VARGA RUDOLF

FILMJEI

E-mail: vrj-studio@upcmail.hu

 

 

Varga Rudolf 60 éves - portréfilm

 

 

 

 

         VARGA RUDOLF 1950-ben született Szikszón. 1976-ban az Egri Tanárképző Főiskolán magyar nyelv- és irodalom szakos tanári diplomát, 1981-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán filozófia szakos diplomát, 1976-ban a MUOSZ Újságíró Iskolán újságíró diplomát szerzett. 1981-ben végzett a MAFILM kétéves Filmíró Kollégiumán. Közben rendezői tanulmányokat folytatott. 1989-ben védte meg filmes-filozófiai tárgyú bölcsészdoktori disszertációját az ELTE-n. 1991-ben ösztöndíjjal manager képzésen vett részt a Portland Community College-ban (Oregon, USA).

         1982-ben a MUOSZ „Hazádnak rendületlenül…” pályázatán a TV-filmek kategóriájában I. díjat nyert. 1982-ben a 28. Oberhauseni Fesztiválon szereplő dokumentumfilm, amelynek forgatókönyvírója volt, öt díjat nyert, majd az Oslói Fesztiválon 1983-ban fesztiváldíjjal jutalmazták. 1979-ben a Budapesti Vizuális Művészeti Hónapon játékfilmetűdje a Legjobb filmnyelvi kísérlet különdíjat, 1980-ban ugyanott egy másik filmje II. díjat nyert. Ugyanebben az évben a MAFILM Filmíró Kollégiumának forgatókönyv-pályázatán díjat kapott. 1981-ben a Szakszervezeti Filmfesztiválon filmjét különdíjjal, Németországban, a 9. Bambergi Nemzetközi Filmnapokon bronzéremmel jutalmazták. 1985-ben a Marseille-i INPUT nemzetközi televíziós szemlén, valamint az UNESCO budapesti szemináriumán mutatták be munkáit. 1993-ban a Környezetvédelmi Minisztérium Különdíjjal tüntette ki filmjeit, 1995-ben a Közúton a környezetért pályázaton különdíjat nyert. 2003-ban a Magyar Művelődési Intézet filmpályázatán I. díjat nyert. 1986-ban alapította meg saját vállalkozását, a VRJ-VIDEO FILM- ÉS VIDEO STÚDIÓ-t.

         A Magyar Mozgókép Rendezők Céhének (MMRC) tagja.

 

         RUDOLF VARGA was born in Szikszó in 1950. In 1976 he got a degree as a teacher of Hungarian language and literature in Eger at the College for Training Teacher; in 1981 he got a degree of philosophy at the Loránd Eötvös Universsity and in 1976 as a journalist at the MUOSZ Institute for Journalists. In 1981 he finished the two year College of MAFILM for film writers. Meanwhile, he pursued stage direction studies. In 1989 he defended his film-philosophical doctorate dissertation on the philosophical faculty Loránd Eötvös University. In 1991 he won a scholarship for a manager-course arranged by Portland Community College. (Oregon, USA)

         In 1982 he won the first prize at the competition of MUOSZ „Hazádnak rendületlenül…” for TV-films. In 1982 at the 28th Festival in Oberhausen a documentary film whose scenario was written by him won five prizes and in 1983 he was awarded the festival prize in Oslo. In 1979 Visual Artistic Month in Budapest his feature film study won a special prize as the best film language experiment and in 1980 another film of his the second prize. In the same year he was awarded a prize at the scenario writers’ competition of the College of film writing of MAFILM. In 1981 his film won a special prize at Film Festival of the Trade Unions and in Germany at the 9th International Film Days in Bamberg he was awarded a bronze medal. In 1985 his film was presented in Marseille at the INPUT International TV-survey as well as at the Seminar of UNESCO in Budapest. In 1993 he was awarded the special diploma for the Ministry of Environmental Protection for his films. In 1995 he won the special prize at „For the environment on the road” competition. In 2003 Hungarian Cultural Institute film competition he won first prize. In 1986 he founded his own venture, the VRJ-VIDEO STUDIO FOR PRODUCING FILM- AND VIDEO PICTURES.

            Member of the Hungarian Directors' Guild (MMRC).

 

 

VARGA RUDOLF FILMJEI

l

FILMS OF RUDOLF VARGA

 

1.

MISKOLCI MOTOROSOK

riportfilm, MTV 1977

szerkesztő-riporter

16 mm-es, 7 perc

A film a motoros életformáról szól.

 

MOTORISTS OF MISKOLC

film report, MTV 1977

editor-reporter

16 mm, 7 minutes

The film speak from the way of life the motorists.

 

2.

CSERHÁTHALÁPI KLUBRONGÁLÓK

riportfilm, MTV 1977

szerkesztő-riporter

16 mm-es, 7 perc

Egy magyarországi falu klubját a fiatalok vandál módon megrongálják.

 

CLUB DEMAGERS OF CSERHÁTHALÁP

film report, MTV 1977

editor-reporter

16 mm, 7 minutes

In a little Hungarian village the local young people brutally damage the youth club.

 

3.

IFJÚSÁGI PARK NAGYATÁDON

riportfilm, MTV 1977

szerkesztő-riporter

16 mm-es, 7 perc

Milyen vitákat vált ki egy kisváros közepén működő ifjúsági park beat-zenekara a helybeli lakosokból?

 

YOUTH PARK IN NAGYATÁD

film report, MTV 1977

editor-reporter

16 mm, 7 minutes

What altercation does the beat band of a youth park in the middle of a country town arouse of the local inhabitants?

 

4.

„FÜSTKERINGŐ” CSEPELEN

riportfilm, MTV 1977

riporter-rendező

16 mm-es, 7 perc

Csepelen, az új lakótelep szomszédságában üzemelő gyár füstje megkeseríti az ottlakók életét. A film azt vizsgálja, hogyan lehetne segíteni a problémán.

 

„SMOKE-WALTZ” IN CSEPEL

film report, MTV 1977

reporter-director

16 mm, 7 minutes

In Csepel, in the neighbourhood of the new housing estate the smoke of the factory embitters the life of the people living there. The film investigates as how the problem could be solved.

 

5.

M. M.

játékfilmetűd, MTV 1977

író-rendező

16 mm-es, 6 perc

Az Országos tél című, tervezett játékfilmhez készített tanulmány. (A film a második világháború utolsó napjaiban, és néhány nappal azután játszódik. M. M.-ről, a hegyi bányatelepen élő, öreg orvvadászról, rajta keresztül az „egy személyben vad és vadász” állapotról, egy magányos személy világhoz való viszonyáról szól.)

 

1979 – Budapesti Vizuális Művészeti Hónap, „Legjobb filmnyelvi kísérlet” különdíj.

 

M. M.

feature film study, MTV 1977

writer-director

16 mm, 6 minutes

A study made for the planned feature film Country-wide winter. (The film happens in the last days of the 2nd World War and some days after it. It speaks of M. M., an old poacher living in a mining village in the mountains and through him of the state of someone who is „a game and a hunter in one person”, of the relation of a solitary personality to the world.)

 

1979 – The Visual Artistic Month in Budapest, special prize as „The best film language experiment”.

 

6.

SZÖKEVÉNY

dokumentumfilm, MTV 1987

szerkesztő-riporter

16 mm-es, 27 perc

Baranya megyében vasúti kirakodás közben megszökött egy hizlalásra, majd levágásra szánt sztyeppei musztáng. A ló nyolc hónapon át szabadon kószált a környéken. Elfogására több embercsapat szervezkedett. Egy idő után már legendássá vált az ügy. Az a hír járta: senki sem képes többé befogni a „vadlovat”.

 

A Szökevény a moziforgalmazásban is szerepelt.

 

RUNAWAY

documentary film, MTV 1987

editor-reporter

16 mm, 27 minutes

In the county Baranya a mustang – meant for fattening and then for slaughtering – ran away during detraining. The horse has been roaming freely in the neighbourhood for eight months. Several teams were organized to catch it. After some time the matter became legendary. The rumour went round: „nobody will ever be able to hook the wild horse in.”

 

The Runaway was projected by the movies too.

 

7.

AKIKET NEM FÚJ EL A SZÉL

dokumentumfilm, MTV 1978

rendező

16 mm-es, 28 perc

Az egykori Szovjetunió orenburgi gázvezeték-építésen dolgozó Kőrösi László hegesztő portréja. A film a nehéz körülmények között végzett munkáról, a konok helytállásról és a távollévő családról szól.

 

WHOM THE WIND CANNOT CARRY AWAY

documentary film, MTV 1978

director

16 mm, 28 minutes

Laszlo Kőrösi, a welder, is working at the construction of the pipe line in Orenburg, in the ex-USSR. The film speaks of the work done under difficult circumstances, of obstinate firmness and of the absent family.

 

8.

ŐK, A HOLNAP MUNKÁSAI

dokumentumfilm, MTV 1978

rendező

16 mm-es, befejezetlen

Inasok vagy szakmunkástanulók? – teszi fel a kérdést a film, elemezve a vidéken élő szakmát tanuló fiatalok helyzetét. Kiderül, hogy a törvénysértések, a múlt rosszemlékű módszerei még ma is kísértenek.

 

THEY, THE WORKERS OF THE MORROW

documentary film, MTV 1978

director

16 mm, unfinished

The film puts the question: apprentices or skilled labour students? – and it analyses the situation of the young people living in the country and learning some skill. It develops that the violations of law, the methods of ill-memory of the past, are still haunting.

 

9.

TANMESE A KURTAFARKÚ MALACRÓL ÉS EGY ISKOLÁRÓL

dokumentumfilm, MTV 1978

rendező

16 mm-es, befejezetlen

Őcsény község főterén évek óta áll egy romos iskola, amit többször elkezdtek felújítani, de az ott lakó pedagógus nem hajlandó kiköltözni, mert az épület ideális a sertésnevelő telep részére. Eközben a gyerekek a tűzoltószertárban és a kultúrházban tanulnak. A film a közösségellenesség jelenségét vizsgálja.

 

FABLE ABOUT THE SHORT-TAILED PIGLET AND A SCHOOL

documentary film, MTV 1978

director

16 mm, unfinished

In the main square of a village a ruinous school has been standing for years. The restoration has been begun several times but the teacher who is living in it is unwilling to move out because the building is ideal for running a pig-farm. Meanwhile the children are learning in the tool house of the fire station and in the house of culture. The film investigates the phenomenon of being anticollective.

 

10.

MEGSZÜLNÉ MÉGEGYSZER A FIÁT?

dokumentumfilm, saját produkció 1978

rendező

16 mm-es, befejezetlen

A filmben csak egyetlen, a címben jelzett kérdés hangzik el a vidéken élő, magányos öregasszonyokhoz.

 

WOULD YOU BEAR YOUR SON ONCE AGAIN?

documentary film, own production 1978

director

16 mm, unfinished

In the film only one question – indicated in the title – can be heard. It is put to solitary old women living in the country.

 

11.

KÖZÖSSÉGI HÁZ

dokumentumfilm, MTV 1979

rendező

16 mm-es, 27 perc

A hódmezővásárhelyi porcelángyár fiatal munkatársai részére garzonlakásokból és közös helyiségekből álló házat épített. A film arról szól, hogy a harmincas évek kísérleteinek mintájára épült lakóház hogyan szolgálja a közösség kialakítását, és hogyan hat mindez a tágabb környezetre.

 

HOUSE OF A COMMUNITY

documentary film, MTV 1979

director

16 mm, 27 minutes

The porcelain factory in Hódmezővásárhely has built a house consisting of flattest and common premises for its young workers. The film tells how the block of flats built on the model of the experiments of the thirties serves development of the community and how all these affect the larger environment.

 

12.

A MOZI AZ ÉLETE (No. 1)

kísérleti-dokumentumfilm, MTV 1979

forgatókönyvíró-rendező

16 mm-es, 20 perc

Piszter Ferenc, hetvennyolc éves zombai mozigépész a harmincas években nehéz körülmények között, kölcsönpénzből építette moziját. Az államosítás után bányában dolgozott, majd gépészként az általa épített moziban. A film az idős ember sorsán keresztül a konok, megszállott „mozibolond” magatartásról szól.

 

HIS LIFE IS THE MOVIE (No. 1)

experimental documentary film, MTV 1979

writer-director

16 mm, 20 minutes

Ferenc Piszter, 78 years old projectionist in Zomba, built his movie in the thirties under difficult circumstances with borrowed money. After the nationalization he was working in a mine then later as a projectionist in the movie built by himself. Through the lot of the old man the film speaks of the behaviour of a stubborn, obsessed „movie-fool”.

 

13.

VALLOMÁS

(Ki tud róla?)

kísérleti-dokumentumfilm, MTV 1979

forgatókönyvíró-rendező

16 mm-es, 25 perc

F. K. tizenhárom éves falusi kisfiú egy napon megszökik otthonról. Egy ideig a környéken kószál, majd Budapestre utazik. Várótermekben alszik, utcákon kóborol az idegen nagyvárosban. Közben országszerte körözik a „világgáment” kisfiút. A film a menekülés kényszeréről és a lehetetlenségéről szól.

 

CONFESSION

(Who Knows About Him?)

experimental documentary film, MTV 1979

writer-director

16 mm, 25 minutes

F.K. a thirteen years old boy runs away from home. For some time he roams in the neighbourhood then he travels to Budapest. He sleeps in waiting halls, strolls the streets in the foreign city. Meanwhile the little boy, gone out into the world, is looked for all over the country. The film speaks of the necessity and impossibility of the flight.

 

14.

BAGÓHEGY BOSZORKÁNYA

dokumentumfilm, MTV 1980

forgatókönyvíró

16 mm-es, 40 perc

A paksi atomerőműtől 12 km-re van Pusztahencse. Itt él és dolgozik a kilencvenkét éves Vica néni, teljesen egyedül. Düledező háza mellett gyümölcsöse és szőlője. Miért gyűlölik egyesek, miért akarják „elemészteni”? Honnan ered, hogy boszorkánynak mondják? Vica néni egészséges, önálló és tevékeny. Irigységre, gyűlölködésre ügyet sem vet. Honnan ennyi erő?

 

A Bagóhegy boszorkánya a moziforgalmazásban is szerepelt, valamint a ZDF televízió is megvásárolta sugárzásra.

 

1980 – A film a Magyar Televízió elnökének nívódíját kapta.

1982 – A film a 28. Oberhauseni Fesztivál Nemzetközi zsűrijének fődíját, a FIPRESCI díját, az Észak-Rajna-Westfáliai tartomány kultuszminiszterének nagydíját, a Katolikus Filmtevékenység zsűrijének díszoklevelét kapta, valamint a Gyermek és Ifjúsági Filmközpont zsűrijének különdíját.

1983 – Oslói Rövidfilmfesztivál, fesztiváldíj (Norvégia).

1985 – Kölni egyetem Filmszeminárium – bemutató.

1986 – Magyar Filmnapok, Bécs.

 

THE WITCH OF THE MOUNTAIN BAGÓ

documentary film, MTV 1980

writer

16 mm, 40 minutes

Pusztahencse is situated 12 kms from Paks, nuclear power station in Hungary. There is living and working the 92 years old aunt Vica, quite alone. Beside her collapsing house she has an orchard and a vineyard. Why do some people hate her, why do they want to „consume” her? Why is she called a witch? Aunt Vica is healthy, independent and active. She pays no attention to envy and hatred. Whence so much power?

 

The Witch of the mountain Bagó was shown in the movies too, and the ZDF TV also bought it for projection.

 

In 1980 it won the standard prize of the president of the Hungarian TV.

In 1982 ig got the main prize of the international jury of the 28th festival in Oberhausen, the FIPRESCI prize, the highest prize of the minister for cultural affairs of the territory of North Rhine Westphalia, got the honorary diploma of the Catholic Film Activity and the extra prize of the Jury of Child and Film Centre.

In 1983 Festival prize of Short-film Festival in Oslo. (Norway).

In 1985 first run at the Film Seminary of the University in Köln.

In 1986 Hungarian Film Fest, Wien.

 

15.

LEVELEKET ÍRATÓ BOGÁR

játékfilmetűd, saját produkció 1980

író-rendező

16 mm-es, 11 perc

A „Leveleket írató bogár” című játékfilmhez készített tanulmány. (A film a lét végső kérdéseinek újragondolására szólít fel. A személyiség megkettőződéséről, a létezés ellentétes pólusainak belső konfrontációjáról, a dialektikáról, mint végső mozgatóról, a menekülés kényszeréről és abszurditásáról szól.)

 

A BUG THAT MAKES YOU WRITE LETTERS

feature film study, own production 1980

writer-director

16 mm, 11 minutes

A study made for feature film „A Bug That Makes You Write Letter”. (The film calls for rethinking the last questions of being. It speaks of the duplication of personality, of the inner confrontation of the contrary poles of existence, of dialectics as last mover, of necessity and absurdity of flight.)

 

16.

JELENÉS (I.)

játékfilmetűd, MTV 1980

író-rendező

16 mm-es + video, 20 perc

A Jelenés című, tervezett játékfilmhez készített tanulmány első része. („Hétszer annyi atombombát halmoztak fel napjainkig világszerte, mint amennyivel egyszer meg lehetne semmisíteni a földi életet…” – halljuk a filmben, aminek kerete egy elképzelt atomtámadás. Az egyetemet éppen befejező fiatal csoport továbbra is együtt akar élni, dolgozni. Elfogadják egy vidéki gyár ajánlatát és meglátogatják jövendőbeli munkahelyüket, ahol különféle furcsa helyzeteket élnek át, végül megsemmisítő kelepcébe kerülnek. Az elénk táruló apokaliptikus vízió az atomháború veszélyeire figyelmeztet.)

 

A Jelenés (I.) a moziforgalmazásban is szerepelt.

 

1980 – A MAFILM Filmíró Kollégiumának forgatókönyv-pályázatán díjazott filmnovella. 1980 – A Budapesti Vizuális Művészeti Hónap II. díj.

1981 – A Polgári Védelem Országos Parancsnokságának dicsérő oklevele.

1981 – Szolnoki Országos Szakszervezeti Filmfesztivál, különdíj.

1981 – 9. Bambergi Nemzetközi Filmnapok (Németország), bronzérem.

1982 – MUOSZ „Hazádnak rendületlenül…” pályázat, TV-filmek, kisfilmek kategória I. díj.

 

VISION (I.)

feature film study, MTV 1980

writer-director

16 mm + video, 20 minutes

It is the first part of the study made for the planned feature film: Vision. („Seven times more atomic bombs have been heaped up all over the world so far than would be enough to annihilate life on earth…” can be heard in the film whose frame is an imaginary atomic attack. A young group – having just finished the university – wants to continue living and working together. They accept the offer of a country factory and visit their coming working place where they experience several strange situations and finally get into an annihilating trap. The apocalyptic vision set before us calls our attention to the dangers of an atomic war.)

 

The Vision (I.) appears in the movie circulation too.

 

In 1980 it was awarded as a film short story at the scenario competition of MAFILM film writing college.

In 1980 II. prize at the Visual Artistic Month in Budapest.

In 1981 diploma of merit of the National Headquarters of Civil Defence.

In 1981 extra prize at the Film Festival of National Trade Union in Szolnok.

In 1981 bronze medal at the 9th International Film Days in Bamberg, Germany.

In 1982 I. prize in the category of narrow films and TV-films at the competition of MUOSZ „Hazádnak rendületlenül…”.

 

17.

„CSUDAJÓ, GYÖNYÖRŰ AZ ÉLET…”

dokumentumfilm, MTV, 1980

szerkesztő

16 mm-es, 30 perc

Egy nevelőotthon gyermekeit több vállalat patronálja. A vállalások teljesítése során megismerjük a gyermekotthon és a patronálók kapcsolatát, a jó szándék mögött húzódó esetlegességeket is.

 

A „Csudajó, gyönyörű az élet…” a moziforgalmazásban is szerepelt.

 

„HOW WONDERFUL, SPLENDID LIFE IS…”

documentary film, MTV 1980

editor

16 mm, 30 minutes

Several enterprises support the children of an educational home. In the course of the fulfilment of the undertakings we get to know the connection between the children’s home and the brigades and even the eventualities that hide behind the good intends.

 

The „How Wonderful, Splendid Life Is…” was projected by the movies too.

 

18.

KÉT GRAFIKAI STÚDIUM

képzőművészeti film, MTV 1980

író

16 mm-es, 20 perc

„Bűvös Árgyélus bolyongásai” címen, egy rajzolt figura motívumára épülő szabadasszociációs vizuális-költői kísérlet.

 

A Két grafikai stúdium a moziforgalmazásban is szerepelt.

 

TWO GRAPHIC STUDIES

a film of fine arts, MTV 1980

writer

16 mm, 20 minutes

Visual-poetical experiment with free associations built on the motive of a drawn figure with the title: „The rambles of magical Argyelus”.

 

The Two graphic studies was projected by the movies too.

 

19.

„A JÓ FILMEK AKKOR SZÜLETNEK, AMIKOR AZ EMBER TELJESEN ELVESZETT…”

(Jean-Luc Godard Budapesten)

filminterjú, MTV 1981

riporter-rendező

16 mm-es + video, 26 perc

Godard, a „nouvelle vague” vezéralakja néhány napig Budapesten tartózkodott. A filmben a francia filmrendező filozófiai szabadságfelfogásáról beszél.

 

„GOOD FILMS ARE BORN WHEN ONE IS COMPLETELY LOST”

(Jean-Luc Godard in Budapest)

film interview, MTV 1981

reporter-director

16 mm + video, 26 minutes

Godard, leading figure of „nouvelle vague” was staying in Budapest for some days. In the course of the conversations the French film director spoke of his philosophical conception of liberty.

 

20.

SVEJK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN

(Jelenetek Bertold Brecht művéből)

zenés filmszatíra, MTV 1981

rendező

16 mm-es + video, 40 perc

A történet a második világháború idején játszódik Prágában és Sztálingrád térségében. Szerepel a filmben a híres Kehely kocsma, ahová Svejk és más, hasonszőrű kisemberek járnak sörözni, és ahol idilljüket megzavarja a terror. A „fent” és a „lent” egymás után jelenik meg a vásznon, még végül a Sztálingrád előtti harcmezőn találkozik a „nagy” a „kicsivel”: Hitler, Svejkkel. A közismert játék, filmes feldolgozásában azt vizsgálja, van-e lehetősége az embernek a diktátori rendszerben a becsületes túlélésre, illetve azt: hol van a méltósággal megélhető kompromisszum határa.

 

A Svejk a második világháborúban a moziforgalmazásban is szerepelt.

 

„SVEJK IN THE 2ND WORLD WAR”

(Montages From Bertold Brecht’s Books)

film satire with music, MTV 1981

director

16 mm + video, 40 minutes

The story takes place in Prague and Stalingrad during the 2nd world war. The famous pub „Goblet” can also be seen where Svejk and other forgotten men of his breed went to drink beer and where their idyll is disturbed by the reign of terror. The „above” and „down” appears one after the others on the screen and finally on the battle field at Stalingrad the „big” meets the „little”: Hitler and Svejk. The well-known play investigates in adaptation to a film if one has any possibility to survive in a dictatorial system or as where the limit of compromise is.

 

The Svejk in the 2nd 2 world war was projected by the movies too.

 

21.

A MOZI AZ ÉLETE (No. 2)

kísérleti-dokumentumfilm, MTV 1981

forgatókönyvíró-rendező

16 mm-es + video, 20 perc

A kísérleti-dokumentumfilm második variációja a kaposvári mozimúzeumban felvett ősvetítők és más filmrekvizitumok montírozása az első változattal, A mozi az élete (No 1) című filmmel.

 

A mozi élete (No. 2) a moziforgalmazásban is szerepelt.

 

A mozi az élete (No. 2) német nyelvű változatban is látható: Das Kino ist sein Leben (No. 2) címmel.

 

THE MOVIE IS HIS LIFE (No. 2)

experimental documentary film, MTV 1981

writer-director

16 mm + video, 20 minutes

The experimental documentary film is the second version of primitive projectors then in the movie museum in Kaposvár and other film requisites mounted with the first variant i.e., with the film The movie is his life (No. 1).

 

The movie is his life (No. 2). was projected by the movies too.

 

The film available with German narrated: Das Kino ist sein Leben (No. 2) as well.

 

22.

JELENÉS (II.)

játékfilmetűd, MTV 1982

író-rendező

16 mm-es, 12 perc

A Jelenés című, tervezett játékfilmhez készített tanulmány második része. (A film szereplőit most egy házibulin látjuk, amely teljes letargiába torkollik.)

 

VISION (II.)

feature film study, MTV 1982

writer-director

16 mm, 12 minutes

It is the second part of the study made to the feature film Vision. (The players of the film are now seen at a house-party that ends in a complete lethargy.)

 

23.

LEVELEKET ÍRATÓ BOGÁR

játékfilm, MTV 1982

író-rendező

16 mm-es + video, 66 perc

A film a lét végső kérdéseinek újragondolására szólít fel. A személyiség megkettőződéséről, a létezés ellentétes pólusainak belső konfrontációjáról, a dialektikáról, mint végső mozgatóról, a menekülés kényszeréről és abszurditásáról szól. A cselekmény egyetlen nap (év, élet?) története. Nem hagyományos cselekményről van szó. Szabad történések láncolata pereg le előttünk. A meghasonlott ember útkeresése a meghasonlott világban, a létezésünk mélystruktúrájában játszódó, új, még megfogalmazatlan valóság, tudattartam jelenik meg a vásznon.

 

A Leveleket írató bogár angol nyelvű feliratozott változatban és német nyelvű alámondással is látható.

 

1985 – INPUT ‘85 Nemzetközi TV-találkozó (Marseille).

1985 – Fiatal Művészek Fesztiválja, Budapest.

1985 – UNESCO Konferencia, Budapest.

 

A BUG THAT MAKES YOU WRITE LETTERS

feature film, MTV 1982

writer-director

16 mm + video, 66 minutes

The film calls for rethinking the last questions of being. It speaks of the duplication of personality, of the inner confrontation of the contrary poles of existence, of dialectics as last mover, of necessity and absurdity of flight. The plot is the story of a single day (year, life?). It is not a conventional plot. A chain of free events is reeled off in front of us. In the mean time the seeking ways and means of a disunited man in a disunited world, a reality occurring in the deep structure of our existence being new and not expressed yet, duration of consciousness appears on the screen.

 

A bug that makes you write letters is available with English subtitle and German narrated text.

 

In 1985 INPUT ‘85 International TV Meeting (Marseille).

In 1985 Festival of Young Artists (Budapest).

In 1985 UNESCO Conference, Budapest.

 

24.

JÓB KÖNYVE

(Félelem)

kísérleti-kisjátékfilm, MTV 1982

szereplő

16 mm-es, 8 perc

„Mert nem porból támad a veszedelem, és nem földből sarjad a nyomorúság...” – halljuk a szürrealista kísérleti-filmben, amely a bibliai Jób történetének, a káosznak mai világunkra vetített változata.

 

BOOK OF JOB

(Fear)

experimental feature film, MTV 1982

actor

16 mm, 8 minutes

„Since danger does not arise of dust and misery does not sprout of the earth...” we hear in this surrealistic experimental film which is a variant of the story of Job, of the chaos projected on our world of today.

 

25.

„ELHANGZOTT DAL RÉGI KÉPRŐL, SZERELEMRŐL”

(Reminisztenciák, káprázatok, vibrációk Gulácsy Lajosról)

képzőművészeti film, MTV 1983

társrendező

16 mm-es, befejezetlen

A Na’conxypani szótár és Gulácsy Lajos varázslatos írásainak, képeinek felhasználásával készült film.

 

„A SONG WAS HEARD ABOUT AN OLD PICTURE AND LOVE”

(Recollections, Illusions, Vibrations about Lajos Gulácsy)

film of fine arts, MTV 1983

co-director

16 mm, unfinished

The film was made by using the vocabulary of Na’conxypan and magic writings of Lajos Gulácsy.

 

26.

FRAGMENTUM

(Töredékek Almásy Aladárról)

portréfilm, MTV 1983

társrendező

16 mm-es, befejezetlen

A fiatal képzőművész portréja szürreális grafikáival, vallomásával.

 

FRAGMENTUM

(Fragment From Aladár Almásy)

portrait film, MTV 1983

co-director

16 mm, unfinished

Portrait of the young artist with surrealistic graphics and his confessions.

 

27.

TONNÁS KÖVEK KÖZÖTT

(Portréfilm Mészáros Dezső szobrászművészről)

portréfilm, MTV 1983

forgatókönyvíró-rendező

16 mm-es, 10 perc

„A szobrásznak kora társadalmi tudatának legmagasabb fokáig kell hatolnia...” – mondja a portréfilmben a művész, akinek „kőbálványai”, az emberi szív melegétől áthevült, plasztikai tőmondatai a magyar szobrászat kiemelkedő értékei.

 

AMONG STONES OF TONS

(Portrait Film of the Sculptor Dezső Mészáros)

portrait film, MTV 1983

writer-director

16 mm, 10 minutes

„The sculptor must reach the highest degree of social consciousness of his age...” – says the artist in the film. His „stone idols”, his plain sentences inflamed with the heat of human heart are the prominent values of the Hungarian plastic art.

 

28.

VADVIRÁGBÓL ÁRVÁCSKA?

riportfilm, MTV 1983

rendező

16 mm-es, 7 perc

A pápai Vadvirág néptáncegyüttes szép sikerei ellenére anyagi okok miatt feloszlóban van. A csoport mecénást keres. A film ennek a problémának ered nyomába.

 

OUT OF A WILD FLOWER A PANSY?

film report, MTV 1983

director

16 mm, 7 minutes

The folk dance ensemble Wild flower of Pápa is getting dissolved because of financial reason in spite of its huge successes. The group is looking for a patron. The film traces this problem.

 

29.

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKKÖRÖK

riportfilm, MTV 1983

rendező

16 mm-es, 7 perc

A gyöngyösi szakmunkásképző intézetből indult el az országos kezdeményezés, a szakmunkástanulók anyanyelvi kultúrájának fejlesztése érdekében rendszeresen képezzék magukat, hogy gondolataikat szabatos formában ki tudják fejteni. Ez egyben saját érdekvédelmük szempontjából is fontos tényező.

 

EDUCATIONAL STUDY CIRCLE

film report, MTV 1983

director

16 mm, 7 minutes

A national initiative started out of a vocational training institute in Gyöngyös, the tut-worker students regularly instruct themselves in order to develop the culture of their mother tongue so that they can express their thoughts in accurate forms what is an important factor from the point of their own safeguarding of interests as well.

 

30.

BAKONSZEGI PÉLDA

riportfilm, MTV 1983

rendező

16 mm-es, 3 perc

Bakonszeg, az alföldi kisközség arról nevezetes, hogy bécsi testőrévei után itt bujdosott Bessenyei György, a filozófus-költő. A helyi kisüzem dolgozói saját erőből helyreállították a Bessenyei emlékházat és a jövőben ők gondozzák majd az épületet.

 

THE EXAPMPLE OF BAKONSZEG

film report, MTV 1983

director

16 mm, 3 minutes

Bakonszeg, this small village in the Great Hungarian Plain is renowned because George Bessenyei, the philosopher-poet was hiding here after the years of being a body guard in Vienna. The workers of a local small workshop have restored the memorial house of Bessenyei unaided and will take care of it further on.

 

31.

SZÍN-SPORT

riportfilm, MTV 1983

rendező

16 mm-es, 6 perc

A Szakszervezeti Ifjúsági Napok keretében Verőcemaroson sportrendezvényekre került sor, amin a budapesti üzemek fiataljai vettek részt.

 

COLOUR-SPORT

film report, MTV 1983

director

16 mm, 6 minutes

Within the scope of the Trade Union Youth Days in Verőcemaros sport programs are also organized where young people of several small factories of Budapest also take part.

 

32.

BAKONYMŰVEK ÉS A SPORT

riportfilm, MTV 1983

rendező

16 mm-es, 6 perc

A veszprémi Bakonyművekben a munkán túl nagy hangsúlyt fektetnek a munkahelyi sportra is. Itt, szabadidejében valóban együtt tekézik az igazgató a munkásokkal.

 

WORKS OF BAKONY-FACTORY AND THE SPORT

film report, MTV 1983

director

16 mm, 6 minutes

In the Works of Bakony at Veszprém beyond the work big stress is laid on the sport too in the working places. Here in his free time even the director plays ninepins together with the workers.

 

33.

MIBEN SEGÍTETTEK?

riportfilm, MTV 1984

rendező

16 mm-es, 10 perc

Az 1983-as márkushegyi bányarobbanás halálos áldozatai hozzátartozóinak segítésére megmozdult az egész ország. A több millió forintot kitevő pénzalapon kívül az üzem és a bányásztársadalom is mindent megtett a hátramaradottak támogatására.

 

HOW COULD THEY HELP?

film report, MTV 1984

director

16 mm, 10 minutes

The nation as a whole was roused to action to help the relatives of dead victims of the mine explosion of Márkushegy in 1983. Besides the funds amounting several million forints the works and the miners’ community did also everything to aid the families of the deceased.

 

34.

SZAKSZERVEZETEK A NEMZETIÉRT

riportfilm, MTV 1984

rendező

16 mm-es, 4 perc

A Nemzeti Színház felépítéséért összefogott az egész magyar társadalom. A film azt mutatja be, miben segítettek az egyszerű emberek, az állampolgárok.

 

TRADE UNIONS FOR THE NATIONAL THEATRE

film report, MTV 1984

director

16 mm, 4 minutes

The whole Hungarian society joined hands in rebuilding the National Theatre. The film shows in what the trade unions and the brigades helped.

 

35.

„EZ IS OPERETT...”

riportfilm, MTV 1984

rendező

16 mm-es, 10 perc

Az Operett Színház színészei a színház műszaki gárdájával közösen csapatokba tömörültek. Ingyenes előadásokat tartanak, elsősorban munkáslakta vidékeken. Kérdés, hogy az egyedülálló kezdeményezés folytatásra talál-e?

 

„THIS IS ALSO AN OPERETTA...”

film report, MTV 1984

director

16 mm, 10 minutes

The actors of the Operetta Theatre join hands with the technical staff of the theatre, gather into brigades and give free performances, in the first place in such territories where workers are living. The question is if the unique initiative finds followers.

 

36.

KRESZ ÉS MUNKAVÉDELEM

riportfilm, MTV 1984

rendező

16 mm-es, 6 perc

A film a KRESZ módosításából származó változásokra hívja fel a figyelmet.

 

HIGHWAY CODE AND LABOUR SAFETY

film report, MTV 1984

director

16 mm, 6 minutes

The film calls attention on the changes arising from the modification of the Highway Code.

 

37.

KÉPEK A JÖVŐNEK

portréfilm, MTV 1984

forgatókönyvíró

16 mm-es, 10 perc

Nagy Előd festőművész a Paksi Atomerőmű építkezését, egy új város születését örökíti meg vásznain.

 

PICTURES FOR THE FUTURE

portrait film, MTV 1984

writer

16 mm, 10 minutes

Painter Előd Nagy commemorates the building of the nuclear power station of Paks, the birth of a new town, on his canvas.

 

38.

ORSZÁGOS TÉL

játékfilm, MTV 1984

író-rendező

16 mm-es + video, 43 perc

A film a második világháború utolsó napjaiban és néhány nappal azután játszódik. Mertzelről, egy hegyi bányatelepen élő orvvadászról, rajta keresztül az „egy személyben vad és vadász” állapotról, a magányos személyiség világhoz való viszonyáról szól. Mertzel különös, mindenki számára megközelíthetetlen ember. Tevékenységét nem nézik jó szemmel a környékbeli rapsicok, a hatóság időnként előállítja tiltott vadászatért, de ő mindig újabb fegyvert szerez magának, és tovább járja magányos útját. Így találkozik szovjet ejtőernyősökkel az erdőben. Kivezeti őket a németek gyűrűjéből. Ezért az orosz csapatok megérkezése után Mertzelt „fővadásszá” nevezik ki. Együtt vadásznak, de egy portyájuk alkalmával őt is leteríti egy eltévedt golyó.

 

Az Országos tél a moziforgalmazásban is szerepelt.

 

A film angol feliratozással és német nyelvű alámondással is látható.

 

COUNTRY-WIDE WINTER

feature film, MTV 1984

writer-director

16 mm + video, 43 minutes

The film takes place in the last days of the 2nd world war and some days after that. It speaks of Mertzel, a poacher living in a mining village and through him of the state of „being game and hunter in one person”, of the relation of a solitary personality to the world. Mertzel is a strange man inaccessible for everybody. The other poachers do not look favourably on his activities, the authority also takes him to the police station because of prohibited hunting but he always gets new weapons for himself and walks further his lonely ways. Thus he meets Soviet parachutists in the forest. He leads them out of the ring of the Germans. For this after the arrival of the Russian troops Mertzel was appointed to be „head keeper”. At an excursion even he was laid down by a stray bullet.

 

The Country-wide winter was projected by the movies too.

 

It exists with an English and German text continuously.

 

39.

VALLOMÁS/VARIÁCIÓK

kísérleti-dokumentumfilm, MTV 1984

forgatókönyvíró-rendező

16 mm-es + video, 12 perc

F. K. tizenhárom éves falusi kisfiú egy napon megszökik otthonról. Egy ideig a környéken kószál, majd Budapestre utazik. Várótermekben alszik, utcákon kóborol az idegen nagyvárosban. Közben országszerte körözik a „világgáment” kisfiút. A film a menekülés kényszeréről és lehetetlenségéről szól. Második variációja Martinidesz László Alvóváros című filmjével kombinált formai kísérlet.

 

CONFESSION/VARIATIONS

experimental documentary film, MTV 1984

writer-director

16 mm + video, 12 minutes

K. F. a thirteen years old boy runs away from home. For some time he roams in the neighbourhood then he travels to Budapest. He sleeps in waiting halls, strolls the streets in the foreign city. Meanwhile the little boy, gone out into the world, is looked for all over the country. The film speaks of the necessity and impossibility of the flight. The second variation is a formal experiment combined with the film of László Martinidesz The sleeping town.

 

40.

GUTENBERG UTÓDAI

riportfilm, MTV 1984

rendező

16 mm-es, 12 perc

A filmben a borsodi nyomda fiatal dolgozói beszélnek az egykori elit szakma, a nyomdászat jelenlegi nyomasztó gondjairól.

 

THE DESCENDANTS OF GUTENBERG

film report, MTV 1984

director

16 mm, 12 minutes

In the film the young workers of a printing house in Borsod are talking about the present oppressive cares of the once elite craft, i.e., typography.

 

41.

ÉLETÜNK RÉSZE: A POLGÁRI VÉDELEM

riportfilm, VIDOK STÚDIÓ 1986

rendező

16 mm-es + video, 15 perc

A film a polgári védelem eltelt 36 évéről ad összefoglalót.

 

PART OF OUR LIFE: CIVIL DEFENSE

film report, VIDOK STÚDIÓ 1986

director

16 mm + video, 15 minutes

The film gives a survey of the last 36 years of civil defence.

 

42.

ÚJPEST JÖVŐJE

referencia-videofilm, ÚJPESTI VIDEOMŰHELY 1986

forgatókönyvíró-rendező

U-matic-VHS, 30 perc

A referenciafilm Újpestről, a főváros legdinamikusabban fejlődő kerületéről ad bemutatást.

 

FUTURE OF ÚJPEST

reference videofilm, VIDEO-WORKSHOP OF ÚJPEST 1986

writer-director

U-matic-VHS, 30 minutes

The reference film gives a presentation of Újpest, i.e., about the most dynamically developing district of the capital.

 

43.

KISVÁROSI POLGÁRI VÉDELMI GYAKORLAT

oktató-videofilm, VIDOK STÚDIÓ 1986

rendező

U-matic-VHS, 35 perc

Lenti város a feltételezés szerint az ellenség támadása következtében kárterületté vált. A film a katonai védekezés módszereit mutatja be.

 

CIVIL DEFENCE EXERCISE IN A COUNTRY TOWN

instructional videofilm, VIDOK STÚDIÓ 1986

director

U-matic-VHS, 35 minutes

According to the supposition, the country town Lenti has become damaged territory in consequence of an attack of the enemy. The film shows the methods of the military defence.

 

44.

AZ ODV 1986-BAN

referencia-videofilm, ÚJPESTI VIDEOMŰHELY – VRJ-VIDEO 1986

forgatókönyvíró-rendező

U-matic-VHS, 35 perc

Az Oxigén- és Dissousgáz Vállalat alapításának nyolcvanadik évfordulója kapcsán a film bemutatja a hazai iparigáz-gyártást.

 

THE ODV IN 1986

reference videofilm, VIDEO-WORKSHOP OF ÚJPEST – VRJ-VIDEO 1986

writer-director

U-matic-VHS, 35 minutes

On the occasion of the eighteenth anniversary of the foundation of the ODV (Oxygen and Dissous-gas Factory) the film shows the manufacturing of industrial gases in Hungary

 

45.

AZ ŐSZ PSZICHOLÓGIÁJA

riportfilm, MTV 1986

forgatókönyvíró-rendező

16 mm-es, 5 perc

A film az évszakok változásával járó életmód- és életritmus-váltást vizsgálja.

 

THE PSYCHOLOGY OF AUTUMN

film report, MTV 1986

writer-director

16 mm, 5 minutes

The film investigates the changes in the rhythm and way of life following the change of the seasons.

 

46.

MIKOR JÓ A VILÁGÍTÁS?

riportfilm, MTV 1986

forgatókönyvíró-rendező

16 mm-es, 6 perc

Rosszak a világítási szokásaink – mutat rá a film.

 

WHEN IS ILLUMINATION GOOD?

film report, MTV 1986

writer-director

16 mm, 6 minutes

The film points out how bad out customs of illumination are.

 

47.

MOZGÁSSÉRÜLTEK SPORTJA

riportfilm, MTV 1986

forgatókönyvíró-rendező

16 mm-es, 5 perc

A film azt vizsgálja, a testedzés hogyan járul hozzá a mozgássérültek életének teljesebbé tételéhez.

 

SPORT OF THE HANDICAPPED

film report, MTV 1986

writer-director

16 mm, 5 minutes

The film investigates as how gymnastics helps to make the life of the handicapped fuller.

 

48.

KIK VAGYUNK? MIT CSINÁLUNK?

referencia-videofilm, VRJ-VIDEO 1987

rendező

U-matic-VHS, 20 perc

A kőbányai Richter Gedeon Gyógyszerárugyár Szervezési és Számítástechnikai Főosztályának bemutatkozása.

 

WHO ARE WE? WHAT ARE WE DOING?

reference videofilm, VRJ-VIDEO 1987

director

U-matic-VHS, 20 minutes

Introduction of the organizational and computer-technical department of Gedeon Richter Pharmaceutical Works in Kőbánya.

 

49.

HOGYAN DOLGOZZUK FEL AZADATOKAT?

(Számítógépes eszközbázis)

referencia-videofilm, VRJ-VIDEO 1987

rendező

U-matic-VHS, 11 perc

A kőbányai Richter Gedeon Gyógyszerárugyár szervezési és számítástechnikai osztályán található ODRA, TPA, MXT – valamint Commodore 64, Commodore 128 és IBM számítógépek bemutatása.

 

HOW DO WE PROCESS THE DATA?

(Set of Utilities on a Computer)

reference videofilm, VRJ-VIDEO 1987

director

U-matic-VHS, 11 minutes

Display of the computers ODRA, TPA, MXT, Commodore 64 and Commodore 128 and IBM which can be found at the organizational and computer-technical department of Gedeon Richter Pharmaceutical Works in Kőbánya.

 

50.

RENDSZEREINK

(A vállalati információs rendszer számítógéppel támogatott alapvető rendszerei)

referencia-videofilm, VRJ-VIDEO 1987

rendező

U-matic-VHS, 20 perc

A vállalati információs rendszer keretén belül működtetett számítógépes adatfeldolgozási rendszerek bemutatása.

 

OUR SYTEMS

(The Fundamental Systems of Enterpriser Informative System Aided by a Computer)

reference videofilm, VRJ-VIDEO 1987

director

U-matic-VHS, 20 minutes

Display of the computerized data processing run within the frame of the information system of the company.

 

51.

OPERATÍV INFORMÁCIÓK

(Cikk törzsadatok és operatív készletinformációk lekérdezése)

referencia-videofilm, VRJ-VIDEO 1987

rendező

U-matic-VHS, 10 perc

A terminálokon keresztül nyerhető információk lekérdezésének bemutatása.

 

OPERATIVE INFORMATIONS

(Recall of Product Data and Operative Information)

reference videofilm, VRJ-VIDEO 1987

director

U-matic-VHS, 10 minutes

Display of recalling information available through a terminal.

 

52.

„KÁZMÉRKA”

(Üzemi anyag- és termékforgalmi rendszer)

referencia-videofilm, VRJ-VIDEO 1987

rendező

U-matic-VHS, 25 perc

A „Kázmérka-rendszer működésének bemutatása.

 

„KÁZMÉRKA”

(System For Industrial Material and Product Turnover)

reference videofilm, VRJ-VIDEO 1987

director

U-matic-VHS, 25 minutes

Display of how the system „Kázmérka” works.

 

53.

KÁZMÉR INFORMÁCIÓS RENDSZER

(A TPA/11 440-es számítógép kihelyezett termináljai)

referencia-videofilm, VRJ-VIDEO 1987

rendező

U-matic-VHS, 10 perc

Az információk felhasználói hozzájutását mutatja be a film.

 

INFORMATION SYSTEM „KÁZMÉR”

(Remote Terminals of the Computer TPA/11 440)

reference videofilm, VRJ-VIDEO 1987

director

U-matic-VHS, 10 minutes

The film shows as how the users can access the information.

 

54.

VASÉRT VÁLLALAT

reklám-videofilm, VRJ-VIDEO 1987

forgatókönyvíró-rendező

U-matic-VHS, 7x30 másodperc

A Vasért Vállalat termékeinek reklámozása, megismertetése a közönséggel.

 

ENTERPRISE VASÉRT

advertising videofilm, VRJ-VIDEO 1987

writer-director

U-matic-VHS, 7x30 seconds

Advertising of the products of the enterprise Vasért and their display to the public.

 

55.

GYERE PAJTÁS!

PR-videofilm, VRJ-VIDEO 1987

rendező

U-matic-VHS, 16 perc

A gyermek- és ifjúsági szervezet szerepét, tevékenységét mutatja be a film.

 

COME, FELLOW!

Public Relations videofilm, VRJ-VIDEO 1987

director

U-matic-VHS, 16 minutes

The film shows the role and activity of the pioneers and young guards.

 

56.

A POLGÁRI VÉDELEM CÉLJA ÉS FELADATAI

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1988

rendező

U-matic-VHS, 30 perc

Polgári védelmi ismeretek a középfokú tanintézetek számára címmel, négyrészes sorozat mutatja be a cselekvési lehetőségeket atomháború vagy más katasztrófahelyzet esetén.

 

THE AIM AND TASKS OF CIVIL DEFENCE

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1988

director

U-matic-VHS, 30 minutes

With the title: Civil defence for middle level educational institutions a series in four parts shows the possibilities of acting in case of atomic war or other catastrophic situations.

 

57.

TÖMEGPUSZTÍTÓ ESZKÖZÖK ÉS HATÁSUK

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1988

rendező

U-matic-VHS, 17 perc

A sorozat második darabja a tömegpusztító eszközöket és azok hatását tárgyalja.

 

MEANS OF MASS DISTRUCTION AND THEIR EFFECT

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1988

director

U-matic-VHS, 17 minutes

The second part of the series deals with means of mass destruction and their effects.

 

58.

EGYÉNI VÉDELEM

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1988

rendező

U-matic-VHS, 14 perc

A filmsorozat harmadik része a támadófegyverek elleni védelmet ismerteti.

 

INDIVIDUAL DEFENCE

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1988

director

U-matic-VHS, 14 minutes

The third part of the series shows the defence against weapons of offence.

 

59.

KITELEPÍTÉS, MINT A LAKOSSÁG KORSZERŰ VÉDELMÉNEK MÓDJA

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1988

rendező

U-matic-VHS, 20 perc

A sorozat záródarabja a kitelepítéssel, valamint az élelmiszer és az ivóvíz védelmével foglalkozik.

 

RELOCATION AS THE MODERN METHOD OF DEFENDING THE INHABITANTS

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1988

director

U-matic-VHS, 20 minutes

The final piece of the series deals with relocation and protection of the food and water supplies.

 

60.

LEVÉLPRESSZ

reklám-videofilm, VRJ-VIDEO 1988

rendező

U-matic-VHS, 15, 29, 59 másodperc

A Levélpressz szolgáltatásait ismerteti meg a három reklámfilm.

 

LETTERPRESS

advertising videofilm, VRJ-VIDEO 1988

director

U-matic-VHS, 15, 29, 59 seconds.

Three advertising films outlines of the services of Letterpress.

 

61.

NEM BAJ

videoklip, VRJ-VIDEO 1988

forgatókönyvíró-rendező

U-matic-VHS, 3 perc

Az Ekrazit együttes kemény rockzenéjére készült videoklip.

 

NO MATTER

videoclip, VRJ-VIDEO 1988

writer-director

U-matic-VHS, 3 minutes

A music video based on the hard rock music of the band Ecrazit.

 

62.

LAKÁSOK TŰZVÉDELME

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1989

rendező

U-matic-VHS, 15 perc

Kilenc darab egyperces, valamint egy tizenöt perces változatban a családi házak és lakások tűzvédelmi tudnivalóit ismerteti a film.

 

FIRE-PROTECTION OF FLATS

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1989

director

U-matic-VHS, 15 minutes

The film tells what one should know about the fire protection of the houses and flats in nine one minute pieces and in one fifteen minute version.

 

63.

A TÖMEGKÖZLEKEDÉS TŰZVÉDELME

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1989

rendező

U-matic-VHS, 20 perc

Tíz darab egyperces, valamint egy húszperces változatban a tömegközlekedési eszközök tűzvédelmi szabályaiba avat be a film.

 

FIRE PROTECTION OF THE MASS TRANSPORT

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1989

director

U-matic-VHS, 20 minutes

The film introduces into the rules of appliances of the fire protection of mass transport in ten, one minute and in a ten minute version.

 

64.

FÜSTBEMENT MILLIÓK

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1989

rendező

U-matic-VHS, 20 perc

Négy reklámfilm, illetőleg antireklám ismerteti a dohányos emberekkel a füstölgés veszélyeit.

 

MILLIONS WENT UP IN SMOKE

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1989

director

U-matic-VHS, 20 minutes

Four advertising, better to say antipropaganda films let the smokers know the dangers of smoking.

 

65.

NEM GYEREKJÁTÉK

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1989

forgatókönyvíró-rendező

U-matic-VHS, 20 perc

A tűz elleni védekezés lehetőségeit mutatja be a film játékos formában, gyermekszemszögből, öt egyperces filmplakát kíséretében.

 

NO TOY

educational videofilm, VRJ-VIDEO 1989

writer-director

U-matic-VHS, 20 minutes

The film shows the possible ways of fire prevention in light style from children’s aspect in five one minute spots.

 

66.

BENZINKUTAK, TÖLTŐÁLLOMÁSOK TŰZVÉDELME

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1989

forgatókönyvíró-rendező

U-matic-VHS, 20 perc

A robbanásos balesetek megelőzésének módozatait mutatja be a film, négy egyperces figyelemfelhívó klipszerű anyaggal együtt.

 

FIRE PROTECTION OF FILLING STATIONS

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1989

writer-director

U-matic-VHS, 20 minutes

The film shows the ways of prevention of explosion accidents.

 

67.

AMIT A TŰZVÉDELEMRŐL TUDNI KELL

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1989

rendező

U-matic-VHS, 20 perc

A tűz fogalmát és az ellene való védekezés fejlődését mutatja be a film az őskortól napjainkig, hat reklámfilmmel együtt.

 

WHAT MUST BE KNOWN ABOUT FIRE PROTECTION

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1989

director

U-matic-VHS, 20 minutes

The film shows the notion of fire and the development of fire protection from the ancient times till now, including six advertising films.

 

68.

KPE-VEZETÉKEK ÉPÍTÉSE

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1989

rendező

U-matic-VHS, 37 perc

A gázvezetékek építésénél használt újszerű, műanyagvezetékek szerelésének bemutatása.

 

BUILDING OF KPE PIPELINES

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1989

director

U-matic-VHS, 37 minutes

The film shows how a modern plastic tube can be applied when building gas pipelines.

 

69.

KÖTÉSI-VÁGÁSI MUNKÁK A GÁZALATTI ELOSZTÓHÁLÓZATOKON

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1989

rendező

U-matic-VHS, 32 perc

A címben szereplő tevékenység bemutatása a szakmunkástanulók számára.

 

JOINING AND CUTTING OPERATIONS AT GAS DISTRIBUTING NETWORKS

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1989

director

U-matic-VHS, 32 minutes

The film describes those activities involved in the title, made for the professional-training pupils.

 

70.

KORPOVIT

reklám-videofilm, VRJ-VIDEO 1990

forgatókönyvíró-rendező

U-matic-VHS, 3x29 másodperc

Három darab reklámfilm, melyek hangsúlyozzák az egészséges táplálkozás fontosságát.

 

KORPOVIT

advertising videofilm, VRJ-VIDEO 1990

writer-director

U-matic-VHS, 3x29 seconds

Three advertising films which give special stress on the importance of healthy nutrition.

 

71.

EGYÜTT A BIZTONSÁGGAL

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1990

rendező

U-matic-VHS, 15 perc

Az MMG Automatika Művek tűzjelző berendezéseit ismertető, használatukba beavató film, amely angol, német, szlovák és orosz nyelvű változatban is elkészült.

 

TOGHETHER WITH SAFETY

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1990

director

U-matic-VHS, 15 minutes

The film tells about the fire alarm appliances of MMG Automatic Works and tells how to use them. It has been made in English, German, Slovak and Russian version as well.

 

72.

HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1990

rendező

U-matic-VHS, 20 perc

Az Együtt a biztonsággal című film kiterjesztése, feldolgozása a biztosító társaság szempontjából.

 

HUNGARIA INSURANCE COMPANY

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1990

director

U-matic-VHS, 20 minutes

This is an expansion of the film Together with safety and its elaboration from the point of view of the insurance company.

 

73.

MAXI

reklám-videofilm, VRJ-VIDEO 1990

forgatókönyvíró-rendező

U-matic-VHS, 2x29 másodperc

Az ESMI cég korszerű tűzjelző berendezését reklámozza a két film.

 

MAXI

advertising videofilm, VRJ-VIDEO 1990

writer-director

U-matic-VHS, 2x29 seconds

The film advertises the modern fire alarm devices of the firm ESMI.

 

74.

MMG REKLÁM

reklám-videofilm, VRJ-VIDEO 1990

forgatókönyvíró-rendező

U-matic-VHS, 1 perc

Az MMG-AM termékcsaládját reklámozó film.

 

MMG ADVERTISING

advertising videofilm, VRJ-VIDEO 1990

writer-director

U-matic-VHS, 1 minute

The film advertises the products of MMG-AM.

 

75.

GÁZVESZÉLY JELZŐ RENDSZEREK

referencia-videofilm, VRJ-VIDEO 1990

rendező

U-matic-VHS, 15 perc

Az ipari üzemekben, irodaházakban alkalmazott, a címben jelölt műszerek ismertetése.

 

GAS ALARM SIGNAL SYSTEMS

reference videofilm, VRJ-VIDEO 1990

director

U-matic-VHS, 15 minutes

Display of the instruments mentioned in the title and used in industrial works, blocks of offices.

 

76.

GYENGEÁRAMÚ TŰZJELZŐ RENDSZER

referencia-videofilm, VRJ-VIDEO 1990

rendező

U-matic-VHS, 15 perc

A címben jelölt berendezések alkalmazásának bemutatása.

 

WEAK CURRENT FIRE ALARM SIGNALS

reference videofilm, VRJ-VIDEO 1990

director

U-matic-VHS, 15 minutes

Display of using the appliances given in the title.

 

77.

INTELLIGENS TŰZJELZŐ RENDSZER

referencia-videofilm, VRJ-VIDEO 1990

rendező

U-matic-VHS, 15 perc

Az MMG-AM címbeli rendszereinek elemzése, alkalmazásuk ismertetése.

 

INTELLIGENT FIRE ALARM SYSTEMS

reference videofilm, VRJ-VIDEO 1990

director

U-matic-VHS, 15 minutes

The film analyses the systems of MMG-AM, given in the title, and introduction to their application.

 

78.

HALON TŰZOLTÓ RENDSZER

referencia-videofilm, VRJ-VIDEO 1990

rendező

U-matic-VHS, 15 perc

A korszerű tűzoltórendszer alkalmazása.

 

HALON FIRE EXTINGUISHER-SYSTEM

reference videofilm, VRJ-VIDEO 1990

director

U-matic-VHS, 15 minutes

Application of the modern fire extinguisher-system.

 

79.

SZÉNDIOXIDDAL OLTÓ BERENDEZÉS

referencia-videofilm, VRJ-VIDEO 1990

rendező

U-matic-VHS, 15 perc

A referenciafilm-sorozat utolsó darabja CO2-vel oltó készülék bemutatása.

 

CARBON DIOXIDÉ FIRE-EXTINGUISHER

reference videofilm, VRJ-VIDEO 1990

director

U-matic-VHS, 15 minutes

The last part of the reference film series shows the CO2 fire-extinguishers.

 

80.

SUGÁRZÁS: FÉLELMEK, TÉVHITEK, IGAZSÁGOK

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1991

rendező

U-matic-VHS, 20 perc

A csernobili atomkatasztrófa óta fennálló veszélyek, félelmek elemzése.

 

RADIATION: FEARS, MISBELIEVES, TRUTHS

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1991

director

U-matic-VHS, 20 minutes

The film is an analysis of the dangers and fears existing since the atomic catastrophe of Tshernobil.

 

81.

KÖRNYEZETVÉDELEM A GYÓGYSZERGYÁRTÁSBAN

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1991

rendező

U-matic-VHS, 20 perc

A gyógyszergyártás környezetre veszélyes technológiai folyamatainak és a védő rendszabályoknak a bemutatása.

 

ENVIRONMENT PROTECTION IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1991

director

U-matic-VHS, 20 minutes

Display of technological processes of preparation of drugs that are dangerous for the environment and that of the protective regulations.

 

82.

ATOMERŐMŰVEK POLGÁRI VÉDELME

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1991

rendező

U-matic-VHS, 20 perc

A film bemutatja a Központi Fizikai Kutató Intézet reaktorának környezethatásait és annak folyamatos ellenőrzését.

 

CIVIL DEFENCE OF NUCLEAR POWER STATIONS

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1991

director

U-matic-VHS, 20 minutes

The film shows the effects on the environment of the reactor of Central Physical Research Institute (KFKI) and its continuous control.

 

83.

PYROZONE

referencia-videofilm, VRJ-VIDEO 1991

rendező

U-matic-VHS, 10 perc

A világszabadalom bemutatásának magyar verziója.

 

PYROZONE

reference videofilm, VRJ-VIDEO 1991

director

U-matic-VHS, 10 minutes

The Hungarian version of the display of the world patent.

 

84.

ÓVJUK EMBERTÁRSAINKAT A TŰZTŐL!

PR-videofilm, VRJ-VIDEO 1991

rendező

U-matic-VHS, 22 perc

Évről évre több ember hal meg tűz okozta balesetben. A film a megelőzéshez nyújt segítséget.

 

LET US WARN OUR FELLOW-MEN AGAINST FIRE!

Public Relations videofilm, VRJ-VIDEO 1991

director

U-matic-VHS, 22 minutes

Year by year more and more people die because of accident caused by fire. The film gives help for prevention.

 

85.

TŰZPRÓBA

zenés oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1991

rendező

U-matic-VHS, 25 perc

Rock-énekesek, parodisták, pantomimesek és tinédzserek közreműködésével készült klipszerű tűzvédelmi oktatófilm.

 

FIRE-PROBE

educational videofilm with music, VRJ-VIDEO 1991

director

U-matic-VHS, 25 minutes

The fire protection film was made with the assistance of rock-singers, parody and mime actors and teenagers.

 

86.

VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSA KÖZÚTON

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1992

rendező

U-matic-VHS, 20 perc

A film a kamionbalesetekkel kapcsolatos feladatokat, a megelőzést mutatja be.

 

TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS BY ROAD

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1992

director

U-matic-VHS, 20 minutes

The film describes the disasters which may emerge in case of a truck accident, and also deals with its prevention.

 

87.

VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSA VASÚTON

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1992

rendező

U-matic-VHS, 20 perc

A százhalombattai vasúti ammóniaömlés alapján készült film.

 

TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS BY RAILWAY

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1992

director

U-matic-VHS, 20 minutes

Civilian protection from the disasters may be caused by a train accident. The film was shot in Százhalombatta, when a tank-wagon crashed and ammonium was released from.

 

88.

KATASZTRÓFAMEGELŐZÉS, KÖZÖSEN

referencia-videofilm, VRJ-VIDEO 1992

rendező

U-matic-VHS, 20 perc

A polgári védelem és a tűzoltóság közös tevékenysége.

 

JOINED FORCES FOR THE PREVENTION OF CATASTROPHES

reference videofilm, VRJ-VIDEO 1992

director

U-matic-VHS, 20 minutes

The film describes what efforts the National Fire-brigade and the Organization for the Protection of Civilians make.

 

89.

KATASZTRÓFAELHÁRÍTÁS A VEGYIÜZEMEKBEN

referencia-videofilm, VRJ-VIDEO 1992

rendező

U-matic-VHS, 20 perc

A védelem filozófiájának bemutatása a lakosság, az anyagi javak, a környezetvédelem szempontjából.

 

GUARDING AGAINST CATASTROPHES AT CHEMICAL-STATIONS

reference videofilm, VRJ-VIDEO 1992

director

U-matic-VHS, 20 minutes

The film describes the philosophy of prevention concerning population, material resources, environment.

 

90.

AMÍG A MENTÉS ODAÉR...

referencia-videofilm, VRJ-VIDEO 1992

rendező

U-matic-VHS, 15 perc

A katasztrófák észlelésétől a vészhelyzet elhárításáig.

 

UNTIL THE AMBULANCE ARRIVES...

reference videofilm, VRJ-VIDEO 1992

director

U-matic-VHS, 15 minutes

The film presents what is to do from the alarming till the problem is solved.

 

91.

BORSODI FILMPROGRAM I.

dokumentum-videofilm, VRJ-VIDEO 1993

rendező

BETA SP-VHS, 25 perc

Környezetszennyezés a Sajó völgyében.

 

A Borsodi filmprogram I. angol változatban is látható.

 

1993 – Környezetvédelmi Minisztérium, különdíj.

 

A FILM-PROJECT FOR BORSOD COUNTY I.

documentary videofilm, VRJ-VIDEO 1993

director

BETA SP-VHS, 25 minutes

Environmental pollution in the valley of river Sajó.

 

A film-project for Borsod county I. is also available in English.

 

In 1993 – Ministry of Environmental Protection, special diploma.

 

92.

BORSODI FILMPROGRAM II.

dokumentum-videofilm, VRJ-VIDEO 1993

rendező

BETA SP-VHS, 25 perc

Magyarország veszélyes hulladékkal legszennyezettebb területe a borsodi iparvidék.

 

A Borsodi fimprogram II. angol változatban is látható.

 

1993 – Környezetvédelmi Minisztérium, különdíj.

 

A FILM-PROJECT FOR BORSOD COUNTY II.

documentary videofilm, VRJ-VIDEO 1993

director

BETA SP-VHS, 25 minutes

The most polluted area by dangerous waste in Hungary is the Borsod industrial area.

 

A film-project for Borsod county II. is also available in English.

 

In 1993 – Ministry of Environmental Protection, special diploma.

 

93.

KÖZLEKEDÉSI SULI 6-10 ÉVESEKNEK

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1993

rendező

BETA SP-VHS, 15 perc

Gyermekek gyalogos- és kerékpáros közlekedésre való oktatása.

 

TRAFFIC-SCHOOL FOR CHILDREN AGED 6-10

educational videofilm, VRJ-VIDEO 1993

director

BETA SP-VHS, 15 minutes

The film teaches children for the traffic behaviour of pedestrians and cyclists.

 

94.

KÖZLEKEDÉSI SULI 10-14 ÉVESEKNEK

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1993

rendező

BETA SP-VHS, 15 perc

Gyermekek oktatása kerékpáros- és segédmotoros közlekedésre.

 

TRAFFIC-SCHOOL FOR CHILDREN AGED 10-14

educational videofilm, VRJ-VIDEO 1993

director

BETA SP-VHS, 15 minutes

The film teaches children for the traffic rules for cyclists and moped-drivers.

 

95.

VÁLLALKOZÓK PÁRTJA

kampányfilm, VRJ-VIDEO 1994

rendező

BETA SP-VHS, 5 perc

A pártelnök Zwack Péter életútjának és politikai programjának bemutatása.

 

PARTY OF INDIVIDUAL ENTERPRENEURS/VENTURERS

campaign film, VRJ-VIDEO 1994

director

BETA SP-VHS, 5 minutes

The film tells about the life and the political program of Peter Zwack the leader of the party.

 

96.

VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSA

(ADR)

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1994

rendező

BETA SP-VHS, 15 perc

A nemzetközi szabályok magyarországi alkalmazása.

 

TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS ON THE ROADS

(ADR)

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1994

director

BETA SP-VHS, 15 minutes

International regulations applied in Hungary.

 

97.

KÉK-FEHÉR ANGYALOK

reklámfilm, VRJ-VIDEO 1994

rendező

BETA SP-VHS, 6 perc

A rendőrség baleset-megelőzési osztályának bemutatása földön, vízen, levegőben.

 

ANGELS IN BLUE AND WHITE

advertising film, VRJ-VIDEO 1994

director

BETA SP-VHS, 6 minutes

The film shows the activities of the Police Service for the Prevention of Accidents done on earth, on water and in the sky.

 

98.

AZ ÉSZAKI TÁJAK KINCSESTÁRA

referencia-videofilm, VRJ-VIDEO 1994

rendező

BETA SP-VHS, 50 perc

Borsod-Abaúj-Zemplén megye természeti kincseinek bemutatása.

 

TREASURES OF THE NORTHERN LANDS

reference videofilm, VRJ-VIDEO 1994

director

BETA SP-VHS, 50 minutes

An introduction of the natural resources in Borsod-Abaúj-Zemplén county.

 

99.

KÖZLEKEDÉSI KÖZÉPSULI

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1994

rendező

BETA SP-VHS, 15 perc

Tinédzserek közlekedési nevelése és a „szombati diszkóbalesetek” problematikája.

 

TRAFFIC HIGH SCHOOL

educational videofilm, VRJ-VIDEO 1994

director

BETA SP-VHS, 15 minutes

The film teaches teenagers for proper traffic behaviour and deals with traffic accidents after “Saturday Night Disco”.

 

100.

ÁTTÉRÉS AZ ŐSZI-TÉLI KÖZLEKEDÉSRE

referencia-videofilm, VRJ-VIDEO 1994

rendező

BETA SP-VHS, 15 perc

A kritikus közlekedési viszonyokra való felkészülés a gumiabroncsok, az akkumulátor és a gyújtás vonatkozásában.

 

PREPARATION FOR AUTUMN AND WINTER TRAFFIC

reference videofilm, VRJ-VIDEO 1994

director

BETA SP-VHS, 15 minutes

The film shows how to prepare vehicles for the changing traffic conditions tires, batteries, spark-distributors, wires etc.

 

101.

KÖZLEKEDÉSI BALESETEK

társadalmi célú reklámfilm, VRJ-VIDEO 1995

rendező

BETA SP-VHS, 2x30 másodperc

A gyermekek és a felnőttek utcai közlekedése során bekövetkezett balesetekkel foglalkozó film.

 

TRAFFIC ACCIDENTS

society orientated advertising film, VRJ-VIDEO 1995

director

BETA SP-VHS, 2x30 seconds

The film deals with road accidents involving both children and adults.

 

102.

A CIGÁNYSÁG HELYZETE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN I.

(Beharangoztak, elkéstünk ...)

dokumentum-videofilm, VRJ-VIDEO 1995

rendező

BETA SP-VHS, 25 perc

A cigány kisebbségi önkormányzatok tevékenységét a választásoktól követi a film.

 

THE SITUATION OF GYPSIES IN THE REGION OF NORTHERN-HUNGARY I.

(The bell has been rung we missed it …)

documentary videofilm, VRJ-VIDEO 1995

director

BETA SP-VHS, 25 minutes

The film follows the events at the elections of the gipsy-minority local governments and their activities.

 

103.

A CIGÁNYSÁG HELYZETE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN II.

(Se papírunk se ceruzánk ...)

dokumentum-videofilm, VRJ-VIDEO 1995

rendező

BETA SP-VHS, 25 perc

A cigányszervezetek egymáshoz és a többségi társadalomhoz való viszonyát mutatja be a film.

 

THE SITUATION OF GYPSIES IN THE REGION OF NORTHERN-HUNGARY II.

(We have neither paper nor pencil ...)

documentary videofilm, VRJ-VIDEO 1995

director

BETA SP-VHS, 25 minutes

The film describes the relation of the gipsy organizations among themselves and with the majority.

 

104.

A XXI. SZÁZAD KIHÍVÁSA

(Tartálykocsi vezetéstechnika)

oktató-referencia-videofilm, VRJ-VIDEO 1995

rendező

BETA SP-VHS, 15 perc

A közúti fuvarozók tartálykocsijainak vezetéstechnikai programját, az autós mesteriskolák tevékenységét, az aktív-passzív biztonságot bemutató film.

 

THE CHALLENGE OF THE 21ST CENTURY

(Driving techniques for tanker-drivers)

instructional-reference videofilm, VRJ-VIDEO 1995

director

BETA SP-VHS, 15 minutes

The film describes the master training program for drivers and the active-passive safety.

 

105.

KAMIONOK – VESZÉLYHELYZETEK

társadalmi célú reklámfilm, VRJ-VIDEO 1995

rendező

BETA SP-VHS, 4x1 perc

A Hungarocamion közlekedésbiztonsági tevékenységének bemutatása.

 

1995 – Közúton a környezetért filmpályázat, különdíj.

 

TRUCKS AND POSSIBLE DANGEROUS

society orientated advertising film, VRJ-VIDEO 1995

director

BETA SP-VHS, 4x1 minute

The film describes the efforts of Hungarocamion made for safety traffic.

 

In 1995 – For the environment on the road film competition, special prize.

 

106.

LA GIRALDA

videoklip, VRJ-VIDEO 1996

rendező

BETA SP, 2x3 perc

A latinos hangzású zenét játszó együttes szerzeményeinek bemutatása.

 

LA GIRALDA

videoclip, VRJ-VIDEO 1996

director

BETA SP, 2x3 minutes

The latin temperature music band two songs present.

 

107.

MÁS-VILÁG

ismeretterjesztő film, VRJ-VIDEO 1996

rendező

BETA SP, 60 perc

A gondolkodás eddig még nem ismert dimenzióinak bemutatása.

 

ANOTHER WORLD

scientific film, VRJ-VIDEO 1996

director

BETA SP, 60 minutes

Introduction of the new dimensions of the way of thinking.

 

108.

A CIGÁNYSÁG HELYZETE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN III.

(Menedék vagy darázsfészek?)

dokumentum-videofilm, VRJ-VIDEO 1996

rendező

BETA SP, 29 perc

A roma iskolás gyerekek továbbtanulási nehézségeit rögzíti a film.

 

THE SITUATION OF GYPSIES IN THE REGION OF NORTHERN-HUNGARY III.

(Resort or nest of wasps?)

documentary videofilm, VRJ-VIDEO 1996

director

BETA SP, 29 minutes

The film shows educational difficulties of gipsy children.

 

109.

VARGA RUDOLF VERSEI

portréfilm, VRJ-VIDEO 1996

szereplő

BETA SP, 25 perc

Versek és visszaemlékezések.

 

POEMS OF RUDOLF VARGA

portrait film, VRJ-VIDEO 1996

actor

BETA SP, 25 minutes

Poems and remembering.

 

110.

A CIGÁNYSÁG HELYZETE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN IV.

(Kegyelemkenyéren)

dokumentum-videofilm, VRJ-VIDEO 1997

rendező

BETA SP, 30 perc

A roma munkanélküliség kérdését járja körül a film.

 

THE SITUATION OF GYPSIES IN THE REGION OF NORTHERN-HUNGARY IV.

(Bread of beggars)

documentary videofilm, VRJ-VIDEO 1997

director

BETA SP, 30 minutes

The film shows unemployment questions of the gipsies.

 

111.

A LAKOSSÁG POLGÁRI VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁSA

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1997

rendező

BETA SP, 25 perc

Felkészítés a katasztrófahelyzetekre.

 

THE CIVIL DEFENSE INFORM

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1997

director

BETA SP, 25 minutes

Acting possibilities of catastrophic situations.

 

112.

A CIGÁNYSÁG HELYZETE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN V.

(Fedél nélkül)

dokumentum-videofilm, VRJ-VIDEO 1998

rendező

BETA SP, 31 perc

Van-e esély a nyomortelepek felszámolására?

 

THE SITUATION OF GYPSIES IN THE REGION OF NORTHERN-HUNGARY V.

(Homeless)

documentary videofilm, VRJ-VIDEO 1998

director

BETA SP, 31 minutes

Is there a chance to liquidate slum-dwellings?

 

113.

HA IDŐBEN SZÓLSZ, ÉLETET MENTHETSZ!

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1998

rendező

BETA SP, 20 perc

Ha figyelünk egymásra, elkerülhetjük a tragédiát.

 

IF YOU SPEAK IN TIME, YOU CAN SAVE LIVES!

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1998

director

BETA SP, 20 minutes

If we care of each other, we can prevent tragedies.

 

114.

VESZÉLY ÉS BIZTONSÁG

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1998

rendező

BETA SP, 15 perc

Ha betartjuk az előírásokat, elkerülhetjük a baleseteket.

 

DANGER AND SAFE

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1998

director

BETA SP, 15 minutes

If we keep rules, we can prevent accidents.

 

115.

MINDENNAPI KÖRNYEZETÜNKÉRT

oktató-videofilm, VRJ-VIDEO 1998

rendező

BETA SP, 20 perc

Figyeljünk a környezetünkre!

 

FOR OUR EVERYDAY ENVIRONMENT

instructional videofilm, VRJ-VIDEO 1998

director

BETA SP, 20 minutes

Care of our environment!

 

116.

A HÁNYINGER ÉVE

(Varga Rudolf versei)

portréfilm, VRJ-VIDEO 1999

szereplő

BETA SP, 25 perc

Színészek és irodalmárok közreműködésével kialakított portré.

 

THE YEAR OF RETCHING

(Poems of Rudolf Varga)

portrait film, VRJ-VIDEO 1999

actor

BETA SP, 25 minutes

Portrait with actors and men of letters on the poet.

 

117.

A CIGÁNYSÁG HELYZETE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VI.

(Ki törődik a lélekkel?)

dokumentum-videofilm, VRJ-VIDEO 1999

rendező

BETA SP, 20 perc

Az egyház szerepe a roma közösség elfogadottságának elősegítésében.

 

THE SITUATION OF GYPSIES IN THE REGION OF NORTHERN-HUNGARY VI.

(Who care with souls?)

documentary videofilm, VRJ-VIDEO 1999

director

BETA SP, 20 minutes

The role of the Church on the gipsies’ acceptance.

 

118.

A CIGÁNYSÁG HELYZETE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VII.

(Előítéletek)

dokumentum-videofilm, VRJ-VIDEO 1999

rendező

BETA SP, 23 perc

A film a rasszizmus ellen emel szót.

 

THE SITUATION OF GYPSIES IN THE REGION OF NORTHERN-HUNGARY VII.

(Prejudice)

documentary videofilm, VRJ-VIDEO 1999

director

BETA SP, 23 minutes

The film speak in support of antiracism.

 

119.

MEGSZAKADT SÁMÁNÉNEK

versműsor, VRJ-VIDEO 2000

író

BETA SP, 15 perc

Varga Rudolf verseiből összeállított film.

 

BROKEN SONG OF SHAMAN

poem program, VRJ-VIDEO 2000

poet

BETA SP, 15 minutes

Film vary poems of Rudolf Varga.

 

120.

FEHÉR IZZÁS

(Cseh Károly portré)

portréfilm, Abaúj TV, 2000

rendező

VHS, 7 perc

Cseh Károly költői portréja.

 

WHITE GLOW

(Portrait of Károly Cseh)

portrait film, Abaúj TV 2000

director

VHS, 7 minutes

Poetry portrait of Károly Cseh.

 

121.

A CIGÁNYSÁG HELYZETE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VIII.

(Romakérdés, avagy időzített bomba Magyarországon)

dokumentum-videofilm, VRJ-VIDEO 2001

rendező

BETA SP, 20 perc

Az utcai interjúk a romakérdés megoldását keresik.

 

THE SITUATION OF GYPSIES IN THE REGION OF NORTHERN-HUNGARY VIII.

(The gipsy-problem, as time-bomb on Hungary)

documentary videofilm, VRJ-VIDEO 2001

director

BETA SP, 20 minutes

The street interviews seek answers on the gipsy-problem.

 

122.

A TELVILL

referencia-videofilm, VRJ-VIDEO 2001

rendező

S-VHS, 15 perc

Az elektronikai vállalat bemutatkozása.

 

THE TELVILL

reference videofilm, VRJ-VIDEO 2001

director

S-VHS, 15 minutes

Introduction of the electronic factory.

 

123.

KESZNYÉTEN

riportfilm, VRJ-VIDEO 2001

rendező

S-VHS, 15 perc

A dél-borsodi település bemutatása.

 

KESZNYÉTEN

film report, VRJ-VIDEO 2001

director

S-VHS, 15 minutes

Indtroduction of the Southern Borsod village.

 

124.

TISZAPALKONYA

riportfilm, VRJ-VIDEO 2001

rendező

S-VHS, 15 perc

A fejlődő község bemutatása.

 

TISZAPALKONYA

film report, VRJ-VIDEO 2001

director

S-VHS, 15 minutes

Introduction of the develop village.

 

125.

A CIGÁNYSÁG HELYZETE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN IX.

(Eltűnik-e a roma kultúra?)

dokumentum-videofilm, VRJ-VIDEO 2001

rendező

VHS, 26 perc

A film a cigány kultúra fennmaradásának esélyeit kutatja.

 

THE SITUATION OF GYPSIES IN THE REGION OF NORTHERN-HUNGARY IX.

(Will disappear the gipsy culture?)

documentary videofilm, VRJ-VIDEO 2001

director

VHS, 26 minutes

The film search chances for the culture of gipsies.

 

126.

A HÚR MEGPENDÜL

(Kecskés András portré)

portréfilm, VRJ-VIDEO 2001

rendező

VHS, 15 perc

A lantművész portréja.

 

THE STRING SOUNDS

(András Kecskés portrait)

portrait film, VRJ-VIDEO 2001

director

VHS, 15 minutes

The lute-artist’s portrait.

 

127.

LEHÓ

portréfilm, VRJ-VIDEO 2001

rendező

BETA SP, 20 perc

Lehóczki László és Mancs, a világhírű mentőkutya portréja.

 

LEHÓ

portrait film, VRJ-VIDEO 2001

director

BETA-SP, 20 minutes

Portrait of Laszlo Lehóczki, the owner of Mancs, the world-famous rescue dog.

 

128.

ABAÚJI MOZAIK

dokumentum-videofilm, VRJ-VIDEO 2001

rendező

BETA SP, 25 perc

A felső-magyarországi elnéptelenedő aprófalvak jelenének bemutatása.

 

MOSAIC OF ABAÚJ

documentary videofilm, VRJ-VIDEO 2001

director

BETA-SP, 25 perc

Introducing of the unpopulated small villages of Northern-Hungary.

 

129.

ÜZENET A JÖVŐNEK

(Bodonyi Csaba)

filminterjú, VRJ-VIDEO 2001

rendező

VHS, 120 perc

Az építész elképzeléseiről beszél.

 

MESSAGE TO THE FUTURE

(Csaba Bodonyi)

film interview, VRJ-VIDEO 2001

director

VHS, 120 minutes

The architect speaks about his imagines.

 

130.

ÜZENET A JÖVŐNEK

(Dobrik István)

filminterjú, VRJ-VIDEO 2001

rendező

VHS, 120 perc

A művészettörténész munkájáról beszél.

 

MESSAGE TO THE FUTURE

(István Dobrik)

film interview, VRJ-VIDEO 2001

director

VHS, 120 minutes

The art historian speaks about his work.

 

131.

ÜZENET A JÖVŐNEK

(Feledy Gyula)

filminterjú, VRJ-VIDEO 2001

rendező

VHS, 120 perc

A festő és grafikus művész életútjáról beszél.

 

MESSAGE TO THE FUTURE

(Gyula Feledy)

film interview, VRJ-VIDEO 2001

director

VHS, 120 minutes

The painter and graphic artist speaks about his life way.

 

132.

ÜZENET A JÖVŐNEK

(Gulyás Mihály)

filminterjú, VRJ-VIDEO 2001

rendező

VHS, 120 perc

Az író munkájáról, tapasztalatairól számol be.

 

MESSAGE TO THE FUTURE

(Mihály Gulyás)

film interview, VRJ-VIDEO 2001

director

VHS, 120 minutes

The writer speaks about his work and experiences.

 

133.

ÜZENET A JÖVŐNEK

(Hegyi Imre)

filminterjú, VRJ-VIDEO 2001

rendező

VHS, 120 perc

A politikus életútja.

 

MESSAGE TO THE FUTURE

(Imre Hegyi)

film interview, VRJ-VIDEO 2001

director

VHS, 120 minutes

The life of the politician.

 

134.

ÜZENET A JÖVŐNEK

(Kárpáti Béla)

filminterjú, VRJ-VIDEO 2001

rendező

VHS, 120 perc

Az irodalmár-tanár a miskolci irodalomról beszél.

 

MESSAGE TO THE FUTURE

(Béla Kárpáti)

film interview, VRJ-VIDEO 2001

director

VHS, 120 minutes

The man of letter-teacher speaks about literature of Miskolc..

 

135.

ÜZENET A JÖVŐNEK

(Serfőző Simon)

filminterjú, VRJ-VIDEO 2001

rendező

VHS, 120 perc

A költő kulisszatitkairól beszél.

 

MESSAGE TO THE FUTURE

(Simon Serfőző)

film interview, VRJ-VIDEO 2001

director

VHS, 120 minutes

The poet speaks about his secrets of behind the scenes.

 

136.

MOTIVNET ÖTÖSLOTTÓ

reklámfilm, VRJ-VIDEO 2002

rendező

BETA SP, 10 perc

Az új szerencsejáték első sorsolásának bemutatása.

 

MOTIVNET LOTTERY

advertising film, VRJ-VIDEO 2002

director

BETA SP, 10 minutes

Introducing the new lottery’s first drawing of lots.

 

137.

A CIGÁNYSÁG HELYZETE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN X.

(Már nem kényszer a tanulás)

dokumentum-videofilm, VRJ-VIDEO 2002

rendező

VHS, 20 perc

Egy új oktatási modell bemutatása.

 

THE SITUATION OF GYPSIES IN THE REGION OF NORTHERN-HUNGARY X.

(The learning is not pressure anymore)

documentary videofilm, VRJ-VIDEO 2002

director

VHS, 20 minutes

Introduction of a new educational model.

 

138.

VÁNDOROK NEM RAKNAK VÁRAT

portréfilm, VRJ-VIDEO 2003

rendező

BETA SP, 30 perc

Gyimesi László, a kiváló költő portréja.

 

2003 – Magyar Művelődési Intézet filmpályázat, I. díj.

 

WANDERERS DO NOT BUILD A CASTLE

portrait film, VRJ-VIDEO 2003

director

BETA SP, 30 minutes

The excellent poet, László Gyimesi’s portrait.

 

In 2003 – Hungarian Cultural Institute film competition, first prize.

 

139.

A CIGÁNYSÁG HELYZETE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN XI.

(Tóth Olivér portré)

portréfilm, VRJ-VIDEO 2003

rendező

VHS, 30 perc

A fiatal cigányköltő pályakezdése.

 

THE SITUATION OF GYPSIES IN THE REGION OF NORTHERN-HUNGARY XI.

(Portrait of Olivér Tóth)

portrait film, VRJ-VIDEO 2003

director

VHS, 30 minutes

The young gipsy poet’s career.

 

140.

A CIGÁNYSÁG HELYZETE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN XII.

(Beszélsz cigányul?)

dokumentum-videofilm, VRJ-VIDEO 2003

rendező

VHS, 25 perc

A cigány gyerekek nyelvi kultúrájának megőrzése.

 

THE SITUATION OF GYPSIES IN THE REGION OF NORTHERN-HUNGARY XII.

(Do you speak gipsy?)

documentary videofilm, VRJ-VIDEO 2003

director

VHS, 25 minutes

Keeping of the gipsy children language culture.

 

 

 

 

 

VÁLOGATÁS A FILMKRITIKÁKBÓL

SELECTION OF THE FILMCRITICISMS

 

Tolna megyei Népújság, 1978. július 25.

 

A Szökevény

 

A musztáng elindult valamelyik távoli sztyeppéről, bal patájába „M” betűt ütöttek. Az „M”-betűs lovaknak vége: a jelölt patájúakat levágják.

A musztáng feleúton megszökött és hiába az emberek furfangos, technikai segédlettel megerősített hajtóvadászata: nyolc hónapig szabadon élt. Nem fogott rajta a négyszeres adag, puskával testébe lőtt altató, nem csábította a felkínált zab és ügyesebb volt az összes lasszóhajítónál. Csak az anyai ösztön volt erősebb a szabadságvágyánál: kiscsikója védelmében végül beszorult a karámba. Megkötözték, elvitték, azóta vége.

Kedves, csodálatra méltó musztáng: a riportfilm készítőivel együtt a bennünk bujkáló ősi ösztön, a kitörés, a zabolátlan rohanás, a szabadság jelképének látunk. Történeted már-már ballada: csakhogy korunkban a csillapíthatatlan szenzációéhség miszlikbe szabdalja a balladákat.

 

– virág –

 

The Runaway

 

The mustang started from a faraway heath, a letter „M” was hit into her left hoof. The horses with „M” are done for, those with a marked hoof will be slaughtered.

The mustang ran away midway and the men’s tricky hunt strengthened with technical aids was in vain; for eight months she was living free. The fourfold portion of somnifier shot into her body from a gun was thrown away on her, the offered oats did not entice her, she was more skilful than all the lasso-throwers. Only the maternal instinct was stronger than the thirst for freedom, finally in her fall’s defence she was penned in. There she was tied, carried away and since then done for.

Dear admirable mustang, together with the producers of the report – film we see you as the symbol of freedom, of the ancestral instinct hiding in us, of outburst, of unbridled running. Your story is nearly a ballad, but in our age the unquenchable thirst for sensation tears the ballads into rags.

 

virág

 

Panel, 1977. Tömegkommunikációs Kutatóközpont

 

A vizsgálatunkba került többi 19 délután műsorra tűzött dokumentumfilm közül a július 23-án – vasárnap – 17.30-kor bemutatott Szökevény című film részesült
a legkedvezőbb közönségfogadtatásban (N=20%, T=68 pont.)

 

Out of the other 19 documentary films which were billed Sunday, July 23 at 5.10 P.M. the film Runaway met the most favourable public reception (N:20%, T:68 scores).

 

Hajdú-Bihari Napló, 1980. július 25.

 

Bagóhegy

 

Bagóhegy Pusztahencse nevezetessége, Pusztahencse pedig Pakstól tizenkét kilométerre van, az első atomerőmű szomszédságában. A helyszín így teljes, a keret így fogja össze az elképesztőt, Pusztahencsén, a pusztahencsei Bagóhegyen ugyanis él egy állítólagos boszorkány. Kilencvenkét éves, Vica néninek hívják, alighanem legokosabb még ma is
a faluban … A dokumentumfilm az utóbbi idők legjobb televíziós produkciója. Az alkotók név szerint is megérdemlik a felsorolást: Bakonyi Péter, Varga Rudolf forgatókönyvíró, Hollós Ágnes szerkesztő, Nemescsói Tamás operatőr, Zádor Anikó vágó és Mihályfy László rendező.

 

Boda István

 

Mountain Bagó

 

Mountain Bagó it is the sight of Pusztahencse which is 12 km far from Paks, in the neighbourhood of the first nuclear power station. The location is thus complete, the domain thus links the astonishing, since in Pusztahencse in mountain Bagó an alleged witch is living. She is 92 years old, called aunt Vica and probably the wisest woman in her village even
today … The documentary film is the best TV production of the latter days. Creators: Péter Bakonyi, Rudolf Varga writers, Ágnes Hollós editor, Tamás Nemescsói cameraman, Anikó Zádor editor, László Mihályfy director.

 

István Boda

 

Délmagyarország, 1982. május 19.

 

Boszorkányok pedig …

 

Könyves Kálmán annak idején kimondta: Boszorkányok pedig nincsenek … Néhány ismerősöm szerint ugyan akadnak ma is, de ez már egy egészen más téma, legalábbis másféle minősítés alapján lehet igaz. De félre a tréfával. A Bagóhegy boszorkánya című dokumentumfilm ugyan ismétlésként került a műsorba, de miután első vetítésekor kimaradt
a méltatásokból, ha utólag is, de érdemes néhány szót ejteni róla. Nem csak azért, mert a film az idei oberhauseni fesztiválon négy díjat is nyert, hanem főként azért, mert az elismerések valóban jogosak.

A dokumentumfilm főszereplője egy idős asszony, Vica néni, aki a Somogy megyei kis falu szélén, Bagóhegyen él 60 éve egyedül, magányosan. Ám ő csak az egyik főszereplő. A másik a még ma, 1982-ben is élő és viruló babona, a hallomásokon alapuló, szájhagyomány útján terjedő hiszékenység és téves ítélet. Sajátos világ az, amelyet a film alkotói – Bakonyi Péter és Varga Rudolf forgatókönyvíró, Nemescsói Tamás operatőr, Mihályfy László rendező – bemutatnak.  

 

Honti Katalin

 

Witches, however …

 

Coloman Beauclerc declared at hat time: Witches, however, do not exist … According to some of my acquaintances they can be found even today, but this is quite another theme, at least it can be true on an other sort of classification. But away with jesting. Though the documentary film: The witch of the mountain Bagó got into the program as a repetition, but  since it was overlooked at the appreciation. now even if posteriorly it is worth while to say a few words about it. Not only because the film won four prizes at the film festival in Oberhausen but chiefly because the recognitions are really right and proper.

The chief character of the documentary film is an old woman, aunt Vica who is living at the edge of a small village of the county Somogy, in mountain Bagó. But she is only one of the protagonists. The others are superstition – living even today in 1982, credulousness spreading through oral tradition and based on hearsay, and false judgement. It is a peculiar world that the producers of the film exhibit. Creators: Péter Bakonyi, Rudolf Varga writers, Tamás Nemescsói cameraman, László Mihályfy director.

 

Katalin Honti

 

Neue Zeitung, 43/1982.

 

DAS KINO IST SEIN LEBEN

 

„Mein Name ist Franz Piszter, bin der Mechaniker vom Kino in Zomba. Dieses Kino ließ ich im Jahre 1942 erbauen … Ich hatte mich entschlossen, Daß, Wenn ich irgendwie Geld beschaffen kann, ich dann hier ein Kino baue, damit die Leute von Zomba nicht so weit zum Kino laufen müssen … Mit diesen Worten beginnt der Fernsehfilm des jungen Regisseurs Rudolf Varga, der am 15. Oktober um 20.35 Uhr im Ungarischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Zwischen dem 26. und 28. November wird der gleiche Film in deutscher Sprache bei den 10. Internationalen Bamberger Filmtagen in der BRD vorgestellt.

Rudolf Varga hörte zum ersten Mal im Jahre 1978 von dem Kinobesessenen in Zomba. Er Besuchte den damals 77 jahrigen und fertigte über ihn eine Radioreportage an. Ein Jahr spater besuchte er ihn noch einmal und drehte einen 20 minütigen Film über Franz Piszter. Damals arbeitete der alte Kinomechaniker immer noch.

Rudolf Varga erhielt bei den 9. Internationalen Bamberger Film tagen eine Bronzemedaille. Wir wünschen ihm jetzt, bein den 10., noch mehr Erfolg.

 

ka

 

Mozgó Világ, 1982. június

 

A film behatol a filmbe

 

… Varga Rudolf alkotása (A mozi az élete No 2), amely egy mozigépész portréjában jelenítette meg a szolgálat etikáját; a képfelbontásnak, a nagyítás filmbeli fázisainak, mint
a valóság lehetséges megközelítési módozatainak felhasználásával.

 

Grawátsch Péter

 

The film penetrates the film

 

… The creation of Rudolf Varga (The movie is his life No 2), represents the morals of service in the portrait of a projectionist using scanning, magnification of the phases of moving pictures as the possible methods of approaching reality.

 

Péter Grawátsch

 

Polgári Védelem, 1982

 

… Más területen vannak már biztatóbb jelek. Így a televízió fiatal rendezője, Varga Rudolf maga választotta polgári védelmi témájú Jelenés című kisjátékfilmje őszinte elismerést váltott ki mind a film- és tévés- szakmában – többek között elnyerte a Bambergi (NSZK) filmfesztivál III. díját, a MUOSZ „Hazádnak rendületlenül …” nevű pályázatának
I. díját – mind a közönség között. Ezt az utat kellene a többi területen is tovább vinnünk, továbbfejlesztenünk.

 

– dr. Pataky Iván –

 

… There already are promising signs in other fields. Thus the small feature film of Rudolf Varga, the young director of the TV, the Vision about Civil Defence as a theme chosen by the director produced sincere recognition both in the screen and TV world – among others it won III. prize of the Filmfestival in Bamberg (FRG) and the I. prize of the competition of MUOSZ Hazádnak rendületlenül …” – and among the public as well. This way should be carried on, developed further in other fields too.

 

– dr. Iván Pataky–

 

Polgári Védelem, 1982

 

Ha nem félünk az újtól

 

… S a nézőt csalogató játékfilmek kísérőműsoraként bemutatták a Polgári védelem helye és szerepe, valamint a Jelenés című tv-filmeket.

Hogy mi ebben az új? Hát először is az, hogy számomra is megdöbbentő volt mindkét helyen zsúfolásig megtelt terem, a roppant jó és őszinte hangulatú eszmecsere,
a megalapozott, reális véleménynyilvánítás, s a sok okos javaslat.

 

– Tóth József –

 

If we are not affraid of the new

… The TV films Place and role of civil defence and Vision were shown as accompanying programme of feature films luring” spectators.

What is new in this? First of all that even for me it was astonish hing at both places that the rooms were jampacked, the extremely good interchange of ideas in a sincere mood, the well-established real expression of views and the many clever propositions.

 

– József Tóth –

 

Szabad Föld, 1984. szeptember 29.

 

Országos tél

 

Manapság is akadnak kísérletező kedvű művészek, ám ha csak lehet, a kockázatot igyekszenek a közönségre áthárítani. Ahogyan a tv-ben is tapasztalhattuk már egyszer-kétszer. És a hatás? A közönség vagy elnézően mosolyog vagy sértetten bosszankodik. Az Országos tél megtekintése után például mérgelődtünk, s úgy tettük fel a kérdést: hogy kerül a csizma a szépen megterített ünnepi asztalra? Ne tegyünk persze úgy, mintha a filmnek előnyei nem lettek volna. Például: szépen fényképezett jelenetek és egy épkézláb tv-film lehetősége. Ha csak a cselekményt nézzük. De a rendező „többet” akart. Vett egy meglehetősen primitív embert, akibe olyan magasröptű (?) gondolatokat telepített, aminők annak az illetőnek bizonyosan sohasem jutnak eszébe.

… Ha csak nem filozófus, aki álruhában bujkál a téli erdőben. Mertzel úr azonban nem volt az. Jó húzás volt az is, ahogyan a film szövege őt bemutatta, egyebek között mondván, hogy magányos, sem családja sem szeretője. Erre mit tesz a rendező: behoz egy nőt, aki félreérthetetlen célból hempereg az orvvadásszal a havas erdőben. S nyilván azért ott, mert szemérmes. Az erőszakolt költőiséggel megemelt szöveg, meg a valóság összeötvözése torz végeredményt hozott. A filmet, úgy, ahogyan volt szívesen elfelejtjük.

 

– I. M. –

 

Country-wide winter

 

Even nowadays artists of experimental mood turn up, but if it is only possible, they endeavour to shift the risk on the public, as it could be experienced in the TV too now and then. And the effect? The public either smiles tolerantly or is annoyed, offended. I.e. having looked at the Country-wide winter we became cross and thus we put the question: what has it got to do with cinematic art? Still we must acknowledge that the film has some advantages; i.e., nicely shot scenes and the possibility of a sound TV film – , if we look at the plot only. But the director wanted more”. He took a rather primitive man into whom he put thoughts which would surely never have occurred to him.

… Unless he is a philosopher hiding in the winter forest in disguise. Mr. Mertzel, however, was not that. It was also a good drawing as the text of the film introduced him saying among others that he was solitary having neither family nor lover. And then what does the director do? He brings a girl who rolls about with the poacher in the snowy forest for an unmistakable purpose. And evidently therefore there because she is shy. The alloyage of the words raised with poetry and the reality has resulted in a grotesque final outcome. The film as it was would readily be forgotten.

 

– M. I. –

 

Új Tükör, 1984. október 1.

 

Fiatalok filmje

 

… Amit azonban a film, az Országos tél, a film nyelvén el tudott mondani, elsöpörte a szavakkal való ismertetést.

Oravec János író és Varga Rudolf rendező, az Országos tél készítői nem filmes újdonságot akartak bemutatni, hanem egy emberi sorsot filmen elbeszélni. Fiatal művésznél mindig rokonszenves ha nem kitalálni akar, hanem folytatni.

… A hang, a zene nem vált el a képtől. A kép pedig attól, amit mondani akart. Ez sem könnyű szakmai próba mostanában, amikor annyi a drága kellékekkel, nagy csinnadrattával fölhalmozott összevisszaság a tiszta és egyértelmű fogalmazás helyett. Az Országos télnek szép, helyenként költői kísérőszövege volt. Benne a fiatalság sok vágya és lelkesedése. Kollektív, jó ízléssel közelítettek egy ilyen egyszerű életbeli történethez, s a feladatukat művészi színvonalon oldották meg.

A néző szívesen követi őket továbbra is a pályájukon.

 

– Tamás István –

 

A film of the youth

 

… What the film Country-wide winter could, however, tell in the language of the film that swept away the review with words.

The writer János Oravec and the director Rudolf Varga, the producers of Country-wide winter did not want to show a moving picture novelty but to narrate a human lot in film. In the case of young artists it is always respectable if they do not want to invent but continue.

… The sound and the music did not get separated from the picture. Nor the picture of what it wanted to say. Neither this is an easy trade test nowadays when there is so much jumble heaped up with a flourish of trumpets, instead of pure and unambiguous wording. The Country-wide winter had a beautiful, in some parts poetical running accompaniment with the enthusiasm and many desires of the youth. The producers have approached to such a simple story taken from life and solved their task on an artistic level.

The spectator will follow them willingly further on their course.

 

– István Tamás –

 

Filmvilág, 1985/5.

 

A Fiatal Művészek Stúdiójának filmjeiről

Tizenkét kérdőjel

 

… Sokkal kevésbé letisztult mű született abból a tömérdek felgyülemlett elképzelésből, amely Varga Rudolfot foglalkoztatta. Mégis, a Leveleket írató bogár, átvett és önálló megoldásainak kavalkádjával is, alkotójának termékeny, intenzív látásmódjára vall. A több éve kész, de adásba nem került film – a később született Parancsra, Hajnóczy Péter írására emlékeztetően – egy helyét, múltját és jövőjét kereső személyiség számkivetettségét ábrázolja, egy szokások – magatartások – hagyományok szabdalta, elképzelt országban – saját hazájában. A két figurában megtestesített – tehát önmagával is kegyetlen tusákat vívó – főhős ragaszkodása és iszonyata a szülőföldtől valóban megrázó jelképekben fogalmazódik meg,
s egy-egy jelenet (mint például a falusi lakodalom József Attilás disszonanciája) nem haszontalan próbára tenné a Derrick képi világához renyhült néző türelmét.

És a blöff? Ha a televízió vállalkoznék saját művészi törekvéseinek olykori szerény értelmezésére, s valahol a kettes csatornán néha kísérletezne (nem iskolamesteri hangvételű művészet-pedagógiával, egyszer levetíthetné egymás mellett Varga Rudolf művét és – például – Hartay László filmjét, A főnix éjszakáját. Demonstrálandó az utóbbival, hogy az avantgarde képzetéhez megtévesztésig hasonló, experimentális manírokat alkalmazó művek hogyan kompromittálják a valódi kísérleteket.

 

– Reményi József Tamás –

 

About the films of the Studio of Young Artists

Twelve question marks

 

A much less settled work was born of all those accumulated imaginations that kept Rudolf Varga busy. Still A bug that makes you write letters indicates a creative, intense way of seeing things of its producer even with the turmoil of his borrowed and independent solutions. The film which was ready years ago but has not been projected – like the later made By command reminding of Péter Hajnóczy’s writings – represents the banishment of a personality who is looking for place, past and future in an imagined country torn by traditions, customs and behaviours, in his own country. The protagonist is embodied in two figures, thus he is fighting cruel struggles with himself: sticks to, and shudders at, his homeland. All this is expressed in really staggering symbols and some scenes (e.g., the Attila József-like dissonance of the village-wedding) would not uselessly test the spectator’s patience made torpid by the visual world of Derrick.

And the bluff? It the TV undertook the occasional sincere interpretation of its own artistic endeavours and sometimes experimented somewhere in the second channel with its art-pedagogy (of no schoolmasterly intonation) then it might once project the work of Rudolf Varga and e.g., the film of László Hartay: The night of the Phoenix. With the latter one it might be demonstrated how the real experiments are compromised by the works which have a bewildering resemblance to the avant-garde-image and apply experimental manners.

 

– József Tamás Reményi–

 

Jel-Kép, 1985/3.

 

Fiatal Művészek Stúdiója a televízióban

 

A Magyar Televízió történetében egy újabb szakasz kezdetének tarthatjuk azt a tényt, hogy 1975-ben született a Fiatal Művészek Kísérleti Stúdiója, amely – szerény gazdasági feltételekkel – alkotási lehetőséget kínál a fiatal diplomás televíziósoknak. 1980-ban a Stúdió nevéből elmaradt a „kísérleti” szó, és ma már Fiatal Művészek Stúdiója néven működik.

… A leveleket írató bogár (rendező, forgatókönyvíró: Varga Rudolf) üzenete más: a kulturális, történelmi, filozófiai rendszerek egymásra rétegezettségét mutatja fel. Az alkotók nem kevesebbre vállalkoztak, mint a modern-design civilizációs szintnek a bibliai és a feudális idők kulturális örökségeivel való ötvözésére. Szimbólumok (angyal, cirkusz, lakodalom, lakoma, körmenet) jelzik a kulturális tartalmak és értékek egymásra épülését, egymás mellett élését. A tárgyak, a környezet lehetővé teszik a zsidó, a paraszt,
a kelet-európai, a magyar stb. fogalmi szintű megjelenítését.

 

Szilágyi Erzsébet

 

The Studio of Young Artists in the TV

 

In the history of the Hungarian TV we can take for the beginning of a newer period the fact that in 1975 the Experimenter Studio of Young Artists was born. Under modest economic conditions it offers the Young certificated TV-artists a possibility to compose. In 1980 the „experimental” was left out of the name of the Studio and today it functions under the name: Studio of Young Artists.

… The message of the A bug that makes you write letters (director and writer Rudolf Varga) is different; it exhibits the stratification upon one another of the cultural, historical and philosophical systems. The producers have not undertaken less than to alloy the modern design-civilized level with the inheritance of biblical and feudal times. Symbols (angel, circus, wedding, feast, procession) indicate as how cultural contents and values are built upon each other and living side by side. The objects, the environment enable the visualization of the jew, the peasant, the Eastern-European, the Hungarian, etc. on a conceptual level.

 

Erzsébet Szilágyi

 

Országos tél filmkatalógus

 

Országos tél, írta Oravec János és Varga Rudolf

 

Időtlen idők óta ákombákom hieroglifákon jelenik meg Vadász és Vad; fényév távolságú hősök az Örökkévalóság tegnap-holnap mindegyében. Mertzel is ebből
a „gondolatból” jött 1944-45-re, a pokoljárás kényszerével nagyapáink féle öltözékben. Steril képletek: árulás, földönfutó brutalitás – leselkedő szarháziak – a végzetes függönyként leomló Társadalom puskagolyóval sietteti beteljesíteni Sorsát. Felfénylik még sok lelkiárnyalattal; erkölcsi tartásával ejtőernyős orosz katonákat ment. Emberi motiváció egy szép, szarvaspofájú lány, az Ő nemeinek visszanéző fókuszában a bevégeztetettség megsejtése? Fondorlatos ügyessége visszáján elérhetetlen szarvasával robban szét végső tudata …

 

Pataki János

 

Country-wide winter by János Oravec

and Rudolf Varga

 

From time immemorial the hunter and the game have appeared with crabbed hieroglyphs; heros in the distance of a light-year and in the „all-the-same of yesterday-tomorrow”. Mertzel had also come of this „idea” into 1944–45 with the compulsion of a descent to hell in a costume like our grandfathers used to wear. Sterile formulae: traitorousness, the brutality of an outlaw, lurking turds. The society, like a fatal curtain falling down, hastens to fulfil his doom by a bullet. He exhibits some glittering spiritual shades; with his ethical attitude he saves Russian paratroopers. A human motivation: a beautiful hind – faced girl; so that he might forebode his own consumation in the focus of her eyes glancing back at him? At the end of his fraudulent cuteness his consciousness bursts into its elements, together with his stag out of his reach …

 

János Pataki

 

Színkép, 1983. március

 

A filmszemle pólusai

 

… Varga Rudolf filmjében egy klasszikust játszó színházi csoport került vászonra: Brecht Svejk a második világháborúban című darabját adták elő a felvevőgép előtt. Itt az eredmény más szempontból lett helyenként siralmas annak ellenére, hogy a Svejket külső adottságaiban nem követő tehetséges címszereplő mellett is néhány jó teljesítménnyel találkozhattunk. Brechtet azonban a maga elidegenítő effektusaival zárt színpadon is nehéz játszani. Most ráadásul az egészet kivitték a szabadba, egy romos épület nyitott terére, meg valódi sóderhalmok és füves ösvények közé, ahol Brecht és a színészek roppant kínosan hatottak.

 

Bernát László

 

The poles of motion picture review

 

… In the film of Rudolf Varga a stage group, playing classics, has got on the screen: they acted the play of Brecht: Svejk in the 2nd world war in front of the camera. Here the result has become here and there deplorable from an other point of view, in spite of that besides the gifted title hero did not follow Svejk in his external faculties we can meet some good achievement. Brecht with its alienating effects can, however, be played with difficulty even on a closed stage. Here the whole has been taken in addition, into the open air, on the open square of a ruinous building and among real heaps of gravel and grassy paths where Brecht and the actors made a very painful effect.

 

László Bernát

 

Részletek Major Tamásnak, Varga Rudolf,

Svejk a második világháborúban

című filmje elé mondott bevezetőjéből

 

Meglepődtem, amikor meghallottam, hogy fiatal művészek, rendezők, fiatal közreműködők segítségével Brecht darabot – méghozzá egy ilyen nehéz Brecht darabot vesznek képernyőre –, és nagyon meg is hatódtam, mert nem titok, hogy nagyon szeretem Brechtet.

Miért?

Brechtet tartom a huszadik század színművészete legnagyobb forradalmárának, ha úgytetszik, legnagyobb reformátorának.

Miért?

Brecht megjelenése óta nem lehet úgy színházat játszani, ahogyan addig játszottak. Hát hogy játszottak? Brecht fedezte fel azt, hogy nem egyfajta színház van a világon, nemcsak az, amit mi függönyös színháznak nevezünk. Ehhez épültek fel a színházépületek is, függönnyel, olyan nézőtérrel, amit játék közben el kell sötétíteni. És ennek megvan az oka …

Hát egy színházra mi jellemző? Jellemző a kapcsolata az íróval, jellemző a művészek egymással való kapcsolata, egymás közti viszonya, és nem utolsó sorban a színház
és a közönség kapcsolata. Most ez a közönségkapcsolat teljesen megváltozott. A nézők nem egy helyszínre jönnek, mint a függönyös színháznál, nem kell egy kerítés falán egy lyukat fúrni és ott benézni, és észrevétlennek maradni a nézőtéren. A színészeknek sem tilos a közönséggel közvetlen kapcsolatot teremteni, sőt, megállíthatják a cselekményt egy-egy pillanatra, dalbetéteket alkalmazhatnak stb. Szóval egy teljesen más színházat hozott létre Bertold Brecht.

A színháznak addig is az volt a feladata, hogy tükröt tartson a világnak. Ezt teszi Shakespeare a Lear király kétségbeesett felkiáltásában, amikor az emberiségért kiált fel.
Ezt teszi Moliere, amikor a Tartuffe-ot mindenáron színpadra akarja vinni –, de Bertold Brecht ezt a dialektika nevében teszi.

Ilyen darab a Svejk a második világháborúban. Brecht maró szatírával írta meg a Puntilla úr társaságában, a Szecsuáni jólélek, a Rettegés és ínség a harmadik birodalomban stb. –, szóval a hitleri szörnyűség korában –, irtózatos leleplező erővel.

Jól tették a fiatalok, hogy ehhez a darabhoz nyúltak, vakmerő tett volt, azt kívánom nekik, hogy folytassák az ilyenfajta darabválasztást. Javaslom, nézzük meg együtt a filmet
a képernyőn!

 

Introduction to the film of Rudolf Varga by Tamás Major,

Svejk in the 2nd world war

 

I was surprised when I heard that young artists, directors, with the help of young contributors had put such a difficult play of Brecht on the screen and I was rather touched too since it is no secret that I like Brecht very much.

Why?

I consider Brecht to be the greatest revolutionist of the dramatic art of the 20th century, or – if you like – the greatest reformer.

Why?

Since Brecht appeared theatre can not be played as it was before. It was Brecht who discovered that there were not only one sort of theatres in the world, not the one which was called theatre with curtains. The theatre buildings were also constructed to this, with curtains and with such a house that had to be darkened during the play. And it has its reason.

What is characteristic for a theatre? Its connection with the author, the connection of the artists with one another and at last the connection between the theatre and the audience. Now this connection with the house has completely changed. The spectators do not come to a location in the case of a theatre with curtains, they do not need to bore a hole in the fence and look through it in and remain unnoticed in the hall. The actors are not prohibited to create a direct connection with the audience, they may even stop the plot for a moment, may apply lyrics, etc. I mean to say Brecht has created a completely different theatre.

Even till then the theatre had the task to hold a mirror to the world. Shakespeare did this in the desperate outcry of King Lear when he cries for humanity. Moliere did this when he wanted to theatricalise Tartuffe at any means –, but Bertold Brecht does this in the name of dialectics.

Svejk in the 2nd world war is such a play. Brecht wrote it with keen-edged satire, just like: in the society of Mr. Puntilla, The good soul of Sechuan, Dread and misery in the Third Empire (German Reich), etc. i.e., in the age of the horror Hitler – with awful unmasking power.

The young people have done it well that they have resorted to this piece, it was a daring deed. I wish them to continue selecting similar pieces. I suggest having a look at the film on the screen together!

 

Mai Magazin, 1986. október

 

Fiatal Művészek Stúdiója

 

A művészvilág pályakezdői talán a legkiszolgáltatottabbak közé tartoznak. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán végző vágók, dramaturgok, operatőrök, rendezők az általános gyakorlatot követve, többnyire bekerülnek valamelyik színházba, a rádióba, televízióba, filmgyárba, szinkronba, vagy a szakma valamelyik egyéb intézményébe … Végezetül nem árt megemlíteni néhányat az FMS-ben készült filmek közül. Alkotóik azóta már „nevek” a szakmában: Gém György és Várkonyi Gábor filmjét, a Modellfilmet a televízió 1981-ben vetítette. 1982-ben készült Varga Rudolf Leveleket írató bogár című filmje. Tarr Béla Panelkapcsolat című dokumentum-játékfilmjét a mozinézők is láthatták. Főiskolai vizsgafilmjét készítette itt Xantus János és Felvidéki Judit, de itt indult, s talán egyéni stílusa is itt alakult ki Gothár Péternek.

 

Bátki Ildikó

 

Studio of Young Artists

 

The beginners in artistdom belong perhaps to the most defenceless ones. As usual the cutters, dramaturgists, cameramen, directors having finished College of Dramatic and Cinematic Art get mostly into one of the theatres, to the radio, TV, film studio, synchronization or into some other institution of the trade ... To finish with it won't do any harm if we mention some films produced in the Studio of Young Artists. Their producers have become „names" in the trade, e.g., The Modellfilm of György Gém and Gábor Várkonyi was projected in the TV in 1981. A bug that makes you write letters of Rudolf Varga was made in 1982. Even the movie-goers could see the documentary feature film of Béla Tarr Pannel-connection. János Xantus and Judit Felvidéki made their examination films for the college, but Péter Gothár also started, and even his individual style was formed, here.

 

Ildikó Bátki

 

Mafilm Híradó, 1980. 10.

 

Filmíró jelöltek az első kör után

 

… Írunk az igényről, amely a filmíró kollégiumot létrehozta, a célról, hogy friss, képzett forgatókönyvíró gárda álljon a magyar filmgyártás rendelkezésére … A tanárok egyöntetű véleménye szerint a vizsgára beadott kritikák a maguk nemében magasabb színvonalon sikerültek mint a filmnovellák. Nemeskürty tanár úr szerint X neves kritikusunk helyét még a leggyengébb dolgozat írója is átvehetné ... Az első öt legjobb filmnovella a következő (a sorrend nem jelent minősítést): Hajdú Béla: Körtöltések, Heller Gábor: Hullámzó Balaton tetején, Kőszegi Edit: Hoppsza, Sári!, Szendi Gábor: A mozgalom alapképlete, Varga Rudolf: Jelenés.

Az öt díjazott művet a Budapest Filmstúdió szerződéssel lekötötte.

 

Sz. G.

 

Candidates for writing films after the first run

 

… We are writing about the demand which has brought the college of film writers into being, about the aim that a fresh trained staff of scenario writers be at the disposal of the Hungarian motion picture industry … According to the common opinion of the professors the criticisms presented for the examination succeeded in their own kind on a higher level than the film stories. As professor Nemeskürty said the place of our noted critic Mr. X could be taken over even by the writer of the weakest paper. . . . The first five best film stories are the following (the order does not mean qualification): Béla Hajdu: Circular dykes, Gábor Heller: On crests of the waving Balaton, Edit Kőszegi: Up-a-daisy, Sara!, Gábor Szendi: The fundamental formula of the movement, Rudolf Varga: Vision.

The Film-Studio Budapest made a contract for the five prize-winning works.

 

G. Sz.

 

Népszava, 1986. szeptember 23.

 

A televízió előtt

 

Ritkán „léphetnek be” a nézők a fiatal tévéművészek alkotóműhelyeibe. Pedig itt születnek meg – tanulás, töprengés, kísérletezés közepette! – az ifjú tehetségek első művei és jutnak-juthatnak el olyan produkciókhoz is, melyek már a nagyobb nyilvánosság figyelmére méltók.

A Gutenberg utódai című riportfilmben a Borsodi Nyomda egyik brigádjának tagjaival ismerkedhetünk meg. Braczkó István, a riporter egy pinceklubban kereste fel őket, ahol éppen egyik munkatársuk névnapját ünnepelték. Itt, a fehér asztal mellett hullottak rájuk gyors iramban az üzem, a szakma és saját helyzetük feltárására irányuló kérdések. A válaszaik,
s véleményeik – persze! – aligha lehettek mélyebbek és tartalmasabbak, mint amilyenek az effajta együttlét légkörében egyáltalán kialakulhatnak. Egyébként az okos, agyat-szívet mozgató problémákat firtató riporter sem várt tőlük többet, hiszen tűnődésre és kifejtésre gyakran szusszanásnyi időt sem hagyott nekik, így egyfajta kérdés-felelet partivá vált
ez az egyébként jelentős, mai folyamatokra, gondokra, igényekre is néha fényt villantó, magatartásformákat jellemző beszélgetés. Nagy kár! Eközben érdekes és újszerű képeket láttunk a nyomda gépeiről, s az ott folyó munkáról. (Rendezte: Varga Rudolf; operatőr: Tokaji Zoltán.)

A Közösségi ház című dokumentumfilm egy fontos és közérdekű kezdeményezés kibontakozását, formáló erejű hatásait és következményét örökítette meg.
A Hódmezővásárhelyi Porcelángyár olyan házakat épített a fiatal, pályakezdő munkatársainak, technológusainak s mérnökeinek, melyekben – azonnal beköltözhető! – garzonlakások (albérletek) és a közösségi élet kialakítására lehetőséget nyújtó helyiségek várták őket. Az alkotók (Varga Rudolf rendező, Fáy László szerkesztő és társaik) szociográfiai részletességű érdekes képet adtak a vidéki üzem e fiatalokat segítő akciójának történetéről. Nagy érdemük, hogy szemléletesen mutatták be az ifjú dolgozók, szakemberek lakásproblémája átmeneti, sajátos megoldásának nemcsak a termelési, hanem egyéni s közösségi hatásait is. Az ilyen házakba került fiatalok közt olyan baráti, kollektív életre és együttműködésre ösztönző kapcsolatok alakultak ki, melyek továbbélnek a szétköltözés után, Major Máté, a kiváló építőművész, mérnök és szakíró értelmezte a kísérletet, s vizsgálta meg előzményeit, ellentmondásait, és általánosíthatóságának lehetőségeit. Dicséretesnek találjuk e filmben a fiatalok mai életének problémái iránt megnyilvánuló érdeklődést s nemkülönben e produkció igényes kidolgozását.

A kisfilmben biztató törekvéseket figyelhettünk meg, de annyit azonban mindenképpen el kell mondani róluk, hogy sokkal inkább a jól bevált módszerek és hagyományos eszközök felhasználása jellemzi őket, mint az újat kereső szellemiség.

 

Illés Lajos

 

In front of the TV

 

The spectators may seldom enter into the workshop of creation of young artists. Though the first works of young talents are here born – among learning, brooding and experimenting – and get, can get to such productions that are worth of the attention of the bigger public.

In the reportfilm: The descendants of Gutenberg we get to know the members of the brigade of one of the printing workshops of the in Borsod county. The reporter, Steve Braczkó visited them in a cellar club where they were just celebrating the name day of one of their fellow workers. There, at the dinner table they were showered on at a great speed by questions to reveal the situation of the workshop, the trade and the workers. Their answers and opinions could, of course, hardly have been deeper and more matterful than those which can evolve in the atmosphere of such a tête-à-tête. By the way neither the clever reporter who was inquisitive about problems moving mind and heart expected more of them since he hardly left them more time than a puff for brooding and expounding. Thus the conversation casting sometimes light on troubles, claims processes so significant nowadays, and characterizing forms of behaviour became some sort of a party of questions and answers. What a pity! Meanwhile we saw interesting pictures about the machines of the press and their work. (Director: Rudolf Varga, cameraman: Zoltán Tokaji.)

The documentary film: House of community commemorated the unfolding, the powerful modelling effects and consequences of an important and initiative of common concern. The China Factory in Hódmezővásárhely had such blocks of flats built for its young, debut fellow workers, technologists and engineers where they could at once move into flatlets and premises which gave possibility for forming communal life. The creators (Rudolf Varga director, László Fáy editor and their partners) have given a sociographically detailed interesting picture about the history of the action of a country factory helping the youth. It is their great merit that they have lively shown not only the productive but both the individual and communal effects of the peculiar temporary solution of the housing problem of young workers and experts da melt. Among the young people who got into these houses such friendly connections – conducive for collective life and cooperation – have formed which have survived even after setting up separate households. Máté Major, the excellent architect, engineer and specialist interpreted the experiment and analysed its antecedents, contra-dictions and the possibilities of its generization. In the film, we find the interest shown toward the problems of the present life of young people and the exacting elaboration of this production praiseworthy.

In the small film we can perceive promising endeavours but in any case we have to say so much about them that they are rather characterized by the use of time honoured methods and of traditional means than an inwardness looking for novelties.

 

Lajos Illés

 

Magyar Ifjúság, 1982. június 18.

 

A film: szellemi kaland

 

Tengelyig merül autónk kereke a sárban. Pedig a neheze még csak ezután jön – „biztattak” kérdezősködésünkre a helybeliek a Nógrád megyei Bercelen. Egy domb tetejéről végre megpillantjuk Ordaspusztát, ezt a völgybe ékelt aprócska falut, ahol a Magyar Televízió Fiatal Művészek Stúdiójának Leveleket írató bogár című tévéfilmjét forgatják. Különös hangulatot áraszt itt minden. Mindenfelé a pusztulás nyomai. Beomlott falú, tető nélküli vályogházak, elhagyott harangláb, rozsdás ekék, kocsikerekek, embermagasságú gaz az utca közepén is.

            A szélső házaknál, az egyetlen épségben maradt épület – stábszobának, öltözőnek, büfének átalakított – szobáiban egymás sarkát tapossák az emberek. Varga Rudolfot, a film író-rendezőjét a már „berendezett" falutéren találjuk. Hóna alatt a forgatókönyvvel egy felső kameraálláshoz készülő magas prakti összeállítását figyeli.

            Miért erre a nehéz terepre esett a választása? – kérdezem tőle.

            Bejártam az egész országot, de a film elképzelt helyszínéül ennél jobbat még álmodni sem mertem. Az itteni motívumok ismeretében néhány helyen megváltoztattam
a forgatókönyvet, az újabb, „talált tárgyakat" is beleírtam a könyvbe.

            Ha már álmot említett – az itt látott jelmezes állatfigurák: az embermacska, embermedve, a madárfejű, az angyalok, a különös szobordíszletek, oszlopok, akasztófák, kutyák és az egész környezet, mind álomvilágra, szürrealista filmstílusra utalnak.

            Mindez megtévesztő lehet. A film stílusa realista – bár meseelemek és irracionális jelek is beleépülnek –, csak éppen nem a hagyományos értelemben vett realizmusról van szó. Inkább úgy mondanám, a felszín alatt meghúzódó tényleges, totális vagy „újvalóságról" van szó. A film a valóság – és benne az emberi személyiség – mélystruktúrájában játszódik, így
a történés valóban nem értelmezhető a meglévő klisék szerint.

            A néhány éve újabb és újabb sikerekkel jelentkező tévés műhelytől, a Fiatal Művészek Stúdiójától kapott lehetőséget a film elkészítésére. Milyen kötöttséggel, szabadsággal jár ez?

             Kötöttség csupán a gyártási folyamatban jelentkezik. A filmet viszonylag szerény összegből kell megvalósítani, ami főleg Megyesi Ferenc gyártásvezetőnek okoz sok fejtörést. Kárpótlásul a stúdió vezetőségétől – Fehér Györgytől, Radó Gyulától és Gerő Pétertől – a szokatlan témához és elkészítési módhoz türelmet, előlegezett bizalmat és sok segítséget kaptam. Elsősorban Fáy Lászlótól, az FMS és egyben filmünk dramaturgjától, aki nagy érzékenységgel, kísérletező bátorsággal szervezi meg az FMS-ben megvalósítandó műveket.

             Az előlegezett bizalom gondolom elsősorban azt jelenti, hogy rendezői diploma nélkül önre bízták egy nyolcvanperces játékfilm elkészítését.

            Valóban, nem jártam főiskolára. Az ELTE bölcsészkarán végeztem filozófia szakon, valamint a MAFILM Filmíró kollégiumára jártam, és közben a televíziónál csaknem húsz kísérleti jellegű játékfilmetűdöt, dokumentumfilmet rendeztem, meg jónéhány játékfilm-forgatókönyvet írtam …

            Úgy tudom, nem dolgozik profi színészekkel.

            Valóban, a főszereplők nem profik a szó hétköznapi értelmében. Nagy örömömre az egyik főszerepet a kiváló dramaturg, Deme Gábor vállalta el, a „párja" Pataki János festőművész. Ők ketten, egyetlen személyiség két ellentétes pólusát testesítik meg. Kelemen Judit tanárnőt pedig egy statisztaválogatáson láttam meg. Néhány extrastatiszta kivételével, akiket Budapestről hoztunk, minden közreműködőt a környékről válogattunk.

            Miről szól végülis a film?

            Az ember és a világ kapcsolatát vizsgálja, a meghasonlott ember útkeresését a meghasonlott világban. A cselekmény időtartama nincs behatárolva. De félreértés ne essék, nem öncélú játékról van szó, bár a történet nem a formális logika szabályait követi. A Leveleket írató bogár a lét végső kérdéseinek újragondolására szólít fel. A dialektikáról, mint végső mozgatóról, a menekülés kényszeréről és abszurditásáról szól. A többi egyelőre maradjon titok. Végső soron a filmkészítés mindig szellemi kaland.

 

M. L.

 

The film: adventure of the mind

 

     Our car sinks deep in the mud. But the worst is still to come – we are assured by the natives of Bercel, county Nógrád. At last, from the top of a hill, we catch sight of Ordaspuszta, this tiny village in a small valley, where a telefilm called A bug that makes you write letters is being shot by the Studio of Young Artists of the Hungarian Television. We are surrounded by a strange atmosphere. We see the marks of destruction everywhere. Roofless adobe houses with collapsed walls, an abandoned belfry, rust-eaten ploughs, cart wheels, wild weed grown as high as a man even in the middle of the Street.

           On the farther side of the village, in the rooms of the only intact building – the rooms are changed into staffrooms, dressingrooms, buffets – there is a great crowd of people. We meet Rudolf Varga, writer and director of the film, in the already „furnished” and „decorated” village-centre. With the script in his hand he is watching the people making the high scaffold for the camera.

            „Why did you choose such a rough area” I ask.

           „I have been around the whole country, but I couldn't even dream a better piece of land for the film. After I got acquainted with the features of the area, I had to make minor changes in the script, making use of the newly found objects too.”

           „You talk about dreams: these costumed animals here, the man-cat, the man-bear, the bird-headed, the angels, these strange sculptures, poles, the gallows, the dogs and the whole atmosphere make me think of a dream-world, a surrealistic film style.”

           „All this can be deceptive too. All in all, the film is realistic – with certain fairy tale elements and irrational features –, although I'm not talking about realism in the traditional sense. I would say it is the actual, total or „newly made” realism hidden under the surface. The film is in the deep structure of reality and of human nature, so the story can really be interpreted according to the existing cliches.”

            „The production has been undertaken by the Studio of Young Artists, which has made successful films in the last few years. Does it mean any restrictions?”

            „There are restrictions only in the production process. As far as the budget is concerned, we have rather modest means for the film which makes it a head-splitting task for the producer, Ferenc Megyesi. By way of compensation, I have received much help, understanding and confidence from the studio's management, György Fehér, Gyula Radó and Péter Gerő. I owe special thanks for László Fáy, the dramatist of SYA and our film as well, who organizes the productions of the studio with great sensitivity and experimenting courage.”

            „This confidence placed in you means, I think, that you have been assigned to the task of making an eighty minute feature film, although you do not possess a director's degree.”

            „It is true, I did not attend college. I majored in philosophy at Eötvös Loránd University, Budapest (ELTE), then I attended a film writing course organized by MAFILM, and in the meantime I directed almost twenty experimental feature films, documentary films, and I wrote a number of screenplays …”

            „As far as I know, you do not work with professional actors.”

            „Yes, even the leading actors are not professionals in the everyday sense of the word. I was very glad that Gábor Deme undertook one of the leading parts, an excellent dramatist himself, and his „party” is painter János Pataki. These two represent the counter-poles of one person. I have found Judit Kelemen, a teacher, while choosing the extras. With the exception of some special extras, whom we have brought from Budapest, all the extras have been chosen around this area.”

            „And the last question: what is the film about?”

            „It is about the relations of man and his world, about a disbalanced man seeking his place in a disbalanced world. The time of the action is not defined. But do not be mistaken, it is not art for art's sake, even though the plot is not in accordance with formal logic. A Bug That Makes You Write Letters wants you to think over the final questions of life. It is about dialectics, the prime and final mover, about the compulsion and absurdity of escaping. The rest should be a secret at present. After all, making a film is always an adventure of the mind.”

 

L. M.

 

A Magyar Televízió kiadványa, 1986

 

Tanulmányok az FMS-ről

Leveleket írató bogár

 

(operatőr: Bucsi János, rendező: Varga Rudolf)

    E film esetében az operatőri munka alá kellett rendelődjön az igen intenzív rendezői koncepciónak, melynek szinte Jancsószerűen a szereplők térben való mozgatása az egyik leglényegesebb eleme. Nem csodálkozhatunk ezután, hogy a filmben talán ha három közeli felvételt találunk csupán (egyik azok közül is fejen állva ábrázolja a két főszereplőt),
s a felvételek többsége totál, melyben általában elég nagy tömeg mozog mint belső, mint külső felvételek esetén. Az operatőr jó partnere a rendezőnek, a koncepció szolgálatában,
a komponálás, fahrtok, kameramozgások szépek ... A Leveleket írató bogárra fejlett képi gondolkodásmód jellemző, a film gondolatának külső, illetve belső térben való szereplőmozgatással való kifejezése ... Az FMS repertoárjában ez az egyik olyan film, amely azt sugallja, hogy alkotója valamit el akar mondani, meghatározott elképzelése, felfogása van a világról. Számtalan valóban új filmnyelvi gondolatot figyelhettünk meg benne … Mindezek ellenére félő, hogy az FMS-ben nem lesz lehetőség arra, hogy a valóban egyedi látásmódról, sajátos tehetségről számot adó alkotók forgathassanak (gondolok itt olyan filmekre, mint a Leveleket írató bogár, a Rendőrség vagy Az idő semmit játszik).

 

Studies about SYA

A bug that makes you write letters

 

(cameraman: John Bucsi, director: Rudolf Varga)

   In the case of this film the work of the cameraman had to be placed behind the very intensive conception of the director since one of its most essential elements the moving of the actors in space like e.g., Jancsó does it. After this we can not wonder that in the film we do not find more than perhaps three close-up shots (one of them even represents the two chief characters upside down) and most of the shots is total in which a rather big crowd is moving both in case of interior and exterior shots. The cameraman is a good partner of the director serving this conception, the composition, dolly shots the camera movements are beautiful … For A bug that makes you write letters the fully developed pictorial way of thinking, the expression of the thought of the film with moving the actors both in inner and outer space …  this is one of the films the repertoire of the SYA which suggests that its creator wanted to tell something and has a definite imagination, conception of the world. Countless really new thoughts of film language can be perceived in it … Nonetheless it is to be feared that there won't be any possibility in the SYA that creators who render an account of really individual way of view, of special talent, can shoot (here I think of such films as A bug that makes you write letters, the Police or The time plays nothing).

 

Leveleket írató bogár filmkatalógus

 

IV. Hajnal (a búcsú)

 

     Eldönteni azt, hogy bármely emberi élet sikeres vagy sikertelen volt reménytelen próbálkozás marad. Fokozottan érvényes ez F/V fiktív, rejtjelezett világára, s így, mint bármi eddig, megoldásai sem eredményeiben, inkább szándékaiban mérhetők. Hogy mit tett a világgal, kifejtetlen. Létének csak az adott és adhat értelmet, hogy azzal tenni hogyan akart.

            F/V mindvégig a szintézis lehetőségeit keresi. Sokszor elmondtuk: nem akar magyarázatot, megoldást találni. Életét nem elvégzi, hanem valóban éli, s ezen a körön belül hiábavaló azt elemeznünk, összetörten vagy belenyugodva lép-e a zárókép megváltozott dimenziójába.

            Ez a térmetszés függetlenített minden katartikus elemtől. Nem a hagyományos értelemben vett lelki jelenségek lecsapódása, olyan magától értetődően tűnik elő, akár
a természeti jelenségek. Nem véglegesít, belül marad az örökös keletkezések és örökös elmúlások körén, majd ezt a rendszert transzcendálja F/V utolsó, s talán már végleges világraszületésébe.

            A film így nem befejezett, de nem is akar egyetlen képében sem annak tűnni. Ami a szemünk előtt lejátszódott, a végtelen keletkezések és szétesések körforgása. Önmagába zárt, önmagában időfeletti rendszer, nevezhető embernek, világnak, tudatnak vagy akárminek, s ha F/V egyáltalán megértett valamit, legfeljebb ezt az egyetlen igazságot értette meg. Megismerte, megszerette, meggyűlölte, újra és újra megteremtette tapasztalásának tárgyát. Nem nevezett ki ellenképeket, hiszen azok anélkül is megfogalmazottak. Semmiben nem vett részt, ahogyan részt önmagában sem vehetett, egységében élte és vetítette vissza a kapott élményeket.

            Ne kutassuk hát mi sem, mit akarhat ez jelenteni, mit tudnánk esetleg vele szembeállítani. A filmi, vagy valós környezet olyan természetesen áll össze, ahogy V rajzolja a falra furcsa alakjait. A tények hatásaikban megszűnnek sziklaszilárd anyagoknak maradni. Velük szemben egyre dominánsabb az F/V által megszemélyesített örökkévaló, tehát örökké kereső ember motívuma.

            A búcsút akárhol kimondhatjuk …

 

Takács László

 

A Bug That Makes You Write Letters filmcatalogue

 

IV. Dawn (the farewell)

 

            To decide whether a man's life was successful or not is a hopeless task. It is really true of the fictitious worlds of F and V, and thus their solutions can be judged according to their intentions rather than their results. What they did to the world cannot be explained. What could give any reason to their lives was how they wanted to use it.

            F and V are searching for the possibilities of a synthesis. We have said many times: they do not want to solve or explain. They really live their lives, and it is no use trying to find out whether they are broken or resigned when entering the changed dimension of the final scene.

            This is void of any catharsis. It is not the settling down of the traditional phenomena of the mind, it is as natural as the natural phenomena. It does not finalize, it remains within the circle of the ceaseless births and passings, and this system is transcended in the last and perhaps final birth of F and V.

           Thus the film is not finished, but it does not want to appear so. What has gone and passed before our eyes has been the eternal circle of things created and fallen apart. It is a closed circle, it may be called man, world, mind or anything, and if F and V have understood anything at all, they must have understood this truth. They knew, loved, hated and re-created the object of their experiences. They did not create counter-images, did not take part in anything, not even themselves, they lived and projected the received experiences into a unity.

           Let us not search what this may mean or how we could challenge this image. The nature of the film (or reality) is so natural as V draws his strange figures on the wall. The facts in their effects cease to remain solid. Against them, the eternal – thus eternally searching – man of F and V is more and more dominant.

            A farewell can be said anywhere …

 

László Takács

 

Tűzvédelem, 1992. február

 

Évente kétszáz tűzhalál

 

     Az Óvjuk embertársainkat a tűztől! című videofilmet számos városi televízió tűzte műsorra. Becslések szerint mintegy félmillió néző látta eddig a filmet. Megkezdődött a film vetítése a szociális otthonokban és az idősek napközi otthonában is. Több helyen is felmerült az igény további, hasonló tartalmú videofilmek bemutatására.

 

Soltész Tamás

 

Two hundred deaths a year caused by fire

 

            Many local TV-stations have shown the film titled Protect your fellow from fire! according to the estimation it had about a half-million viewers. We have started to distribute the film in old people's homes and in pensioner's boarding homes. We have received many requests on showing similar programmes.

 

Tamás Soltész

 

Népszabadság, 1994. április 14.

 

Jönnek a pártok

 

            Zwack Péter magaslaton áll, feltehetőleg valahol a Citadella táján, és gyönyörködik a panorámában. Szép, gazdag országról, tehetséges népről beszél meg az összefogás szükségességéről. Ropogtatja a közhelyeket. Vajon mit akar velük mondani? Mármint azon túl, hogy szavazzunk rájuk. De kikre? Kik ők? Ki fogjon össze? És kivel? És miben? És miért? Kissé ködös, felleges ez a szép ország, ott a képen.

 

Zappe László

 

Parties are approaching

 

            Péter Zwack is standing elevated somewhere near the Citadel. He is pleasured by the beautiful panorama. He is telling about a wonderful and rich country, a talented nation and the necessity of co-operation, He's delighted by his phrases. What might he want to communicate to us? Of course, besides that we should vote for them. But for whom to vote? Who are they? Who should co-operate? And with whom? And in what sense? And why? This wonderful country on the screen seems to be a little bit misty and cloudy.

 

László Zappe

 

Déli Hírlap, 1994. július 16.

 

Boldogasszony papucsától a kőtengerig

 

            Fenyvesiné dr. Szathmáry Erzsébet ötletére tavaly novemberben dr. Varga Rudolf rendező, a VRJ-VIDEO Stúdió vezetője az önkormányzatnak benyújtotta a tervezett film szinopszisát.

            – Most az emberek többsége szívesebben költ drága külföldi utakra, pénztárcáját nem kímélve divatos külföldi kirándulásokra indul, ahonnan „kizsebelve”, holtfáradtan, a bóvli körutak élményével tér haza, de nem tudja, hogy saját városában, falujában, vagy akár a szomszéd utcában milyen jelentős természeti kincsek vannak – mondja Varga Rudolf. – Jómagam keresztül-kasul bejártam Európát és az Amerikai Egyesült Államok egy részét, de bátran állíthatom, hogy hasonló természeti szépségekkel, mint amilyen a megyében, szülőhelyemen található, nemigen találkoztam. Kicsit távolabbról szemlélve talán még varázslatosabb ez a táj, nem véletlen, hogy szülőhelyemtől néhány kilométerre építettem meg tanyámat, ahová majd végleg szeretnék megtérni. Számomra a film készítésének igazi belső mozgatója: megosztani az itt látható sok csodát minél több nézővel. Értékválságos korunkban csak maroknyi, a természetet megszállottan szerető ember mentheti a napról napra elvesző „kincseket”, amíg bírjuk szívvel és ésszel.

 

O. J.

 

From the cypripedium to the stone-sea

 

            Based upon the idea of Mrs. Fenyvesi (dr. Erzsébet Szathmáry), the exposee of the film was handed to the local Council by dr. Rudolf Varga, owner of VRJ Film and Video Studio, in November last year.

            „Nowadays most of the people prefer spending their spares on an expensive journey abroad and they return exhausted, „robbed”, and with experiences of an invaluable organised travel-around. Meanwhile, there are a lot of significant natural resorts in their neighbourhoods, their home-town or village which they are probably not even conscious
– says Rudolf Varga. – I myself travelled all over Europe, in some parts of the USA but I dare to say that such beauty-spots than in my homeland I haven't seen. This land seen from a little distance is even more enchanting. It may not be an incident that I've built my summer-cottage near the village I had been born and where I would like to return and settle down later. My real motivation to make this film is that I would like to share this experience with as many viewers as possible. In the age of value-crisis, only that handful people, who obsessively love nature are able to reserve our crumbling treasures.”

 

J. O.

 

Déli Hírlap, 1995. augusztus 4.

 

A cigányság helyzete az Észak-magyarországi régióban (3.)

„Dolgozni, mintha holnap meghalnék ...”

 

            Varga Rudolf, a „VRJ-VIDEO” Stúdió vezetője tizenkét részes sorozatot készít a borsodi romákról. A rendező szándékairól már olvashattak lapunkban. A cikksorozat utolsó részében arról szól Varga Rudolf, hogy milyen – főleg pénzügyi – nehézségekkel kell megküzdenie.

            Manapság szinte lehetetlen vállalkozás egy film elkezdése, főleg ha dokumentumfilm-sorozatról van szó, és főleg akkor, ha a film főszereplői a cigányok
– mondta végül Varga Rudolf. – Ha szuicid hajlamaidat bizonyítandó, mégis belevágsz, készülj fel a legrosszabbakra! Csak zárójelben mondom, azt is némi öniróniával:
a rendszerváltás igazi nagy vesztesei a romák és a filmesek Bár a cigánytársadalom szerencsére lehetőséget kapott az anyagi és társadalmi önszerveződésre, mint azt a film egyik nyilatkozója mondja: „Most már csináljátok meg azt, ami nekünk nem sikerült ...”, de a filmesektől még az utolsó lehetőséget is elvették. Ebben a szakmában nincs pardon.
Mit tehetnék? Igyekszem úgy élni, mintha örökké élnek és úgy dolgozni, mintha holnap meghalnék.

 

H. J.

 

Living circumstances of the gipsy population in North-Hungary (3.)

Just working, as though J would die tomorrow ...”

 

    Rudolf Varga owner of „VRJ-VIDEO” Studio is on a 12 parts TV-series about Borsod county gipsies. In this article he tells about the difficulties – mainly in financial meaning –
he has to cope with.

           Nowadays, starting to roll a film seems to be almost impossible especially if the one is a documentary and is about gipsies – said Rudolf Varga. – If you want to start if, despite the obstructions, maybe to justify your suicidal tends only, you had better prepare for the worst. I would also like to add, with some self-iromy of course, that the real loosers of the political changes are the gipsies and we film-makers, although gipsies were given the opportunity to organise themselves us one interviewee says in the film: Now it is your turn to make real that we could not …’, but even the last chance was taken from the film-makers. There is no excuse in this profession! So what can I do? I try to live as if I lived forever and be just working as though I would die tomorrow.”

 

J. H.