Paperaj eldonaĵoj

La planedo de la senfelaj simioj kaj aliaj rakontoj

Fine mi havis tempon tralegi la libron de Thierry "La planedo de la senfelaj simioj". Estis por mi granda ĝuo ĉiuj kvin rakontoj. Mi ne povis demeti ĝin. Mi plenkore gratulas kaj deziras multajn similajn spritajn, kor-varmigajn verkojn, kiuj senescepte portas tre gravan kaj konsiderendan instruon.

Geza Kurucz fondinto kaj redaktoro de la revuo Juna Amiko
 

La katalogo de UEA priskribas ĝin kiel verkon kun mallongaj soci-fikciaj kaj satiraj rakontoj. Tio efektive estas iom malmulte kompare kun la enhavo de ĉi tiu paĝe malgranda sed fantazie granda libreto.
“Dum li promenis, Teodoro preteriris kinejon. Laŭ la afiŝoj klare videblis, ke sep filmoj el dek estas germanaj. En kelkaj landoj oni eĉ ne plu dublas ilin, sed simple uzas subtitolojn.. . . Alveninte hejmen, Teodoro enŝaltis la televidilon. La plej grandaj kanaloj kun tutmonda videbleco estas la germanaj. . . .Ekzemple la novaĵoj ne plu nomiĝas “news” sed “BBC-Nachrichten”. . . La eŭropaj instancoj pli kaj pli ofte dungas gepatralingvajn germanparolantojn.” 
Ĉi tiuj frazoj donas al vi la ideon pri la enhavo de la novelo La Mondolingvo, en kiu oni imagas, ke Germanujo venkis en la dua monda milito, kaj sekve la germana ludas la nunan rolon de la angla.
En la novelo, kiu donas la titolon al la tuta verketo, same fantaziplene oni ekzamenas la vivon de modernaj homoj fare de veninto el alia planedo.
Estas rimarkinde majstra la uzo de Esperanto (Ne timu, vi ne devos konsulti la vortaron por kompreni, kion oni diras en klasika Esperanto.). La aŭtoro kaptas la legantojn per siaj ideoj kaj ne per novaj radikoj. Tio estas literaturisto, ne tiuj, kiuj diras: literatoro, literatoro…!

Renato Corsetti

 
 

ISBN 963 218 213 8
Novelaro
28 paĝoj

ENHAVO: La planedo de la senfelaj simioj, La mondolingvo, La martelistoj, Sekreta dokumento, Reveno al Esperantolando.

Prezo 2,40 eŭroj (en Hungario 350 Forintoj)

Por mendi sendu la suban mendilon

Vi povas ankaŭ aĉeti ĝin ĉe Libroservoj aŭ individuoj kiuj ŝatus vendi la libron kontraŭ komisio kontaktu: 

-------------------------------------------------------------
Mendoformularo

Libroj:
 [ ] La planedo de la senfelaj simioj  2,40 EUR| 350 HUF    kvanto ...
Sendomaniero kaj sendokostoj:
 [ ] Poŝte                              +1 EUR| +70 HUF
Sumo                                   .... EUR|.... HUF

Pagomaniero:
 [ ] UEA konto: slmn-l de Thierry SALOMON
      (listo de perantoj laù landoj che uea.org)
 [ ] Eŭrozona ĉeko je la nomo de Thierry SALOMON
 [ ] Banka ĝiro: 10400171-01700129-00000000 Abonasoft Bt,
                  ĉe K&H Bank Rt, HU-1013 Budapest, Krisztina krt. 37/a Hungarlando.
                IBAN kontonumero: HU58 1040 0171 0170 0129 0000 0000
 [ ] Poŝtmandato
 [ ] Hungara ruĝa enlanda ĉeko (helpo)
 [ ] Hungara postricevo-pago (utánvétel) +150 HUF
 [ ] Internaciaj Respond-kuponoj
     (informiĝu en la poŝtoficejo, kaj ne forgesu stampigi ilin).
 [ ] Konverteblaj monbiletoj inter du poŝtkartoj en registrita letero.
 [ ] aliaj pagmanieroj laŭ interkonsento: .............................

Nomo: .........................
Adreso: .....................................
Fakturoadreso: [ ] kiel supre [ ] alia: ..............................
Retadreso: ...............  Telefonnumero: ..............

-------------------------------------------------------------
 

AbonaSoft
Bakats u. 1/3 III.1.
HU-1093 Budapest
tel +36 1 217 3912
http://abonasoft.netfirms.com