Fáraók névsora  
 
 

III. Ramszesz

Az egyiptomi fáraók névsora közel sem teljesen felderített. Ma is állandóan változik, így ettől a listától sem lehet biztonságot várni.
Az első királylistát még Manethón készítette I. Ptolemaiosz megbízásából. A névsor a kutatások során folyamatosan bővült, tökéletesedett. Az itt közölt lista alapvetően Kákossy László nyomán készült, de figyelembe vettem néhány más hozzáférhető irodalmat is. Hogy mit fogadtam el, mit nem, az voltaképpen a saját szubjektív ítéletemen múlt. Elnézést a szakemberektől!
Külön felhívom a figyelmet egy remek magyar Egyiptom-oldalra (Kemet), ahol rengeteg érdekes információt lehet találni Egyiptom témában.
 
 
  PREDINASZTIKUS KOR  
  Felső-Egyiptom   Ka (Zehen)    
      Szerek (Skorpió)    
      Narmer    
  Alsó-Egyiptom   Szeka    
      Nasemiu    
      Tiu    
      Tjes    
      Niheben    
      Anedzs    
      Meh    
  ARCHAIKUS KOR  
  I. dinasztia i.e. 2955 – 2780 Ménész (Aha-)    
      Dzser (Athótisz)    
      Dzset (Uadzset)    
      Dun (Udimu)    
      Adzsib (Auedzsib)    
      Szemerhet    
      Ka    
  II. dinasztia i.e. 2780 – 2635 Hotepszehemui    
      Nebré    
      Ninutjer    
      Uneg    
      Peribszen    
      Szenedzs    
      Nubnofer    
      Haszehem    
      Haszehemui    
  ÓBIRODALOM  
  III. dinasztia i.e. 2635 – 2570 Nebka (Szanath)    
      Dzsószer (Netjerihet) i.e. 2620 – 2601  
      Szehemszet i.e. 2601 – 2595  
      Haba    
      Hui (Huni) i.e. 2514 – 2570  
  IV. dinasztia i.e. 2570 – 2450 Sznofru i.e. 2570 – 2545  
      Kheopsz (Hufu) i.e. 2545 – 2228  
      Dzsedefré (Rédzsedef)    
      Khephrén (Hafré) i.e. 2020 – 2429  
      Mükerinosz (Menkauré) i.e. 2490 – 2472  
      Sepszeszkaf i.e. 2472 – 2467  
  V. dinasztia i.e. 2450 – 2290 Uszerkaf    
      Szahuré    
      Noferirkaré    
      Sepszeszkaré    
      Noferefré    
      Neuszerré i.e. 2416 – 2392  
      Menkauhór    
      Iszeszi (Dzsedkaré)    
      Unisz i.e. 2356 – 2323  
  VI. dinasztia i.e. 2290 – 2155 Teti (Otheosz)    
      Uszerkaré    
      I. Pepi (Meriré) i.e. 2289 – 2255  
      I. Merenré    
      II. Pepi (Noferkaré) i.e. 2246 – 2152  
      II. Merenré    
      Netjerikaré    
      Nitókrisz (Menkaré) [nő]    
  ELSŐ ÁTMENETI KOR  
  VII. dinasztia i.e. 2155 – 2040 Noferkaré    
      Noferkaré-Nebi    
      Dzsedkaré-Semai    
      Merienhór    
      Noferkamin    
      Nikaré    
      Noferkaré-Tareru    
      Noferkahór    
  VIII. dinasztia   Uadzskaré-Pepiszeneb    
      Noferkamin-Anu    
      Kakauré-Ibi (Aba)    
      Noferkaré    
      Noferkauhór (Nutjeribau)    
      Noferirkaré (Demedzsibtaui)    
  IX. dinasztia   I. Heti (Meribré)    
      ??    
      II. Heti (Nebkauré)    
      ??    
  X. dinasztia   Merihathor    
      Noferkaré    
      III. Heti (Uahkaré)    
      Merikaré    
      ?    
  KÖZÉPBIRODALOM  
  XI. dinasztia i.e. 2060 – 1944 I. Mentuhotep (Nebhetepré)    
      I. Antef Szehertaui)    
      II. Antef (Uahanh)    
      III. Antef (Nahtnebtnopfer)    
      II. Mentuhotep (Nebhepetré) i.e. 2007 – 1986  
      III. Mentuhotep (Szankharé) i.e. 1986 – 1956  
      IV. Mentuhotep (Nebtauiré) i.e. 1956 – 1944  
  XII. dinasztia i.e. 1991 – 1785 I. Amenemhat (Szehotepibré) i.e. 1991 – 1962  
      I. Szeszósztrisz (Szenuszert) i.e. 1971 – 1926  
      II. Amenemhat (Nebkauré) i.e. 1929 – 1982  
      II. Szeszósztrisz (Szenuszert) i.e. 1897 – 1878  
      III. Szeszósztrisz (Szenuszert) i.e. 1878 – 1840  
      III. Amenemhat (Nimaatré) i.e. 1842 – 1795  
      IV. Amenemhat (Maaheruré) i.e. 1798 – 1789  
      Szobeknoferu [nő] i.e. 1789 – 1785  
  MÁSODIK ÁTMENETI KOR  
  XIII. dinasztia i.e. 1785 – 1652 Amenemhat (Szobekhotep)    
      Szekhemkaré    
      Penten    
      Anemenhat Szenbuf    
      Kai Anemenhat    
      Ugaf (Hutauiré)    
      Amenemhatszenbef (Szehemkaré)    
      Szehemré – Hutaui i.e. 1789 – 1785  
      IV. Amenemhat (Szeemkaré)    
      Szehotepibré    
      Jufni    
      VI. Amenemhat (Szanhibré)    
      Szemenkaré    
      Harnedzsheritef (Szehotepibré)    
      Szuadzskaré    
      Nedzsemibré    
      II. Ibi    
      Ameni Aamu    
      Huiker    
      I. Szobekhotep (Haanhré)    
      Renszeneb    
      I. Hór (Auibré) i.e. 1798 – 1789  
      VII. Amenemhat (Szedzsefekaré)    
      II. Szobekhotep (Szehemré)    
      Hendzser (Uszerkaré)    
      Imiramesa (Szemenhkaré)    
      IV. Antef    
      Nerkaré    
      Hotepkaré    
      Aaken    
      III. Szobekhotep (Szehemré)    
      I. Noferhotep (Haszehemré)    
      Szihathor    
      IV. Szobekhotep (Hanoferré)    
      V. Szobekhotep (Hahotepré)    
      Uanhibré Iaib    
      Az Mernoferré    
      VI. Szobekhotep (Merhotepré)    
      Szanhenré Szuadzstu    
      II. Noferhotep (Merszehemré)    
      Hori (Szuadzskaré)    
      VII. Szobekhotep (Merkauré)    
      IV. Szeszósztrisz (Szenoferibré)    
      IV. Mentuhotep (Meranhré)    
      Montuemszaf (Dzsedanhré)    
      Dudimosze (Dzsedhotepré)    
      III. Ibi    
      II. Hór    
      Sza…karé    
      Szenebmiu (Sszuahenré)    
      III. Noferhotep (Szehemré)    
      VIII. Szobekhotep (Szehemré)    
      Szehaenré    
      Mersepeszré    
      Merheperré    
      Merkaré    
      Uszermontu    
      Szenaaib (Menhauré)    
      Upuautemszab (Szehemré)    
  XIV. dinasztia i.e. 1715 – 1650 Neheszi (núbiai)    
      Hatiré    
      Nebfautré    
      Szehebré    
      Merdzsefaré    
      Szuadzskaré    
      Nebdzsefaré    
      Ubenré    
      …dzsefaré    
      …ubenré    
      Auibré    
      Heribré    
      Nebszenré    
      Szeheperenré    
      Dzsedheruré    
      Szanhibré    
      Nofertumkaré    
      Szehem…ré    
      Kakemutré    
      Noferibré    
      I…ré    
      Ha…ré    
      Aa?karé    
      Szemen…ré    
      Dzsed…ré    
      Szanofer…ré    
      Menibré    
      Dzsed…ré    
      Ink…    
      A…    
      Ap…    
      Hibi    
      Aped    
      Hape    
      Semszi    
      Meni…    
      Urka    
      …ka    
      …karé    
      …enré Hap…    
      …karé …nat    
      …karé Bebenme    
      Széth    
      Szainu    
      III. Hór    
      Enibef    
      Herhimwet    
      Huhimwet    
      IX. Szobekhotep (Maatré)    
  HÜKSZÓSZ URALOM  
  XV. dinasztia i.e. 1652 – 1544 Szalitisz (Selek)    
      Sesi (Maaibré)    
      Meruszerré Jakobher (Apahnan)    
      Hian (Szeuszerenré, Jannasz)    
      Apóphisz (Auszerré)    
      Aakeneré-Apóphisz    
      Nebhepesré-Apóphisz    
      Hamudi (Aaszehré)    
  XVI. dinasztia i.e. 1650 – 1550 Szaket    
      Uadzset    
      Kar    
      Nikaré    
      Nebuszerré    
      Hauszerré    
      Aahotepré    
      Jakbemu    
      Jom    
      Aam    
      Jakbaal    
      Nebanhré    
      Apóphisz (Szenoferanhré)    
      Anather    
      Szemken    
      Uszeranath    
      Nebmaatré    
  THÉBAI DINASZTIA  
  XVII. dinasztia i.e. 1652 – 1552 V. Antef (Nebheperré)    
      Rahotep (Szehemré Uahhau)    
      I. Szobekemszaf    
      Thot (Dzsehuti)    
      V. Mentuhotep (Szanhenré)    
      I. Nebirierau (Szuadzsenré)    
      II. Nebirierau (Noferkaré)    
      Szemenré    
      V. Szeszósztrisz (Szeuszerenré)    
      II. Szobekemszaf    
      VI. Antef    
      VII. Antef    
      I. Ta-aa (Szenahtenré)    
      II. Ta-aa (Szekenenré)    
      Kamosze (Uadzsheperré)    
  ÚJBIRODALOM  
  XVIII. dinasztia i.e. 1552 – 1306 I. Jahmesz (Ahmószisz) i.e. 1552 – 1514  
      I. Amenhotep (Dzseszerkaré)    
      I. Thotmesz (Tutmószisz) i.e. 1493 – 1481  
      II. Thotmesz (Aaheperenré)    
      Hatsepszut [nő] i.e. 1473 – 1458  
      III. Thotmesz i.e. 1479 – 1473
i.e. 1458 – 1425
 
      II. Amenhotep (Aaheperuré)    
      IV. Thotmesz (Menheperuré)    
      III. Amenhotep (Nebmaatré)    
      IV. Amenhotep, Ehnaton i.e. 1352 – 1336  
      Neferneferuaten    
      Szemenkharé    
      Tutanhaton, Tutanhamon i.e. 1336 – 1327  
      Anheszenamon    
      Aj (Eje, Heperheperuré) i.e. 1327 – 1323  
      Horemheb (Dzseszerheperuré) i.e. 1323 – 1295  
  XIX. dinasztia i.e. 1294 – 1185 I. Ramszesz (Uszermaatré)    
      I. Széthi (Nebmaatré) i.e. 1292 – 1279  
      II. Ramszesz (Uszermaatré) i.e. 1279 – 1213  
      Merneptah (Baenré)    
      II. Széthi (Uszerheperuré)    
      Amenmessze (Menmiré)    
      Ramszesz Szpitah    
      Tauszert    
  XX. dinasztia i.e. 1185 – 1070 Széthnaht (Uszerhauré) i.e. 1185 – 1184  
      III. Ramszesz i.e. 1184 – 1153  
      IV. Ramszesz i.e. 1153 – 1146  
      V. Ramszesz i.e. 1146 – 1142  
      VI. Ramszesz i.e. 1142 – 1135  
      VII. Ramszesz i.e. 1135 – 1127  
      VIII. Ramszesz i.e. 1135 – 1127  
      IX. Ramszesz i.e. 1127 – 1109  
      X. Raszesz i.e. 1109 – 1099  
      XI. Ramszesz i.e. 1099 – 1070  
  KÉSŐKOR  
  XXI. dinasztia i.e. 1070 – 945 Szmendész (Hedzsheperré) i.e. 1069 – 1043  
      Herihór    
      I. Pszuszennész    
      Pinodzsem    
      Amenophtisz    
      Sziamon    
      II. Pszuszennész i.e. 959 – 945  
  LÍBIAI KOR  
  XXII. dinasztia i.e. 945 – 715 I. Sesonk (Hedzsheperré) i.e. 945 – 924  
      I. Oszorkon (Szehemheperré) i.e. 924 – 889  
      II. Sesonk (Hekaheperré)    
      I. Takelóth i.e. 889 – 874  
      II. Oszorkon (Uszermaatré) i.e. 874 – 850  
      Harsziésze (Hedzsheperré)    
      II. Takelóth (Hedzsheperré) i.e. 850 – 825  
      III. Sesonk (Uszermaatré) i.e. 825 – 773  
      Pimay (Uszermaatré) i.e. 773 – 767  
      IV. Sesonk (Aaheperré) i.e. 767 – 730  
      IV. Oszorkón (Aaheperré) i.e. 730 – 715  
  XXIII. dinasztia i.e. 818 – 715 I. Petubasztisz (Padibaszet) i.e. 818 – 793  
      I. Juput (Uszermaatré) i.e. 804 – 783  
      V. Sesonk (Uszermaatré) i.e. 783 – 777  
      III. Oszorkon (Uszermaatré) i.e. 777 – 749  
      III. Takelóth (Uszermaatré) i.e. 754 – 734  
      Amonrud (Uszermaatré) i.e. 734 – 731  
      II. Juput i.e. 731 – 720  
      VI. Sesonk (Uasznutjerré) i.e. 720 – 715  
  XXIV. dinasztia i.e. 727 – 715 Tefnaht (Sepszeszré) i.e. 727 – 720  
      Bokkhórisz i.e. 720 – 715  
  ETIÓP (NAPATAI) URALOM  
  XXV. dinasztia i.e. 716 – 656 Pianhi    
      Sabaka (Noferkaré) i.e. 716 – 702  
      Sabataka (Dzsedkauré) i.e. 702 – 690  
      Taharka (Nofertumhuré) i.e. 690 – 664  
      Tanutamon (Bakaré) i.e. 664 – 656  
  SZAISZI KOR  
  XXVI. dinasztia i.e. 664 – 525 I. Pszammetik (Uahibré) i.e. 664 – 610  
      II. Nekó (Uhemibré) i.e. 610 – 595  
      II. Pszammetik (Noferibré) i.e. 595 – 589  
      Apriész (Uahibré) i.e. 589 – 570  
      Amaszisz (II. Jahmesz) i.e. 570 – 526  
      III. Pszammetik (Anhkaenré) i.e. 526 – 525  
  ELSŐ PERZSA URALOM  
  XXVII. dinasztia i.e. 525 – 404 Kambüszész (Meszutiré) i.e. 525 – 522  
      I. Dareiosz i.e. 522 – 486  
      Xerxész i.e. 486 – 465  
      I. Artaxerxész i.e. 465 – 424  
      II. Dareiosz i.e. 424 – 404  
  FÜGGETLEN DINASZTIÁK  
  XXVIII. dinasztia i.e. 404 – 399 Amürtaiosz i.e. 404 – 399  
  XXIX. dinasztia i.e. 399 – 380 I. Nepheritész i.e. 399 – 394  
      Muthisz (Ahorisz) i.e. 394  
      Pszammuthisz i.e. 394  
      Hakórisz (Maathnumré) i.e. 393 – 380  
      II. Nepheritész i.e. 380  
  XXX. dinasztia i.e. 380 – 342 Nektanebész (Heperkaré) i.e. 380 – 362  
      Teósz (Dzsedher) i.e. 362 – 360  
      Nektanebosz (Nehethorhebit) i.e. 360 – 342  
  MÁSODIK PERZSA URALOM  
  XXXI. dinasztia i.e. 342 – 332 III. Artaxerxész Ókhosz i.e. 342 – 338  
      Arszész i.e. 338 – 335  
      III. Dareiosz Kodomannosz i.e. 335 – 332  
  PTOLEMAIOSZ-KOR  
      Nagy Sándor i.e. 332 – 323  
      Philip Arrhideusz    
      I. Ptolemaiosz Szótér    
      II. Ptolemaiosz Filadelfosz    
      III. Ptolemaiosz Eugertész    
      IV. Ptolemaiosz Filopátor    
      V. Ptolemaiosz Epifánész    
      VI. Ptolemaiosz Filometor    
      VII. Ptolemaiosz Neosz Filopátor    
      VIII. Ptolemaiosz Eurgetész    
      III. Kleopátra és
IX. Ptolemaiosz II. Szótér
   
      III. Kleopátra és
X. Ptolemaiosz I. Alexandrosz
   
      Kleopátra Bereniké    
      XI. Ptolemaiosz II. Alexandrosz    
      XII. Ptolemaiosz Neosz Dionüszosz    
      IV. Bereniké    
      VII. Kleopátra Philopatór és
XIII. Ptolemaiosz
   
      VII. Kleopátra Philopatór és
XIV. Ptolemaiosz
   
      VII. Kleopátra Philopatór és
XV. Ptolemaiosz Cezarion
i.e. 44 – 30  
     
  [Az oldal elejére]