Az afgán agár története

 

Tartalomjegyzék

 

*  Eredet

  *Az afgán agár Európában

*  Az afgán agár Amerikában

  *Az afgán agár Magyarországon

*  Afgán a hazai kiállításokon – régen és ma

 

Eredet

 

Az afgán agár eredete úgy 6-8 ezer évvel ezelőttre tehető. Létezik olyan elmélet, miszerint az afgán agár volt az egész kutyafaj megmentésére kiválasztott fajta: a nagy özönvíz idején ez a kutyafajta nyert bebocsátást Noé bárkájába. Ez az elmélet többé-kevésbé logikus is lehet, mivel Noé bárkája azokon a területeken hajózott, ahol az afgán agár eredetileg élt; így természetesnek tűnik, hogy Noé ezt a fajtát választotta.

Sőt, egy egyiptomi szálat is meg kell említeni: egy legenda szerint ez a kutya vezette Íziszt, amikor férje, Ozirisz keresésére indult, akit féltékeny bátyja, Szeth meggyilkolt és feldarabolt, majd a tetemet a Nílusba szórta. Ízisz azonban megtalálta férje maradványait, óvatosan összeillesztette a darabokat, majd Anubisztól kért segítséget, aki életet lehelt Oziriszba. A bölcs egyiptomi király emberként azonban már nem térhetett vissza, így átköltözött a túlvilágra és ő lett a halottak és az újjászületés istene.

 

Afganisztán észak-keleti részét ritkás növényzetű, barátságtalan hegyek uralják; kanyargós, durva köves, meredek ösvényekkel, szakadékokkal. A hegyekben – különösen télen – meglehetősen hideg van.

A tengerszint felé közeledve azonban szelíd dombok védik a hatalmas, termékeny síkságokat, a terméketlen sivatagokat és félsivatagokat, amelyek meghatározzák Afganisztán déli részét.

Az északi hegyes vidékeken is éppúgy éltek afgán agarak, mint a sztyeppés, sivatagos területeken, de a régiók különbözősége miatt ezek az afgán agarak is különböztek egymástól.

Az északi hegyekben a kisebb méretű, erőteljesebb felépítésű, az éjszakai hidegek miatt bőséges szőrzettel ellátott, zömök típus élt; míg a sivatagos vidékeken élő afgánok sokkal magasabbak, könnyebb csontozatúak, gyengébben szőrözöttek és hosszabb testűek voltak; hiszen itt a sebesség volt a lényeg a mászás helyett.

Az északi hegyekben élő kutyákat nevezték el ún. hegyi típusú afgán agárnak, míg a délieket az ún. sivatagi típusúaknak.

 

Az afgán agár elsődleges feladata a vadászat volt. Az afgán agárnak kiváló a látása, hiszen elsősorban szemével követi a zsákmányt, nem szag alapján. (innen az angol „sighthound”, azaz „látóagár” kifejezés) Gyakorlatilag mindenre vadásztak vele, ami csak előfordult a környéken: szárnyasvadra, mormotára, antilopra, szarvasra, nyúlra, de farkasra, vadkutyára és sakálra is.

A vadászok felfegyverezve, lóháton kísérték a kutyákat, de az afgán agarak rendszerint lehagyták a lovakat, és az ember irányítása nélkül, a saját elképzelésük szerint vadásztak. Ez a független gondolkodás a mai napig meghatározója a fajtának.

 

Vissza a tetejére

 

Az afgán agár Európában

 

Az afgán agár jelenlétét a nyugati világban Anglia a Közel-Keleten vívott háborúinak köszönhetjük. A három angol-afganisztáni háború során a brit hadsereg számos katonája és tisztje ismerkedhetett meg az afgán agárral. Az 1890-es évektől már érkezett pár afgán agár Angliába, de a fajta igazából akkor keltett feltűnést, amikor a John Barff kapitány által importált, és azóta legándás hírűvé vált Zardin (a képen) 1907-ben megnyerte a londoni kristálypalotában megrendezett Kennel Klub kiállításon a külföldi kutyák osztályát. Zardinnak akkora sikere volt, hogy még Alexandra királynő figyelmét is felkeltette, aki a Buckingham palotában is felvezettette ezt az akkor ötéves, homokszínű, feketemaszkos kutyát. Zardin 1906-ban, útban Anglia felé, Indiában is kiállításra került, és egy itt készült, róla szóló beszámoló egyike a legelső részletes afgán agár leírásoknak. Ez a leírás az alapja a mai afgán agár standardjének.

Sajnos Barff kapitány Londonban eladta Zardint egy állatkereskedőnek. Zardin tisztázatlan körülmények között halt meg, és sajnos nem hagyott maga után utódot (sem Zardin, sem esetleges leszármazottai nem szerepelnek egyetlen törzskönyvben sem, sehol a világon), de mégis halhatatlanságot nyert azáltal, hogy gyakorlatilag őrá épül a fajta standardünk.

 

Az I. világháború nagy visszaesést hozott az importokban; a fajta behozatala csak 1921 után éledt újjá, amikor Bell-Murray őrnagy és családja, valamint a nevelőnőjük, Miss Jean Manson  kilenc afgán agár társaságában visszatért Angliába. Ezen agarak némelyike elérte 80 cm marmagasságot, s mind a gyéren szőrözött, nyúlánk sivatagi típust képviselték – tehát egy Zardintól teljesen különböző típust.

Ez idő óta nevezik a sivatagi típusú afgánokat ’Bell-Murray”afgánoknak. Miss Manson Skóciában megalapította tenyészetét, ahol fáradhatatlanul azon dolgozott, hogy kutyáit népszerűvé tegye.

 

Ezalatt az idő alatt Amps őrnagy és felesége, Mary megalapította a Ghazni kennelt Afganisztánban. Ők kutyáikat a Kabul és Ghazni városok környékén lévő hegyvidéki részekről szerezték. Ezek az agarak kisebbek voltak, dúsan szőrözöttek; pontosan úgy néztek ki, mint a századfordulón érkezett Zardin. Amikor vagy 15 afgán agár társaságában 1925-ben visszatértek Angliába, velük utazott Sirdar of Ghazni is (a képen), aki igen jelentős nyomot hagyott a fajtán. Sirdar of Ghazni magas minőséget képviselt, kitűnően örökítő kan volt és egyben ő volt az őse majd valamennyi ma élő európai afgán agárnak is. Ez az anatómialag teljesen tökéletes, vörös színű, fekete maszkos kan kétségtelenül az európai afgánok leghíresebb őse. A királyi megjelenésű Sirdar of Ghazni a valóságban mindössze 64 cm magas volt. Ez idő óta nevezik a hegyi típusú afgán agarat Ghazni-típusúnak.

Ezek a példányok tehát gyakorlatilag minden szempontból különböztek Jean Manson kutyáitól. Mivel az Amps házaspár kutyái voltak azok, akik kísértetiesen hasonlítottak a híres Zardinra, Mary Amps egyszerűen kijelentette, hogy az ő kutyái az „igaziak”, célozgatva ezzel arra, hogy a Bell-Murray tenyészet csak szélhámosság. Az afgán agár két típusa miatti heves vita egészen az 1920-as évek végéig folytatódott a két kennel között; mindkét fél azt hajtogatta, hogy a másik típus nem is igazi afgán agár. Mindkét típus rajongói megalapították a saját klubjukat, és éles viták dúltak a két csoport között. Nemcsak a fajta kedvelői, tenyésztői, hanem ennek bírói is két csoportra oszlottak. Az egyik bírónál csakis a Ghazni afgánok nyertek, a másiknál pedig a Bell-Murray típusúak.

A hatóságok semleges magatartást tanúsítva megállapították, hogy mind Mary Amps, mind Jean Manson kutyái Afganisztánból származtak.

Hamarosan elkezdték a két típust egymással keverve tenyészteni, mondván, hogy mindkét típus jó tulajdonságait kell egyesíteni. Természetesen akadtak tenyésztők, akik munkájukat a típusokon belül folytatták.

A mai modern afgán agár tenyésztés kiinduló egyedeinek így Sirdar of Ghaznit valamint a Bell-Murray afgánokat tekinthetjük.

 

Vissza a tetejére

 

Az afgán agár Amerikában

 

Az 1920-as években több Bell-Murray afgánt vittek az USA-ba, és amikor az Amerikai Kennel Club 1926 októberében megnyitotta a fajta törzskönyvét, ezekből néhányat regisztráltak is.

A legelső amerikai alom két Bell-Murray kutyától született 1927-ben, de a fajta amerikai karrierjének igazi kezdetét az első Ghazni import jelentette 1931-ben, amikor Zeppo Marx és felesége Angliából vásárolt egy tenyészpárt, Arsa of Ghaznit (Sirdar lányát) és egy Westmill Omar nevű kant. Badshah of Ainsdarttal és Tuffan of Ainsdarttal együtt őket tekintjük az amerikai ág meteremtőinek.

 

Vissza a tetejére

 

Az afgán agár Magyarországon

 

Dynast el Kaira és Fatima el Kaira 1968-ban érkeztek Magyarországra, az akkori NSZK-ból.  Ők voltak az elsők, de később több afgán követte még őket az NSZK-ból és Finnországból is.

Az első magyarországi afgán agár alom 1969-ben született meg. Ezt követően az afgán igazi divatkutyává vált, és ahogy az ilyenkor lenni szokott sokan „szaporítani” kezdték a fajtát. Ennek eredménye hamar meg is mutatkozott: mindössze néhány tenyészet volt, ami meg tudott felelni a nemzetközi színvonalnak. A 70-es évek közepétől egyre kevesebb afgán vett részt a hazai versenyeken és kiállításokon. A 80-as évek közepétől kezdett csak el élénkülni a hazai afgános élet.

 

 

 

Vissza a tetejére

 

Afgán a hazai kiállításokon – régen és ma

 

Csak összehasonlításképp: az 1975. április 19-20-án, Budapesten megrendezett MEOE CACIB kiállításra 49, azaz negyvenkilenc afgánt neveztek.

Ma ez a szám jó, ha 11-17.

 

Íme az akkori afgánok listája:

 

Kan – Fiatal osztály

 

 1. AGAVÉGI BENGÓ, 435. /1974. VI. 26./ - Szédi Arnold - Ascarat Bonnie – T: Agócs János – t: Jablonski Zbigniew

 

 1. BELZEBUB BRILLIÁRI NADIR, 185. /1974. VII. 10./ - Börzsöny Rosd Azur - Ascarat Gison Brill – T: Bakos Béláné – t: Bragmayer Mihály

 

 1. NIMBUS HABOB DEHAK NASAR CS, 187. /1974. VI. 25./ - Thras Habibulla Khan - Thras Bharani – T: MVDr. Václav Jordán – t: Pallás Éva

 

 1. AGAVÉGI BELAMI, 172. /1974. VI. 26./ - Szédi Arnold Andre - Ascarat Bonna Barbara – T: Agócs János – t: Boskovits Sára

 

 1. FARICKA ABUKIN ALADÁR, 175. /1974. II. 8./ - Ascarat Frédi Aladár - Westminster Detty – T: Kottra Péter – t: Fazekas Ferencné

 

Kan – Nyílt osztály

 

 1. OLIVER DE KALIA, LOE 27.544. /1970. X. 30./ - Amahl x Branwen Sheen Nayana – T: Ann L. O’Neil – t: Sagrario Fdez de Cordova, Espana

 

 1. LUFSEN DEHAK NASAR CS, CSHPK 83/73. /1973. XI. 9./ - Asper Dehak Nasar – Thras Ha-almi – T: MVDr. Václav Jordán – t: Zuzana Nemesová, CSSR.

 

 1. AL-CHINNY TAAR GINAAH – CS, CSHPK S 15. /1973. VII. 18./ - Ladschi de Domus Animula – Xyli de Domus Animula – T: Ing. Pavel Chmelo – t: Tatiana Rihová, CSSR.

 

 1. EL KAIRA’S P/ SMOKE DREAM, DWZRV A 6895. /1973. VI. 11./ - Ahmad Shah – El Kaira’s Khanabad True Blue – T+t: Friedl Frankenberger, BRD.

 

 1. BAKHAR DEHAK NASAR, CSHPK 9-72. /1972. II. 14./ - Ghanton’s Osiris – Carol el Khandahar – T: MVDr Jordán Václav – t: MUDr Rigo Rudolf, CSSR.

 

 1. WLADIMIR DEL SETTEBELLO, LD 1196. /1973. VII. 9./ - Montravia Moon River – Viola del Settebello – T: Prof. Paolo Simeoni – t: Franco Amele, Italia

 

 1. IDOMES Z LÁRISOVA, CSHPK 34/73. /1973. II. 25./ - Ghanton’s Osiris – Asleira von Shibrepass – T: Jana Pichovcová – t: MUDr Laura Konecná, CSSR.

 

 1. GAY DE DOMUS ANIMULA DWZRV A 6377. /1972. V. 9./ - Radschl de Domus Animula – Yurochelle de Pandjah – T: Eva Kemper – t: Marcel de Smet, BRD.

 

 1. SZÉDI BOHÉM, 126. /1973. IV. 4./ - Börzsöny-Rozsd Azur – Eruna Castra Bonnensis – T: Szedres Ferenc – t: Eszes Róbert és Bársony Orsolya

 

 1. BY- JUGÓ WAUS-SÓ, 153. /1973. XI. 1./ - Bend El Kamdesh – Kandigrah El Kahira – T: Jaroslav Nuc – t: Belán Béláné

 

 1. RAS EL TINS’ATESCH, ÖHZB AFGH 330. /1973. VII. 17./ - Vito Pachacumac – Suleika v. Lankwitz – T: Erika Steinfath – t: Maria Prenner, Austria

 

 1. MARAKANAI SULFIE ASTOR, 92. /1972. VI. 19./ - Börzsöny Rosd Azur – Ascarat Barbara – T: Kocsis Károly – t: Rakitovszky György

 

 1. SUNYI AXEL, 141. /1973. VII. 16./ - Szédi Arnold André – Ascarat Fillér – T: Bodrogligeti István – t: Katrencsik Lajos

 

 1. AJUB, 603/72. /1971. XI. 21./ - Copper Coin of Davlon – Fatima – T+t: Ib Lorensen, Denmark

 

 1. KATMANDU BELIZÁR FIU, 80. /1972. VII. 21./ - Szédi Arnold André – Tchita del Khadija – T: Fábri Éva – t: Psota Irén

 

 1. KATMANDU ABIDJÁN, 43. /1971. XII. 3./ - Pan Pachacumac – Aino Tuori-Tikan Viima – T: Fábri Éva – t: Zalatnay Sarolta

 

 1. BÓKAFALVI AKIM, 135. /1973. VIII. 6./ - Szédi Arnold André – Chorona of Westminster – T: Bóka Csaba – t: Tarjányi Rita Kinga

 

 1. GERJERÉTI ANDRÉ OLIVÉR, 70. /1972. VIII. 9./ - Szédi Arnold – Ascarat Bella – T: Türi István – t: Fekete Beatrix

 

Kan – Győztes osztály

 

 1. ISONGO DE DOMUS ANIMULA, DWZB A 6574. /1972. IX. 22./ - Ozorba de Pandjah – Halifee de Domus Animula – T: Eva Kemper – t: Uwe és Karin Fischer, BRD

 

 1. ASPÉR DEHAK NASAR, CSHPK 130/71/73. /1971. IX. 1./ - Ghantons Osiris – Thras Bharani – T: Dr. Václav Jordán – t: Ferdusová Marta, CSSR.

 

 1. MAYYAS VON KATWIGA, CSHPK 11. /1972. III.6./ - Koem v. d. Oranje Manege – Cashila von Katwiga – T: Erika Rödde – t: Prof Lydie Fricová, CSSR.

 

 1. KATMANDU ABDUL-DJARI, ÖHZB 302. /1971. XII. 3./ - Pan Pachacumac – Aino Tuochi-Tikan Viima – T: Fábri Éva – t: Dipl. Ing. Arch. Bela Monspart, Austria.

 

 1. KIRILL DEL SETTEBELLO, LD 900. /1972. VI. 28./ - Sahib Al Batal Min Khanabad Bacari – Durrani di Sedrano – T: Prof. Paolo Simeoni – t: Franco Amele, Italia.

 

 1. RIDGWAY DU MOCOLOC, LOSH 260309. /1968. V. 15./ - Orphée de Gandamak – Nubine de Pandjah – T: A. Sacco – t: E. Kurth-Ludolph de Smet, BRD.

 

 1. WESTMINSTER DANA CSICSI, 68. /1972. VI. 27./ - Dynast el Kaira – Dschingis Khan’s Dscharid – T: Deák István és Dutka Imre – t: Rattay Józsefné

 

 1. AMANULLAH EL-KOHISTAN, 103. /1973. IV. 11./ - Cream of Westminster – Katmandu Ashia – T: Nagy Márta és Magda – t: Valeria Heikkila, BRD.

 

 1. COPPER DOIN OF DAVLEN, 8349/70 A. /1967. V. 6./ - Takabor Tiaga – Shujah b har of Tarril – T: S. Pollack Englend – t: Kathe Winther, Danmark.

 

Szuka – Kölyök osztály

 

 1. GILGAMES AMPHITRITÉ, 191. /1974. VIII. 23./ - Westminster Dana Csicsi – Ördögvérű Dolli T+t: ifj. Trendl András

 

Szuka - Fiatal osztály

 

 1. HILMEND ALEXANDRA,  173. /1974. VI. 7./ - Westminster Dana – Agata – T: Bukszár Józsefné – t: Handziuk Helga, Austria

 

 1. CAMBUSKAN AJSA, 200. /1974. VI. 8./ - Katmandu Abdul Djari – Ascarat Rézi – T: Richter Gusztáv – t: Tiborcz Sándor

 

Szuka – Nyílt osztály

 

 1. XYLI DE DOMUS ANIMULA, CSHPK/S 11/71/74. /1971. IV. 27./ - Ozorba de Panjah – Halifée de domus animula – T: Eva Kemper – t: Ing. Chmelo Pavel, CSSR.

 

 1. ABBATTÉ DE CHATT Z AGADIZ, CS 92/70. /1970. X. 10./ - Cojo von Katwiga – Britta z Dublin – T+t: Josef Lanc, CSSR.

 

 1. ESPERANCE DEHAK NASAR CS, /1972. XI. 2./ - Osiris – Carol el Khandahar – T: Dr. Václav Jordán – t: Dagmar Jamborová, CSSR.

 

 1. AIMÉE EL BARAKI-RADJAN, CSHPK 138. /1971. XI. 28./ - Chico vom Pellerschloss – Gerrit vom Pellerschloss – T: A. és M. Cejda – t: Jarmila Fialová, CSSR.

 

 1. LASSIE DEHAK NASAR CS, 166. /1973. XI.9/ - Asper Dehak Nasar CS – Thras Ha-almi – T: MVDr. Václav Jordán – t: Pallás Gábor és Éva

 

 1. EL KAIRA’S P’WHITE LILAC, DWZRV A 6897. /1973. VI. 11./ - Ahmad Schah – El Kaira’s Khanabad True Blue – T+t: Friedl Frankenberger, BRD.

 

 1. BÓKAFALVI ANITA, 133. /1973. VIII. 6./ - Szédi Arnold André – Chorona of Westminster – T: Bóka Csaba – t: ifj. Sabján László

 

 1. ANITA EL AMZIKA, CSHPK 62/73. /1973. X. 28./ - Thras Habibulla-Khan – Arette Dehak Nasar – T: Jiri Skrivánek – t: Eva Hanzlová, CSSR.

 

 1. AMAZON ARI, 174. /1973. X. 29./ - Katmandu Abidjan – Ascarat Gésa – T: Duhaj János – t: Szücs László

 

 1. ANDULA QUAID-I-AZAM, A 1122. /1973. VI. 17./ - Harif Hadi El Kaira – Thrass Dhura –T: Gudrur Tittel – t: Hildegart Dittes – Fritzsch, DDR.

 

 1. WESTMINSTER DADY, 66. /1972. VI. 27./ - Dhinast el Khaira – Dschingis Khan’ Dscharid – T: Deák István és Dutka Imre – t: Bálint István és Just Márkia

 

 1. LADY PRECIOUS DREAM, KCRC 8512/71. /1970. XII. 30./ - Khinjan Lorcah – Lady Lisaneta – T: M. M. Carty – t: Blaz Kaucic, Jugoslavija

 

Szuka – Győztes osztály

 

 1. AZYMA EL-KOHISTAN, 105. /1973. IV. 11./ - Cream of Westminster – Katmandu Aisha – T: Nagy Márta és Magda – t: Bősze András

 

 1. HANUM KUMARI EL KAIRA, DWZRV A 5646. /1969. X. 10./ - Chandu v. Katwiga – Matitina of Moonswift – T: Friedl Frankenberger – t: Hella Hirko, BRD.

 

 

Néhány más fajta, az 1975. április 19-20-i budapesti CACIB kiállításon:

 

Fajta

Nevezve (db)

Angol agár:

30

Angol cocker spániel:

110

Angol szetter:

36

Bobtail:

1

Boxer:

209

Collie:

78

Dalmata:

23

Dobermann:

100

Dog:

80

Erdélyi kopó:

33

Francia bulldog:

18

Gordon szetter:

1

Ír farkas:

2

Ír szetter:

112

Kis olasz agár:

7

Kuvasz:

136

Labrador retriever:

3

Magyar agár:

25

Drótszőrű magyar vizsla:

22

Mudi:

13

Német juhász:

769!!!

Orosz agár:

24

Saluki:

3

Sloughi:

1

Uszkár:

226

Westie:

4

Whippet:

7

 

(A kiállításra összesen 3326 kutyát neveztek.)

 

Vissza a tetejére

 

Utolsó módosítás: 2004.01.04.

 

Copyright® All Rights Reserved