Monato Esperanto internacia lingvo

Monato estas kultura, ekonomia, politika magazino aperanta 12 foje jare.

Ĝi estas la esperanta kaj monata ekvivalento de "Time magazine", "Der Spiegel" ktp...

Interesaj artikoloj el la tuta mondo, krucenigmoj ktp...

Prezo por 12 numeroj:

ĝis la 15a de novembro 2009: 
Abono por unu jaro: 6950 Ft
Elektronika versio:  4170 Ft 

poste:
Abono por unu jaro: 7400 Ft (aere + 800Ft)
Elektronika versio:  4440 Ft 
 
 

Abonu per ruĝa enlanda ĉeko (ekzemplo)
AbonaSoft BT
Bakats utca 1/3 III 1. 
HU-1093 Budapest 
En la parto Feladóvevény: sumo cifere kaj litere
En la ĉefa parto: sumo cifere, via nomo kaj adreso, sumo cifere kaj litere
En la alia flanko: mesaĝo (ekzemple abono al Monato kaj la Jaro)
via nomo kaj adreso

aŭ per banka ĝiro al nia konto:
10400171-01700129-00000000 ABONASOFT Bt
ĉe K&H Bank Zrt 1094 Budapest, Ferenc krt. 1. 

aŭ persone al 

Thierry SALOMON
AbonaSoft

Tel:06306510208, (1) 2173912
Bakáts utca 1/3 III 1. 
HU-1093 Budapest 
 

A Monato /kulturális, gazdasági, politikai havilap/ 


Ez a "Time magazine", és a "Der Spiegel" típusú újságok eszperantó nyelvű, havonta megjelenô megfelelôje.

Érdekes cikkek az egész világból, keresztrejtvények, stb...

Árak /12 szám/:
2009 november 15.-ig: 
Elõfizetés egy évre: 6950 Ft
Elektronikus változat /.pdf, e-postán/ :  4170 Ft 

utána:
Elõfizetés egy évre: 7400 Ft /elsőbbségi + 800 Ft/
Elektronikus változat /.pdf, e-postán/ :  4440 Ft 
 

Fizethet piros belföldi postautalvánnyal címünkre /útmutató/:
AbonaSoft BT
Bakáts utca 1/3 III 1. 
HU-1093 Budapest 

vagy 

banki átutalással bankszámlánkra:
10400171-01700129-00000000 AbonaSoft Bt
K&H Bank Zrt 1094 Budapest, Ferenc krt. 1. 

vagy személyesen:

Thierry SALOMON
AbonaSoft

Tel:06306510208, (1) 2173912
Bakáts utca 1/3 III 1. 
HU-1093 Budapest 
 


 

 

La eldonisto de Monato, ankaŭ proponas la Jaron, kiu estas kalendaro-agendo kun malgranda enciklopedieto kun la landoj de la tero kaj aliaj praktikaj informoj:
La Jaro estas la ĉiujare aperanta duparta agendo de Monato. La kalendara parto enhavas lokon por skribi notojn kaj mencias la festotagojn en ĉiuj landoj de la mondo. La mencio de tiuj festotagoj montriĝis aparte utile por vojaĝantoj aŭ kiam oni intencas telefoni eksterlande.

La enciklopedieta parto mencias ĉiujn landojn de la mondo, kun ties ĉefurbo, ĉefaj lingvoj parolataj, monunuo, aŭtosimbolo, IS-kodo, areo, ŝtatformo ktp. ktp.

Tre utile estas la ĉapitro „telefoni internacie”: kiel mi telefonu al mia hejlando kiam mi estas eksterlande? Kiel telefoni aŭ faksi eksterlanden de la hejmo (por kiuj landoj forigi la nulon, por kiuj ne ...?).

Krome la enciklopedieto mencias la aktualan staton de la esperantlingvaj radioprogramoj, kun horaro, ondolongoj ktp.
 

Prezo ĝis la 15a de novembro 2009:
LA JARO                          : 1340 forintoj
LA JARO aere tuja sendo : +1070 forintoj

Poste:
LA JARO                          : 1500 forintoj
LA JARO aere tuja sendo : +910 forintoj
 
 
 
 
 

adreso de ĉi tiu paĝo:
http://monatoelofizetes.inf.hu
(http://members.chello.hu/abonasoft.bt/monato.html)