéltári források, stb.). Ezt követően részletes ismertető szól a látókörbe került família összes megismert ágának történetéről, elsősorban múltjuk érdekes színfoltjairól, tagjainak születési- és lakóhelyéről, nemzetiségi hovatartozásáról, vallásáról, foglalkozásáról, halálának okairól, családi kapcsolatairól, nemesi ágaknál az armális eredetéről, mindez az érintett települések és népek helytörténeti és felekezeti környezetébe ágyazottan illetve az egyes adatok értelmezését megkönnyítő magyarázatokkal. Természetesen az exkluzív kötésben és valamennyi részletében digitálisan is rendelkezésre álló kutatási dokumentáció leglényegesebb melléklete a többnyire 4-6 méter hosszúságú nyomtatott családfa rajz.

Minden további információval örömmel állok szóban és írásban is szíves rendelkezésükre.

Kapcsolatfelvétel, érdeklődés, megbízás: vagy telefonon: 06 (30) 427-43-72

Az ismert adatok összeállításához előzetesen kitöltésre javasolt adatlap itt található (1 db fekvő A/4 lap DOC formátumban).

 

E helyen is jó szívvel ajánlom minden kedves látogatóm figyelmébe még a következőket:

Dr. Babós Lajos tetszőleges méretben és formátumban, régi dokumentumok vagy megkopott fényképek felhasználásával családi tablókat készít,
vállalja továbbá családi címerek digitális kidolgozását is.
Elérhetősége: 06 (30) 279-57-79 illetve
lajos.babos@uni-corvinus.h

Szalai Katalin kódexíró-oklevélgrafikus bármely tetszőleges családfát hagyományos, valódi "fa" formájában egyedi és igényes kézi kivitelezéssel készít el.

Végül egy nagyszerű civil kezdeményezés. A Nemzeti Portrétár a magyar történelem ismert és kevésbé ismert szereplőinek folyamatosan bővülő arcképcsarnoka: www.npg.hu

 

Kapcsolatfelvétel, érdeklődés, megbízás: vagy telefonon: 06 (30) 427-43-72

Az ismert adatok összeállításához előzetesen kitöltésre javasolt adatlap itt található (1 db fekvő A/4 lap DOC formátumban).

 

Köszönöm, hogy meglátogatta honlapomat, kérem ajánlja ismerőseinek, barátainak is!

A viszontlátásra!