Szent György

Római Katolikus Plébánia

2760 Nagykáta, Szent György park 1.

Tel: 06-29-440-087; ISDN: 06-29-640-740, 06-29-640-741 fax: 13-as mellék

http://www.users.monornet.hu/nkplebania

Kedves Olvasó! Szeretettel köszöntöm plébániánk honlapján. Remélem, segítségére lehetünk abban, hogy a legfontosabb információkat megkaphassa rólunk. Honlapunk átalakítása folyamatban van, megértésüket kérjük!

Templomunk

 Templomunk, nyári felvétel szivárvánnyal

A templom 1745-50 között épült barokk stílusban. Jelenlegi formáját 1903-5 nyerte el.

 

Nagykáta hét fogadalmi Mária ünnepe:

Gyertyaszentelő Boldogasszony február 2.

Gyümölcsoltó Boldogasszony március 25.

Sarlós Boldogasszony július 2.

Nagyboldogasszony augusztus 15.

Kisboldogasszony szeptember 8.

Szűz Mária bemutatása november 21.

Szeplőtelen fogantatás december 8.

Ezen ünnepek előtti napok fogadalmi böjtök!

Szentségimádási napok:

április 24. és december 8.

 

Május 5. vasárnap: Anyák napja

Május 12. vasárnap: Első áldozás

Május 19. vasárnap: Fogadalmi búcsú

 

Az egyház támogatásának lehetőségeiről

            Néhány fontos tudnivalóról az újság hasábjain szeretném tájékoztatni a város lakosságát.

Felhívom azok figyelmét, akiknek 2002. évben személyi jövedelemadójuk volt, hogy idén is éljenek a lehetőséggel:

Jövedelemadójuk 1%-át ajánlják fel az egyháznak:

Technikai szám: 0011

Kedvezményezett neve:

Magyar Katolikus Egyház

Jövedelemadójuk másik 1%-át ajánlják fel alapítványunknak:

A kedvezményezett adószáma:

19183299-1-13

A kedvezményezett neve: SZENT GYÖRGY ALAPÍTVÁNY

Fontos!!! A rendelkezés csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett (akinek felajánlja) adószáma és elnevezése fel van tüntetve. A borítékra írja rá NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT.

Felhívjuk a figyelmet, hogy aki a munkáltatóján keresztül adja le adóbevallását, a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó zárt borítékot hátul a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg írja alá és így adja le munkáltatójának!

Rendelkező nyilatkozatok a templomban az újságos asztalon találhatók, valamint a sekrestyében és a plébánián is adunk!

Az 1% felajánlása az eddigi állami támogatást váltja fel, ez nem jelent többletbevételt az egyháznak. Az egyházközségi, plébániai kiadásokat továbbra is a hívek helyi hozzájárulásaiból kell fedezni. Ha azt akarjuk tehát, hogy egyházközségünk élete továbbra is gond nélküli legyen, egyházi hozzájárulásunkat (egyháztagsági díj, vagy régi nevén "egyházadó") a - Magyar Katolikus Püspöki Konferencia útmutatása szerinti összegben - változatlanul meg kell fizetnünk.

Az egyházi hozzájárulások ajánlott díja: keresők: 2400Ft/fő (havi 200,-Ft) - nyugdíjasok és segélyezettek: 1200Ft/fő (havi 100,-Ft) évente!

Egyházi hozzájárulás befizethető a plébánián, vagy számláinkra a helyi pénzintézeteknél, ill. egyházi hozzájárulás beszedőink lakásában felkeresik. Egyházi hozzájárulás megfizetését érezzük állapotbeli kötelességünknek. Aki az egyházhoz tartozik, attól szolgáltatásokat vár annak illik kifejezni a közösséghez tartozást a közös terhek viselésével.

Támogatását hálásan köszönjük! Isten fizesse meg minden adományát és az egyházért tett fáradozásait!

2001. január elsejétől új lehetőség, hogy az Egyházaknak befizetett adományok és hozzájárulások (egyházi adó) közhasznú adományként kezelhetők és így adóalap csökkentők.

Ezekről az összegekről eddig belső használatú nyugtát adtunk, január 1-től államilag elismert hivatalos nyugtával igazoljuk a befizetést és igazolást adunk ki, amit majd 2003-ben a 2002-es adóbevallásnál fel lehet használni.

A Szent György Alapítvány nevében köszönetet mondunk Nagykáta város katolikus keresztény híveinek és mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány részére felajánlották.

Szeretettel kérjük a kedves hívek és a nagykátai lakosok további támogatását, hogy a jövőben az orgona teljes restaurálását is elvégezhessük. A támogatás továbbra is történhet a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával, vagy az alapítványnál történő befizetéssel.

Lakatos Gyula a kuratórium elnöke

Kelemen Lászlóné a kuratórium titkára

 

 

Miserend

Vasárnap és ünnepnap:

Délelőtt: 7, 1/2 9 és 10 órakor

Este: nyári időszámítás 7 óra

téli időszámítás 6 óra

októberben 1/2 7 óra

Hétköznapokon:

Reggel: iskola időben 8 óra

nyári szünetben 7 óra

(adventben hajnali mise 6 óra)

Este: nyári időszámítás 7 óra

téli időszámítás 6 óra

októberben 1/2 7 óra

 

 

Személyes adatok

Plébános: Tóth András püspöki tanácsos, teológiai tanár

Szül. Tápióbicske, 1954. szept. 28., papszent. Vác, 1980. jún. 21. Hitoktató-káplán Bercelen 1980-1981, káplán Lajosmizsén 1981-1987, Kecskeméten 1987-1988, székesegyházi karkáplán Vácott 1988-1990, plébános Újszászon 1990-1999, Nagykátán 1999-től. Püspöki tanácsos 1996-tól. Teológiai tanár 1999-től.

Káplán: Dóbiás Zalán

Szül. Balassagyarmat, 1977. május 11.  papszent. Vác, 2001. június 23. Káplán Karancskeszi-ben 2001-2002, káplán Nagykátán 2002-

Kisegítő: Szomolányi Miklós Tb. kanonok, érdemes főesperes, ny. plébános

Szül. Szentliszló, 1920. szept. 20., papszent. Vác, 1943. jún. 20. Hitoktató Üllőn 1943-1946, Kecskemét-Főplébánián 1946-1949, Szentes-Belvárosban 1949-1952. Plébános Szabadszálláson 1952-1954, Szegváron 1955-1961, Nagykőrösön 1961-1969, Nagykátán 1969-1998, nyugállományban 1998-tól. Tb. kanonok 1978-tól, ker. esperes 1970-1992, főesperes 1993-1998.

Lakik: 2760 Nagykáta, Előd u. 1. Tel.: 06-27-441-117

Kántor: Lugosi István

Plébániai munkatárs: Novákné Horváth Krisztina

Egyházközség világi elnöke: Pataki Antal

Gondnok: Karsai János

Világi hitoktatók: Babinszki Tamás és Kántor Marianna, Váradi Szabolcs

 

 

Plébánia Hivatal:

Irodai ügyintézés: munkanapokon 8 - 13 óráig.

"Halálos bűnt követünk el, ha ezt a nemzedéket nem kezdjük el azonnal a keresztény hitre, erkölcsre és nemzeti önérzetre nevelni!"

(Nemeskürthy István)

Katolikus Egyházunkról bőséges anyagot talál:

 

http://www.katolikus.hu

Hasznos link még:

http://www.lmrkat.hu

 Ismerje meg a lajosmizsei egyházközség honlapját!

 

Amennyiben városunkról szeretne többet megtudni, keresse a

Városi Könyvtár által készített tájékoztatót:

http://www.users.monornet.hu/nklibr

E-mail címük: nklibr@monornet.hu

 

Szeretettel várjuk városunkban, ha megtekintette nevezetességeinket, keresse fel a Szent István király vendéglőt!

 

Nagykáta, István király út 19.

http://www.users.monornet.hu/vendeglo

 

 Értékes információkat talál

a http://www.keresztény.hu honlapon.

(Egyházak, hírek, sajtóhírek stb. Ha még nem járt ott érdemes ellátogatni!)

Küldje el észrevételeit, javaslatait, kéréseit!

 E-mail: nkplebania@monornet.hu

 

Ma, amikor egyre inkább elszabadulnak az indulatok,

mindenkinek tudom ajánlani Shakespeare híres mondását:

"Gondolkozz, mielőtt beszélsz,

és mérlegelj, mielőtt cselekszel."

 

Maradj: keresztény és magyar!

 

"Isten áldd meg a magyart!"

 

 

"Tartsd meg Isten Szentatyánkat!"

A honlapot szerkeszti: Tóth András plébános

Utolsó frissítés: 2005. január 21.

.