Intrek az Interaktív reklám

A REKLÁM

A klasszikus értelemben vett reklám technikailag ellenérték fejében közzétett hirdetés, amely megnevezett vagy ábrázolt áru, szolgáltatás értékesítését vagy más módon történő igénybevételét, illetve a reklámozó vállalkozás, intézmény vagy szolgáltató által kívánt más hatás elérését segíti elő. Tehát a legtöbb reklám, amivel találkozunk, valamilyen médium (televízió, rádió, újságok, Internet) közvetítésével jut el hozzánk. A hirdetők a műsoridőért, a hirdetési felületért ellenszolgáltatást nyújtanak (legtöbb esetben fizetnek érte). A gazdasági reklám célja, hogy felhívja a figyelmet egy adott termékre vagy szolgáltatásra, továbbá az, hogy elérje, hogy az adott terméket preferálják a konkurenciával szemben. Ez a folyamat szabályozott – médiatörvények [1], szakmai etikai kódexek[2] határozzák meg a reklámokra vonatkozó normákat.

KialakulÁsa

A reklám kezdetei a 17. századig nyúlnak vissza. Kezdetben elegendő stratégiának bizonyult a termékekkel való extenzív kereskedés, az egyre távolibb piacok meghódítása. Árucsere volt a jellemző, majd megkezdődött a piacbővítés. A szükséglet bővítésére helyezték a hangsúlyt.

Ahhoz, hogy keresett legyen egy termék, különböznie kell a másiktól: csomagolás, forma, minőség. Ezt követően jött létre a társított érték. Pl: Atlantic szappan, a tengerből született. A termék körül kialakult mítosz reklámozása. Az ígéret kapja a hangsúlyt. A fogyasztás felgyorsulása érdekében az igényeket fel kell gyorsítani. Az igények fenntartására fontos a reklám..

A reklÁm funkciÓi:

  1. tájékoztatás
  2. figyelemfelkeltés
  3. befolyásolás, rábeszélni valamire, vagy emlékeztetni rá
  4. praktikusságra kondicionálás

Reklámérték: az áru valódi + képzelt tulajdonságainak összessége. A magasabb reklámértékű termék a vonzó. A reklám értékét a hatékonyság határozza meg. A reklámérték növelése érdekében találták ki a reklám eseményt. A reklámértéket növeli, ha újdonsággal szolgál. A reklámot a verseny szülte.

A reklÁm korszakai

A reklámstratégiák első korszakában a termék ismertetésére épült a reklám. Kezdetben ez lehetett igen száraz információközlés, aztán a XX. század elejére rámenőssé vált. A rámenősség a szövegekben felfedezhető, míg a képeken az alakok valamilyen akciós viszonyban vannak a termékkel és mindig a terméken van a hangsúly. Az érvek típusai főutasok, érvelő jellegűek voltak és a figyelem a termék különleges tulajdonságai irányult. Előfordultak valótlanságok, de nem keltettek felháborodást.

A második korszakban a társított értékek jutottak döntő szerephez. Arról szólt, hogy, aki ezt a terméket használja, ugyanolyan szép, fiatal, elragadó és magabiztos lesz, mint a hirdető. a meggyőzésnek egyre inkább a mellékútját választották. Erre reagálva, a reklámetika nem engedte a valótlan állításokat, a versenytárs elleni negatív kampányt. A társított értékeknél bármit lehet mondani. A második korszakban a termékek tárgyi differenciálódását a hozzá kapcsolt eszmei differenciálódás követte.

A harmadik korszak egy új fogyasztóval találta szembe magát. Megszokta a társított értékek, a reklám-ígéretek valótlanságát és ezért rezignált szórakozottsággal vagy unalommal szemléli azokat. A reklámok vizualitásukkal, ötletességükkel továbbra is lekötik a figyelmet, de a társított érték már kevésbé nyerő. Az átlagos háziasszony hitelesebbé tudja tenni a tárgyat, de nehezebben tudja lekötni a néző figyelmét. Kialakult egy igen kifinomult szimbolikus reklámkultusz. A modern reklámokban a csillogás mellett újra előkerül a hétköznapiság. A tömegközpontú meggyőzés technikája fontossá. Elszaporodtak a „lasor” reklámok, ahol szakértő próbál meggyőzni minket. A közvélemény-kutatások szerint ezek a lasor-reklámok nem népszerűek, az emberek unják őket. Viszont hatásosak és ezért elszaporodtak. A mellékút és a társított értékek alkalmazása a terméktől függ.

A harmadik korszakban nem az elkábítás, hanem a szórakoztatás a cél. A kötelességtudat ritkán szerepel, a kreativitás gyakrabban.

A REKLÁMRÓL | SZOLGÁLTATÁS | REFERENCIA | ÁRAJÁNLAT KÉRÉS                       Design by www.timcsillag.hu*