Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Illetékhivatal

4400 Nyíregyháza, Egyház u. 13. Telefon: 06 42 599-599 Fax: 06 42 314-624, 06 42 599-659

 A lap legutóbbi  módosításának dátuma: 2005.11.22. 11:42

 

LETÖLTHETŐ JOGSZABÁLYOK

  1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
  1990. évi XCIII. törvény az illetékről
  2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
  2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól
  32/1999. (XII. 22.) PM rendelet az illetékkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, illeték kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről
    Illetékbélyeg-minta a 38/2004. (VIII.16.) PM rendelet alapján