Észrevételek: tikkinfo@gmail.com

 

Budapesti Hajléktalanügyi Foglalkoztatási Fórum - Ágazatközi Szakmai Műhelysorozat Tematika

 

A műhely célja, hogy a résztvevők olyan hatékony együttműködési módokat alakítsanak ki, mely megkönnyíti mind a hajléktalan ügyfelek, mind a velük foglalkozó szakemberek dolgát, egyszerűsíti a kötelező bürokratikus eljárásokat. A műhelysorozat egy módszertani felkészítéssel kezdődik. Eredményeként, a műhelyeken elhangzottakra alapozva készítünk egy protokollt (ügymenet, dokumentáció, eljárásrend) mely ajánlásokat tartalmaz a résztvevő szervezetek munkatársai számára.

A jelenlegi hajléktalan-ellátó rendszer nem képes ügyfelei számára komplex segítségnyújtást biztosítani, a szociális munkások a személyes gondozás során nem rendelkeznek olyan eszközrendszerrel, mellyel hatékonyan segíteni tudnának ügyfeleiknek abban, hogy ki tudjanak lépni az intézményes ellátás keretei közül. Ugyanakkor a foglalkoztatási szolgáltatások nem, vagy csak kis mértékben tudják figyelembe venni a többszörös hátrányokkal küzdő, hajléktalan emberek speciális szükségleteit. A két ellátórendszer között pedig nincs szervezett együttműködés.

A foglalkoztatáspolitikai alrendszerek és a szociális alrendszerek által nyújtott szolgáltatások összehangolásával az ágazatközi műhelysorozat  olyan új eljárásrendet próbál kidolgozni, mely hatékonnyá teszi a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok segítésével foglalkozó intézmények közötti együttműködést, és biztosítja az információáramlást, a visszacsatolást, a különböző szolgáltatási területek között. Az együttműködési protokoll segíthet az ügyfelek foglalkoztathatóságának javításában.

 

A műhely öt alkalommal kerül összehívásra. Első alkalommal a műhely első felében a résztvevők képzésen vesznek részt.

 

Résztvevők:- Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Hajléktalanok Közvetítő Iroda, - Fővárosi Önkormányzat Hajléktalanok Információs Iroda, - BMSZKI SZIK Iroda - Menhely Alapítvány, BMSZKI, MMSZ Álláskeresői Irodák, - Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat - BMSZKI foglakoztatási referensei, - Motiváció Alapítvány. – Soteria Alapítvány

  1. Alkalom – Képzés és tájékozódás

A műhelysorozat céljának bemutatása, módszertani képzés. A résztvevő szakemberek, az intézmények képviselőinek bemutatkozása, a kapcsolódási területek meghatározása. Az ügyfelekkel kapcsolatos, és az együttműködésben tapasztalható nehézségek. A résztvevők elvárásai egymással szemben. Miben várnak egymástól segítséget? Az együttműködés lehetséges formáinak feltérképezése.

 

  1. Alkalom – Első műhelymunka

Az első alkalommal elhangzottak alapján, az érdekek közelítése. Problémák és megoldási javaslatok felvetése. Új szolgáltatásokhoz való kapcsolódási lehetőségek vizsgálata. Az ügymenet és dokumentáció lehetséges összehangolási formái. Az információáramlás, a visszacsatolás megvalósíthatóságának kérdései. Az információáramlás, a visszacsatolás technikai megoldására tett javaslatok megvitatása. Az együttműködés lehetséges formáinak vázlatos összefoglalása, protokoll-terv kidolgozása. Továbbgondolandó kérdések.

 

  1. Alkalom – Második műhelymunka

Protokoll-terv kidolgozásának folytatása. A protokoll-vázlat főbb pontjainak véglegesítése. A tartalmi elemek meghatározása. Kiegészítések, új javaslatok megvitatása.

 

  1. Alkalom – Harmadik műhelymunka

Az együttműködési protokoll véglegesítése I. A továbbgondolandó kérdésekre adható válaszok megvitatása. Összefoglalás, a véglegesítés előtti utolsó egyeztetések.

 

  1. Alkalom – Negyedik műhelymunka

Az együttműködési protokoll véglegesítése II. Módosítási javaslatok megvitatása, a végleges változat elkészítése. Értékelés, lezárás.