II. András pecsétje

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság – sajtóanyagok

Új múzeumpedagógiai programok TÁMOP pályázatokból

Barokk – Esterházy – Múzeum

Gróf Esterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum, Pápa

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0041

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.11/10-1 jelű pályázati kiírása nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása céljából kiírt pályázatra a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság által benyújtott „Barokk – Esterházy – Múzeum” című pályázat 30 067 451 forint támogatást nyert. A projektet a megyei múzeum Tagintézménye, a Gróf Esterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum valósítja meg pápai székhellyel.

A pályázat keretében a megvalósító múzeum öt partnerintézménnyel kötött szerződést, részükre szolgáltat összesen 29 tevékenységet. A teljes finanszírozás a pályázati költségvetésből ered.

A partnerintézmények:

  • Tarczy Lajos Általános Iskola
  • Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat
  • Közös Fenntartású Ugodi Általános Művelődési Központ Német Nemzetiségi Általános Iskolája
  • Türr István Gimnázium és Kollégium
  • Városi Óvodák Tagóvodája, Vajda Péter Lakótelepi Óvoda

A projekt futamideje alatt a támogatott finanszírozásból, 2010. július 1-e és 2011. augusztus 31-e között összesen 247 alkalommal, összesen 3606 fő részvételével valósulnak meg a programok. A kötelező ötéves fenntartási időszakban, intézményenként egy-egy tevékenységet fenntartva a megyei múzeum finanszírozásában összesen 240 alkalommal 4050 főt érint a projekt. Ez összesen 2010. július 1-e és 2016. augusztus 31-e között 487 alkalmat és 7656 főt jelent.

A projekt három fő cél megvalósítását tűzte ki maga elé, ezekre a cím egy-egy kifejezése utal.

  • Barokk – A barokk kifejezést nem csupán művészeti értelemben használjuk, hanem kormeghatározásként. Pápa belvárosának mai képe a 18. század folyamán alakult ki. A városban folyó fejlesztések központi gondolatát is ez adja, projektünkkel a pápai diákok és óvodások körében szeretnénk ezt az ismeretet tudatosítani, erősíteni, ezért a projekt történeti vonulatának ez adja a legfontosabb üzenetét.
  • Esterházy – A város a 17. század első felében került az Esterházy-család kezébe. Ők építették át a várat kastéllyá, de a város képének formálásában is döntő szerepet játszottak. Ezt a szerepet szeretnénk kiemelni
  • Múzeum – A pápai Esterházy Múzeum olyan különleges helyzetben van, amelyben talán egyetlen magyar múzeum sem. Jelenleg nincsen állandó kiállítás a kastélyban, de a fejlesztéseknek köszönhetően a rekonstrukció hamarosan indul. A múzeum, mint intézmény, kultúramegőrző és –közvetítő szerepe ezért erősítésre szorul. A múzeumban folyó munkát szeretnénk megismertetni a projekt tevékenységein keresztül a résztvevőkkel.

A tevékenységek: témahét (néprajzi tábor)
 1 Építsük a múltat 1. (Tarczy)heti szakkör (makettkészítés)
2 Építsük a múltat 2. (Tarczy) heti szakkör (makettkészítés)
3 Építsük a múltat 1. (Erkel) heti szakkör (makettkészítés)
4 Építsük a múltat 2. (Erkel) heti szakkör (makettkészítés)
5 15 perc barokk 1. (Türr) heti szakkör (filmkészítés)
6 15 perc barokk 2. (Türr) heti szakkör (filmkészítés)
7 Történelmi műhelyszeminárium 1. (Türr) tehetséggondozás
8 Történelmi műhelyszeminárium 2. (Türr) tehetséggondozás
9 Történelmi mesterségek 1. (Tarczy) heti szakkör (kézműves)
10 Történelmi mesterségek 2. (Tarczy) heti szakkör (kézműves)
11 Történelmi mesterségek 1. (Erkel) heti szakkör (kézműves)
12 Történelmi mesterségek 2. (Erkel) heti szakkör (kézműves)
13 Történelmi mesterségek 1. (Ugod) heti szakkör (kézműves)
14 Történelmi mesterségek 2. (Ugod) heti szakkör (kézműves)
15 Hagyományőrzés kicsiknek 1. (Óvoda) heti szakkör (néptánc, kézműves)
16 Hagyományőrzés kicsiknek 2. (Óvoda) heti szakkör (néptánc, kézműves)
17 Mesevarázs a kastélyban 1. (Óvoda) témahét (dráma-, zenepedagógia)
18 Mesevarázs a kastélyban 2. (Óvoda) témahét (dráma-, zenepedagógia)
19 Ki korán kel, aranyat lel 1. (Erkel) témahét (néprajzi tábor)
20 Ki korán kel, aranyat lel 2. (Erkel) témahét (néprajzi tábor)
21 Ki korán kel, aranyat lel 1. (Ugod) témahét (néprajzi tábor)
22 Ki korán kel, aranyat lel 2. (Ugod)
23 Múzeumi nap az iskolában 1. (Türr) témanap (helytörténeti foglalkozások)
24 Múzeumi nap az iskolában 2. (Türr) témanap (helytörténeti foglalkozások)
25 Egyiptomtól a barokkig (Türr) tanulmányi verseny
26 Barokk, Esterházyak és Pápa a 17-18. században (Türr) tanulmányi verseny
27 Irány a kastély (Türr) témahét (múzeumpedagógiai foglalkozások)
28 Pápa története (Erkel) havi szakkör (helytörténeti foglalkozások)
29 Így épül a kiállítás (Tarczy) témahét (múzeumpedagógiai foglalkozások)

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

 
 

A VMMI (Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság) nyilvános honlapja: www.vmmuzeum.hu