II. András pecsétje

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság – sajtóanyagok

Új múzeumpedagógiai programok TÁMOP pályázatokból

Kézfogás. A balácai római kori villagazdaság iskolabarát programkínálatának fejlesztése

Villa Romana Baláca, Nemesvámos–Baláca

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0033

A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság a TÁMOP „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása c. konstrukciója keretében megnyert KÉZFOGÁS című pályázatának programjai 18 898 120 Ft-ból valósulnak meg, 1520 gyermeket érintve.

A programok célja a Villa Romana Baláca történelmi, képzőművészeti, tudományos jelentőségének és a római kori életforma megismertetése.

Mit gondolsz, mit gondolt? - tábor

A gyerekek megismerkednek a kiállított régészeti kerámiákkal, előadást hallgatnak a fazekasságról, beleértve a kerámiakészítés történetét különös tekintettel az egyes korok díszítési sajátosságaira. Ezután maguk is formáznak agyagból. Célja, hogy megismerjék az agyagban rejlő lehetőségeket, a legősibb díszítési eljárásokat – és átéljék azt, ahogy az archaikus ember alkotott, miközben használati tárgyat készített. Az elkészült agyagedényeket a helyszínen kiégetjük, és a gyerekek elvihetik magukkal.

Résztvevők: Gyulaffy László Általános Iskola, Veszprém-Gyulafirátót

Körös-körül - tábor

A tábor célja, hogy az embert körbevevő környezet jellemzőinek változását érzékeltessük az antik világ és a mai kor emberének szemén keresztül.

 • Az idő (Naptárrendszer- hónapok-napok beosztása az ókorban. A hónapok neveinek értelmezése, eredete. Az idő mérése. A kronológiai rendszerek) - Homokóra készítése
 • A tér (Tájhasználat, térhasználat a római korban) makettépítés
 • Az agyag (Római kori fazekasság. A tégla. Építészet és díszítőművészet) – agyagedény készítés
 • A kő (Építészet, díszítőművészet és kőfaragás a rómaiak korában) – Mozaikkészítés
 • Az üveg (Római kori üvegkészítés és a mai kor technikája.) A helyszínre kitelepülő mesterek a gyakorlatban mutatják be az ókori üvegfújók tudást, módszereit. Az egész napos bemutató idején lépésről lépésre ismerjük meg az üvegkészítés és alkotás fázisait.

Résztvevők: Petőfi Sándor Általános Iskola, Nemesvámos

Látogassuk meg Cornelius-t! - témanap

Az óvodai intézmények igényeihez és a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva a témanap keretében az antik kor 1-1- területét, pl. római kori vidéki gazdálkodás, állatok-növényvilág, díszítőművészet, viselet stb. feldolgozva tárgyalkotó foglalkozások folynak: ékszerkészítés, mozaikkészítés, falfestménykészítés – színező, edénykészítés – gyurmából, a viseleti jellemzőkkel kivágható papír öltöztetőbabák révén ismerkedhetnek meg.

Résztvevők: Napköziotthonos Óvoda, Nemesvámos

Cornelius birtoka - témanap

A foglalkozásokon a régészti park kiállításához, a környezetéhez kötődően bemutatjuk a római kori villagazdaságok hétköznapjait. A korabeli földművelés és állattartás körülményeinek és napjaink agrár világával történő összehasonlítása révén lehetőség nyílik a környezettudatosabb gondolkodás fejlesztésére. A főépületen belül lehetőség nyílik a különböző technikai részletek, műszaki megoldások (hypocaustum, praefurnium, padlószerkezet, falszerkezetek) megfigyelésére. A megszerzett ismereteket a gyerekek gyakorlati foglalkozásokon próbálhatják ki: paticsfalat építenek, modelleket készítenek.

Résztvevők: Petőfi Sándor Általános Iskola, Nemesvámos

Mester-Munka - témanap

A romkert kiállításához, a kiállítás által bemutatott korhoz, környezetéhez kötődően, a gyerekek megismerkednek a korabeli díszítőművészet két jellemző típusával, a mozaikművészettel és a falfestészettel. A gyakorlati tevékenység többféle anyaghasználattal, módszerrel rögzíti a megszerzett ismereteket.

Résztvevők:

 • Petőfi Sándor Általános Iskola, Nemesvámos
 • Szilágyi Erzsébet Általános Iskola, Veszprém
 • Gábor Áron Általános Iskola Szent István Király Tagiskolája, Szentkirályszabadja
 • Cholnoky Jenő Általános Iskola, Veszprém

IUVENALIA - Sportverseny

Római kori sportjáték-viadal a Villa Romána Balácán, a római kori villagazdaság és romkertben.

Speciális illetve integrált oktatást és nevelési tevékenységet is folytató általános iskolák tanulóinak részvételével

Résztvevők:
 • Petőfi Sándor Általános Iskola, Nemesvámos
 • Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Veszprém
 • Báthory István Általános Iskola, Veszprém
 • Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprém
 • Dózsa György Általános Iskola, Veszprém
 • Bartos Sándor Általános Iskola, Várpalota
 • Balla Róbert Általános Iskola, Pápa
 • Rőthy Mihály Általános Iskola, Kislőd
 • Tótvázsony – Hidegkút Önkormányzatok Általános Iskolája, Tótvázsony

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

 
 

A VMMI (Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság) nyilvános honlapja: www.vmmuzeum.hu