Pálos kolostorok a Balaton-felvidéken

A Pálos rendet (Boldog) Özséb 1245 körül alapította Esztergom közelében a Pilisben. Hamarosan az ország több területén fölbukkantak a pálos regulát követő szerzetesi közösségek. Pál Veszprémi püspök 1263-ban kapott megbízást arra, hogy egyházmegyéjében összeírja a pálosok kolostorait. Erről az Architectura Hungariae folyóiratban DR. GUZSIK TAMÁS: A PÁLOS REND "SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONATA" (Az l263-as kolostor-összeírás topográfiai és építészeti érdekességei) (letölthető MS-Word formátumban a http://arch.eptort.bme.hu/doc/guzsik03.doc helyről) című cikke közöl érdekes adatokat – az alaprajzok e cikkből származnak. Túráim során a Balaton-felvidéken járva meglátogattam néhány pálos kolostorromot, a fényképek ennek emlékei.

Nagyvázsony-Tálod

TálodA Szent Erzsébet kolostor romjai Nagyvázsony és Pula között a Viszont-völgyben a kék turistajelzésen közelíthetők meg. Alapításáról keveset tudunk, még neve is vitatott, Guzsik elképzelhetőnek tartja, hogy ez volt az összeírásbeli "Idegsyt" (Hidegség?, Hidegkút?, Hideg-Séd?) nevű hely. A Gyulaffy családhoz fűződik az alapítás, 1324-ben a Rátót nemzetségbeli Keszi Lőrinc és László ennek a kolostornak adta Tálod falut. A templomot rövid hajó, és keskenyebb, egyenes záródású szentély jellemzi, hozzá ÉNy-ról kapcsolódott a kolostor. Mellette a Kinizsi-forrás vagy Klastrom-kút, amely több forrásból kapja bő vizét. A barátipusztai kolostor felépítésekor a pálosok oda költöznek, helyükre ferencesek jönnek. A török elleni harcok során pusztul el. A forrás környéke ma pihenőhely. Kissé északabbra az erdő és a rét határán ugyancsak kiépített pihenőhely van, ahol a Művészetek Völgye alkotói "fűzfakápolnát" építettek 2006-ban.
Tálod - alaprajz Tálod - rekonstrukció
A rajz: Az Idegsyth-tel feltételesen azonosított tálodi kolostorrom alaprajza és nyugati homlokzata (Guzsik Tamás felmérése ill. Sedlmayr János rekonstrukciója).

Nagyvázsony - Barátipuszta

Nagyvázsony Szent Mihály pálos kolostor és templom. Nagyvázsony község szélén, a vártól nem messze, a temető mögötti erdős részen található. Kinizsi Pál építtette későgótikus stílusban a kenyérmezei csata zsákmányából 1483-85 között. Ide költöztek Tálodról a pálos szerzetesek. A kolostornak jelentős művelődéstörténeti szerep jutott: itt készült 1492 után a Festetich-, 1513-ban a Czech-, 1516-ban a Gömöry-, 1518-ban a Peer-kódex. 1552-ben a török közeledtére felrobbantják. 1708-ban Kinizsi Pál itteni sírját kincskeresők feltörik. Nagyvázsony

Salföld (Ábrahámhegy)

Salföld (Kőkút)A 20. században létrejött Ábrahámhegy községtől É-ra, Salföld határában van az egykori kőkúti kolostor romja ("Kewkwth Sancta Maria Magdalena"). A 13. századból csak egy kis templom alapfalai ismertek, a későgótikus átépítés a 15. század végén történt, ennek maradványai láthatók ma is a kedvelt kiránduló- és pihenőhelyen, ami elérhető Salföldről dűlőúton, valamint Ábrahámhegyről a piros turistajelzésen. Salföld Salföld, későgótikus részlet
Salföld - alaprajz
A rajz: A kőkúti kolostor későgótikus állapotának alaprajza (Sch. Pusztai I. felmérése).

Bakonyszentjakab (Sáska)

BakonyszentjakabA Tapolcához közeli Sáska községtől É-ra az erdőben a piros jelzés az Emberkő szikla mellett halad el, majd egy forrástól kis ösvény vezet az egykori Szent Jakab kolostorhoz. A 19. században Rómer Flóris még lerajzolta a templom szentélytornyát, ma csak az alapfalak egy része sejlik az aljnövényzetben. Bakonyszentjakab Bakonyszentjakab
Bakonyszentjakab - alaprajz
Bakonyszentjakab - rekonstrukció
A rajz: A bakonyszentjakabi pálos kolostor alaprajza és elvi rekonstrukciója (Guzsik Tamás munkája).

Badacsony

Az 1263-as összeírásban szereplő Szent Imre kolostor romjait a 19. század közepén még látták, ma csak következtetni lehet helyére. A hegy K-i oldalán a sárga turistajelzés mellett látható a Klastrom-kút, ennek környékén lehetett a kolostor. Badacsony - feltételezett elhelyezkedés
A rajz: A badacsonyi kolostor feltételezett alaprajzi dispoziciója.

Az említett kolostorok a Google-maps térképén.Pálos kolostorok a Pilisben: a pilishegyek.fw.hu webhelyen a "Cikkek" rovatban.

Kezdőlap Kezdőlap

Aktuális Aktuális

Bárdossy Pál, 2006.