Dr. Tarczay Áron honlapja

Elérhető vagyok a tarczayaron@freemail.hu e-mail címen.

Cikkek:

Az üzletrészen alapított zálogjoggal kapcsolatos gyakorlati problémák

A keltezés helye a magánvégrendeletben

A Tobin-ügy - az európai elfogatóparancs kudarca

A nonprofit gazdasági társaságok alapításáról

A parkolási díjakkal kapcsolatos fizetési felszólításról

A kampánycsend a magyar jogban

A közrend fogalma a választottbírósági ítéletek érvénytelenítésével kapcsolatos gyakorlatban

A magyar állampolgárság és a nemzetiség, valamint a lakóhely viszonya a magyar jogtörténetben

Az elismert és a nem vitatott követelés fogalma a felszámolási eljárásban

A lausanne-i Sport Választottbíróság

A sport választottbíráskodásról

A társadalmi szervezetek szervezetéről és működéséről

Lehet-e közös megegyezéssel szerződést szegni?

A consideration az angol jogban

Feltűnő értékkülönbség és szerencseszerződések

Két kérdés a sajtóhelyreigazítás bírói gyakorlatából

A lakásbérleti jog folytatása

Felelősség a szövetkezeti jogban

Egy (azóta megoldott) probléma a Pp. felülvizsgálati eljárásában

A végrehajtási jog elévüléséről