ABONASOFT KÖNYVSZOLGÁLAT - LIBROSERVO

 Újságelõfizetés
  -Juna Amiko (4 havonta megjelenõ, kezdõknek)1200 Ft x  1 db = ...
  /3 példánytól 900 Ft/                        900 Ft x ...db = ...
  -Monato (havi folyóirat)                    7400 Ft x ...db = ...
          interneten (elektronikus változat)  4440 Ft x ...db = ...
  -La Jaro (határidõnapló)                    1500 Ft x ...db = ...

 Szótárak
  -Magyar-Eszperantó szótár (Pechan)          2000 Ft x ...db = ...
  -Eszperantó-Magyar szótár (Pechan)          2000 Ft x ...db = ...
  -Magyar-Eszperantó tematikus szótár (Princz) 850 Ft x ...db = ... ÚJ!
   2. bôvített, átdolgozott kiadás
  -Tematikus szótár Tanulás és Munka (Koutny)  900 Ft x ...db = ...
  -Eszperantó minimum szótár (Kurucz)          200 Ft x ...db = ...

 Tankönyvek
  -Eszperantó írásbeli nyelvvizsga (Akadémiai Kiadó)
   Ár postaköltséggel együtt
   (ajánlott, fizetés átutalással, vagy piros csekken)
                                                       1 db 3200 Ft
                                                       2 db 5960 Ft
                                                       3 db 8660 Ft
   nagyobb tételben megbeszélés szerint

  -Eszperantó nyelvkönyv új kiadás (Princz)   1800 Ft x ...db = ...
  -Pasho post pasho chirkau la mondo (Kriszt) 2600 Ft x ...db = ...
  -Eszperantó nyelvkönyv (Zagreba metodo)      500 Ft x ...db = ...
  -Feladatgyûjtemény ITK alap,közép,felsõ      650 Ft x ...db = ...
  -Felkészülés az alapfokú E-ó nyelvvizsgára   990 Ft x ...db = ...
  -Felkészülés az középfokú E-ó nyelvvizsgára 1990 Ft x ...db = ...
  -Összefoglaló Eszperantó nyelvtan (Szilvási)2950 Ft x ...db = ...
  -Rendszeres eszperantó nyelvtan (Kalocsay)  1700 Ft x ...db = ...
  -Nemave edifi (MacGill)                     4500 Ft x ...db = ... ÚJ!
  -Esperanto per rekta metodo (Marcek)        2100 Ft x ...db = ... ÚJ!
  -Audo-vida konversacia kurso DVD (Marcek)   6100 Ft x ...db = ... ÚJ!
 

Hanganyagok
  -Nyelvkazetta a "Zagreba metodo" könyvhöz    500 Ft x ...db = ...
  -Felkészülés a középfokú nyelvvizsgára       950 Ft x ...db = ...
  -Laborfeladatok kazettán + szövegkönyv       900 Ft x ...db = ...
  -Laborfeladatok CD-n + szövegkönyv          1400 Ft x ...db = ...

Levelezô tanfolyamok
  -Alap levelezõtanfolyam villámpostán        5000 Ft x ...db = ...
   (alapnyelvtan 12 leckében +
   eszperantó nyelvkönyv + kazetta)
  -Alap levelezõtanfolyam postán              6000 Ft x ...db = ...
   (alapnyelvtan 12 leckében +
   eszperantó nyelvkönyv + kazetta)
  -Nyelvvizsgaelõkészítõ tanfolyam postán
   (Princz nyelvkönyv + kazetta + 40 oldal feladatsor
   + "Felkészülés az eszperantó nyelvvizsgára" c. könyv és
   feladatainak javítása, további nyelvvizsgatesztek,  feladatok.)
   Alapfokra                                  7000 Ft x ...db = ...
   Középfokra                                 8000 Ft x ...db = ...

Számítógépes oktatóprogram
  -SoftMemor oktatóprogram                    2500 Ft x ...db = ...
   (szó- és tesztgyakorló, az új verzióban képek és hangok is,
   más nyelvekre is alkalmas)
   az oktató CD-n ajándék: eszperantó betûtípusok,
   eszperantó szövegek, 4 ingyenes eszköz
   és egy régi Zamenhof hangfelvétel)

 Könnyû olvasmány
  -Amuza legolibro en Esperanto                700 Ft x ...db = ...
  -Tendaraj tagoj 2                            300 Ft x ...db = ...
  -Tendaraj tagoj 3                            300 Ft x ...db = ...
  -Okulo 1                                     300 Ft x ...db = ...
  -Okulo 1 Gvidilo                             300 Ft x ...db = ...
  -Fantazioj kaj kantoj por infanoj            100 Ft x ...db = ...
     -Diáklevelezés Eszperantó-Magyar             300 Ft x ...db = ...

 Olvasmány haladóknak
  -Utam a világban (kétnyelvû irodalom)        600 Ft x ...db = ...
     -Sensorteco (Kertész Imre)                  1800 Ft x ...db = ...
  -La lumo nutranta (Dudich Endre)             980 Ft x ...db = ...
  -Baza literatura krestomatio (Benczik Vilmos)700 Ft x ...db = ...
  -Vojago en Esperantolando (Kolker)           500 Ft x ...db = ...
  -Homo (Eduardas Miezelaitis)                 500 Ft x ...db = ...
  -Oni ne pafas en Jamburg (M. Bronstein)      500 Ft x ...db = ...
  -Majo (Karel Hynek Mácha)                    200 Ft x ...db = ...
  -La planedo de la senfelaj simioj
   kaj aliaj rakontoj (Thierry Salomon)        350 Ft x ...db = ... ÚJ!

 Eszperantó Zene
  -Kazetta Solotronik "Astral Egoency"  2800  2000 Ft x ...db = ...
  -CD Dolcxamar "Lingvo intermonda"     2950  2500 Ft x ...db = ...

 Egyéb
  -Virágozzék minden nyelv!(Gados László)      100 Ft x ...db = ...
   Soknyelvûségért és egyenjogú
   nyelvi érintkezésért Európában
  -Egyenes beszéd nyelvügyben (Gados László)   600 Ft x ...db = ...
     -Anyanyelv, világnyelv - Bábel?(Gergely)     820 Ft x ...db = ...
  -La kostoj de la europa lingva [ne-]komunikado (Selten)
                                              1200 Ft x ...db = ...
  -Krucenigmoj en Esperanto (Marcek)          3200 Ft x ...db = ... ÚJ!

 Szállítás és fizetési módok könyveknek:
  [ ] Személyesen/készpénz (kérjen idõpontot :1 217 3912)
  [ ] Postán
      [ ] piros postautalvánnyal (útmutató)
      [ ] utánvétellel
      [ ] Banki átutalás: 10400171-01700129-00000000
          ABONASOFT Bt, K&H Bank Zrt 1094
          Budapest, Ferenc krt. 1. Átutalás dátuma: .......

     Postaköltség tétel, súly és megbeszélés szerint          = ...
 

 Összesen:                                                     .... Ft

 Név: ........................
 Cím irányítószámmal: ..............................................
 Számlázási cím: [ ] ugyanaz, [ ] más cím: .........................
 Telefon: .........
 Villámpostacím: ...........

 AbonaSoft Bt 1093 Budapest Bakáts u. 1/3 III.1.
 http://abonasoft.inf.hu, 
 --------------------------------------------------------------

 Megrendelés

 Megjegyzések:
[Kezdôlap]